Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
27/03/2020 27/03/2020 8/2020 Zmluva o združenej dodávke plynu inogy Slovensko s.r.o. 44291809 Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava PDF icon Inogy 01062020.pdf
27/03/2020 27/03/2020 07/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 3 000,00 Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 177474 Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf
28/02/2020 28/02/2020 6/2020 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Dodatok inogy Slovensko s.r.o. 44291809 Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava PDF icon dodatok inogy1.pdf
28/02/2020 28/02/2020 5/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky roložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov Dodatok Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, Spišská Nová Ves PDF icon dodatok brko.pdf
21/02/2020 17/02/2020 4/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava PDF icon Dodatok a Zmluva Telekom.pdf
21/02/2020 17/02/2020 3/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava PDF icon Dodatok telekom.pdf
14/02/2020 14/02/2020 2/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 1 500 Zmluva Obec Spišský Hrušov 329606 Spišský Hrušov 216, 053 63 PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie OKŠ 2020.pdf
30/01/2020 30/01/2020 1/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 38,50 Dodatok GDPR Slovakia s.r.o. 517769901 Antona Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce PDF icon dodatok 2 gdpr.pdf
19/12/2019 29/10/2019 41/2019 Zmluva o servisnom prenájme 19,52 Zmluva Lindstrom PDF icon lindstrom - zmluva o prenájme MS.pdf
19/12/2019 29/10/2019 40/2019 Zmluva o servisnom prenájme 23,60 Zmluva Lindstrom PDF icon lindstrom - zmluva o prenájme OÚ.pdf
19/12/2019 18/12/2019 39/2019 Dodatok č. 24 0,00 Dodatok Brantner Nova s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Dodatok č. 24 brantner.pdf
19/12/2019 09/12/2019 38/2019 Poistná zmluva 659,36 eur Zmluva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 151700 Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 PDF icon poistná zmluva _budovy.pdf
19/12/2019 13/12/2019 37/2019 DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 0,00 Dodatok Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava PDF icon DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy_ KŽP-PO4-SC431-2017-19_G073 - text.pdf
03/12/2019 29/11/2019 36/2019 Kúpna zmluva 10 080,84 Zmluva ENERCOM s.r.o. 44658591 Novozámocká 102, 949 05 Nitra PDF icon Kúpnazmluva.pdf
28/11/2019 11/11/2019 35/2019 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 0,00 Zmluva H + EKO, spol. s r.o., Košice 31688985 Spišské námestie č. 3, 040 12 Košice PDF icon Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu.pdf
28/11/2019 26/11/2019 34/2019 Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie zo dňa 11.11.2019 220,00 € dodatok Centrum voľného času 188000 Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon DOC.pdf
26/11/2019 25/11/2019 33/2019 Darovacia zmluva 500 Zmluva Embraco Slovakia s.r.o. 35734132 Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon darovacia zmluva Detský ples.pdf
26/11/2019 25/11/2019 32/2019 Darovacia zmluva 400 Zmluva Embraco Slovakia s.r.o. 35734132 Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Darovacia zmluva.pdf
22/11/2019 18/11/2019 31/2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit individual. a konolid. účt.závierky k 31.12.2018 720,00 € zmluva AV Audit, s.r.o. 44877102 Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Zmluva AV Audit.pdf
20/11/2019 05/11/2019 30/2019 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-P04-SC431-2017-19/G073 0,00 Dodatok Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava PDF icon Dodatok č.5 - text.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup