Zmluvy

Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
18/10/2018 20/09/2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit individual. a konolid. účt.závierky 2017 zmluva AV Audit, s.r.o. 44877102 Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon DOC004.pdf
18/10/2018 12/10/2018 Zmluva o poskyt. fin.dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie v CVČ zmluva Centrum voľného času 17151589 Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves PDF icon DOC002.pdf
18/10/2018 09/10/2018 Dodatok č.1 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej 8.12.2015 - klauzula o strpení kontroly Dodatok BIO-plus, s.r.o. 36183628 053 63 Spišský Hrušov 195 PDF icon DOC001.pdf
18/10/2018 03/10/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na CVČ zmluva Základná škola 35541385 Komenského ulica 3, Smižany PDF icon DOC000.pdf
16/09/2018 03/09/2018 Zmluva o zabezpečení stravovacích služieb - vyhotovenia dodanie desiatovych balíčkov Zmluva Marek Kopáč 51048868 Sídlisko Hrad 795/6, Spišské Podhradie 053 04 PDF icon DOC.pdf
11/07/2018 10/07/2018 Dohoda o finančnej výpomoci - finančné vysporiadanie - pomoc zo strany Obce/DHZ pri likvidácii požiaru 1000,00 € Dohoda BIO-plus, s.r.o. 36183628 Spišský Hrušov 195, 053 63 PDF icon dohoda o fin.výpomoci.pdf
11/07/2018 11/07/2018 č.899 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Szentkeresztyová Anna Spišský Hrušov č. 56, 053 63 PDF icon 899.pdf
02/07/2018 02/07/2018 č.991 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Koperdáková Magdaléna Spišský Hrušov č. 11, 053 63 PDF icon DOC.pdf
01/07/2018 01/07/2018 Zmluva o dielo-hudobná produkcia Gipsy Čáve 450,00 € zmluva Adrián Kotlár - Gipsy Čáve Krušovska 1436/41, Topoľčany 955 01 PDF icon Zmluva o dielo.pdf
09/04/2018 26/03/2018 č.049/18_ZED Zmluva o poskytnutí grantu na projekt "Záhrada zvedavej lienky" 500,00 € zmluva Nadácia Volkswagen Slovakia 42137527 J.Jonáša 1, 84302 Bratislava 49 PDF icon Nadácia Volkswagen.pdf
25/06/2018 18/06/2018 č.28/2018 Licenčná zmluva - internetová Elektronická registratúrna kniha 15,00 € zmluva COMMERCE INVEST, s.r.o. 36444154 Sobotské nám.46, 058 01 Poprad PDF icon Licenčná zmuva.pdf
25/06/2018 18/06/2018 č.24/2018 Zmluva o dielo č.24/2018 -vytriedenie,evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov zmluva COMMERCE INVEST, s.r.o. 36444154 Sobotské nám.46. 058 01 Poprad PDF icon Zmluva o dielo.pdf
31/05/2018 04/05/2018 Zmluva o užívaní poľovného revíru-užívanie poľovných pozemkov zmluva Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Jamník 35517018 PDF icon IMG.pdf
31/05/2018 09/05/2018 č.949 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Kšan Zdenek Spišský Hrušov č. 318, 053 63 PDF icon 949.pdf
28/02/2018 23/02/2018 č.869 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Čujová Mária Spišský Hrušov č. 282, 053 63 PDF icon 869.pdf
28/02/2018 14/02/2018 č.998 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Kleinová Mária Spišský Hrušov č. 94, 053 63 PDF icon 998.pdf
28/02/2018 14/02/2018 č.997 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Kleinová Mária Spišský Hrušov č. 94, 053 63 PDF icon 997.pdf
28/02/2018 07/02/2018 č.928 Nájomná zmluva - hrobové miesto 15,00 eur zmluva Čujová Mária Spišský Hrušov č. 282, 053 63 PDF icon 928.pdf
31/01/2018 24/01/2018 č.987 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Brutvanová Mária Spišský Hrušov č. 299, 053 63 PDF icon 987.pdf
31/01/2018 22/01/2018 č.990 Nájomná zmluva - hrobové miesto 30,00 eur zmluva Porada Jozef Spišský Hrušov č. 247, 053 63 PDF icon 990.pdf

Stránky

Web vytvoril progrup