Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
22/05/2019 10/05/2019 č.8/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č.8/2019 na zabezpečenie jarnej futbalovej sezóny 2019 2000,00 € zmluva Obecný klub športovcov Spišský Hrušov 35517913 Spišský Hrušov č. 291, 053 63 Spišský Hrušov PDF icon Zmluva OKŠ.pdf
14/05/2019 14/05/2019 č. 39 814/9/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrov.požiar.ochrany SR - zabezpeč. materiálno-tech. vyb.DHZ,OCHP,servis,opravy 3000,00 € zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 177474 Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 PDF icon img.pdf
30/04/2019 26/04/2019 Dodatok č.3 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP -zmena vo výdavkoch projektu a NFP:"Zníženie energetickej náročnosti MŠ" 502 628,08 Eur Dodatok Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava PDF icon Dodatok č. 3 k Zmluva o poskytnutí NFP.pdf
24/04/2019 28/03/2019 č. 062019 Zmluva o spolupráci - zabezpečenie stravy pre deti MŠ Sp.Hrušov počas rekonštrukčných prác budovy MŠ a ŠJ v Sp.Hrušove 0,68 €+1,26€ zmluva Základná škola Spišské Vlachy 35543931 Ul. Komenského č.6, 053 61 Spišské Vlachy PDF icon Zmluva o spolupráci.pdf
11/04/2019 08/04/2019 č. 052019 Kúpno-predajná zmluva na odkúpenie elektronickej časomiery pre hasičský šport 480,00 € zmluva Ing. Bohuš Dzugas Bijacovce 186, 053 06 Bijacovce PDF icon Kúpno-predajná zmluva.pdf
04/04/2019 29/03/2019 č.042019 Zmluva o poskytnutí dotácie č.042019 za zabezpečenie jarnej futbalovej sezóny 2019 pre OKŠ 1000,00 € Zmluva Obecný klub športovcov Spišský Hrušov 35517913 Spišský Hrušov č. 291, 053 63 PDF icon Zmluva o poskytnutí dotácie č. 042019-OKŠ.pdf
01/04/2019 21/03/2019 Dohoda č.19/44/50j/23/NS 2019 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a region.zamestnanosti podľa §50j 5829,84 € Dohoda Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 30795536 Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves PDF icon DOC001.pdf
30/01/2019 25/01/2019 022019 Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov 505 682,21 EUR zmluva MIGI, spol. s r.o. 36187232 Matejovce nad Hornádom 96, 053 21 PDF icon img_0002.pdf
10/01/2019 09/01/2019 Dodatok č.2 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP:KŽP-PO4-SC431-2017-19/G073 zo dňa 10.5.2018/zmena mena konajúceho na strane prijímateľa Dodatok Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava PDF icon Dodatok č.2-NFP MŠ.pdf
28/12/2018 27/12/2018 Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve uzatvorenej 24.2.2015 - čistiace a dezinfekčné prostriedky dodatok MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany PDF icon Dodatok č.1.pdf
05/12/2018 30/11/2018 Dodatok k Zmluve o dielo - zmena pôvodnej ceny a realizácia prác naviac/Dažďová kanal. IBV 59 987,33 € Dodatok KROPAČEV s.r.o. 45535485 Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Dodatok k Zmluve o dielo.pdf
20/11/2018 13/11/2018 Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií zmluva Centrum voľného času 188000 Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Zmluva o mlčanlivosti.pdf
20/11/2018 13/11/2018 č.4 Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí fin.prostr. na záujmové vzdelávanie zo dňa 3.11.2014 - na obdobie 1.9.2018-31.12.2018 200,00 € Dodatok Centrum voľného času 188000 Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Dodatok č.4.pdf
14/11/2018 12/11/2018 Dodatok k Zmluve o zabezpečení stravovacích služieb Dodatok Marek Kopáč 51048868 Sídlisko Hrad 795/6, Spišské Podhradie 053 04 PDF icon Dodatok k Zmluve.pdf
12/10/2018 05/11/2018 Zmluva o dielo - Dažďová kanalizácia pre IBV Lenkava 72 609,61 € zmluva KROPAČEV s.r.o. 45535485 Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon Zmluva o dielo.pdf
18/10/2018 20/09/2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit individual. a konolid. účt.závierky 2017 zmluva AV Audit, s.r.o. 44877102 Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon DOC004.pdf
18/10/2018 12/10/2018 Zmluva o poskyt. fin.dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie v CVČ zmluva Centrum voľného času 17151589 Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon DOC002.pdf
18/10/2018 09/10/2018 Dodatok č.1 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej 8.12.2015 - klauzula o strpení kontroly Dodatok BIO-plus, s.r.o. 36183628 053 63 Spišský Hrušov 195 PDF icon DOC001.pdf
18/10/2018 03/10/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na CVČ zmluva Základná škola 35541385 Komenského ulica 3, Smižany PDF icon DOC000.pdf
16/09/2018 03/09/2018 Zmluva o zabezpečení stravovacích služieb - vyhotovenia dodanie desiatovych balíčkov Zmluva Marek Kopáč 51048868 Sídlisko Hrad 795/6, Spišské Podhradie 053 04 PDF icon Zmluva.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup