Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
30/06/2018 20/06/2018 Dobropis za telekomunikačné služby 300,00 eur Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30/06/2018 02/06/2018 Telekomunikačné služby 332,76 eur Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30/06/2018 30/06/2018 GDPR 6/18 35,00 eur PP PROTECT s.r.o 48039365 A Bernoláka 2, 071 01 Michalovce
30/06/2018 30/06/2018 Prenájom WC 216,00 eur Sanita a technika, s.r.o. 46461388 Matice slovenskej 5, 083 01 Sabinov
29/06/2018 28/06/2018 Vypracovanie soc. posudku 120,00 eur PhDr. Jozef Dub 43040993 Banícka Štvrť 785/19, 053 42 Krompachy
29/06/2018 26/06/2018 Kamenivo 78,96 eur KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 31559123 Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
29/06/2018 26/06/2018 Tričká s erbom - repre. 712,80 eur DIA VEGA, s.r.o. 36171948 Šarišská 2122/6, 052 01 Spišská Nová Ves
29/06/2018 25/06/2018 Čistenie rigolov 684,00 eur ELER ELEKTRIK s.r.o. 50552864 Spišský Hrušov 146, 053 63 Spišský Hrušov
29/06/2018 25/06/2018 BOZP/II.Q.2018 66,00 eur Ľubomír Kaňuch 34572970 Iliašovce 22, 053 11 Smižany
29/06/2018 25/06/2018 Plagáty OcÚ, tablo MŠ 72,00 eur PROGRUP SK, s.r.o. 51014751 Klincová 35, 821 08 Bratislava - m.č. Ružinov
29/06/2018 22/06/2018 Rybársky lístok 13,00 eur ŠEVT a.s. 31331131 Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
29/06/2018 22/06/2018 Materiál - prípojka vody 1 592,50 eur MIVA spol. s r.o. 31681212 Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
29/06/2018 21/06/2018 Predškol. výchova - MŠ 3,60 eur Slovenská pošta, a.s. 36631124 Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
29/06/2018 21/06/2018 Odber vody 1 345,39 eur Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 Hraničná 662/17,058 89 Poprad
29/06/2018 18/06/2018 Preprava detí - MŠ - Iliašovce 36,00 eur Tomáš Dolný - tombus 46720359 Sládkovičkova 735/5, 053 61 Spišské Vlachy
29/06/2018 18/06/2018 Str. lístky 789,94 eur Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
29/06/2018 14/06/2018 Mobil 42,98 eur Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
29/06/2018 14/06/2018 Telefón - OcÚ 22,98 eur Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
29/06/2018 14/06/2018 Knihy pre predškolákov MŠ 91,00 eur Daniel FISCHER 45634653 082 52 Kokošovce 65
29/06/2018 13/06/2018 Príspevok zo SF na obedy 5/18 - zamestnanci 83,70 eur Obec Spišský Hrušov 329606 Obec, 053 63 Spišský Hrušov
29/06/2018 13/06/2018 Strava 5/18 - zamestnanci 365,21 eur Obec Spišský Hrušov - ŠJ pri MŠ 329606 053 63 Spišský Hrušov
29/06/2018 13/06/2018 Strava 5/18 - dôchodcovia 87,65 eur Obec Spišský Hrušov - ŠJ pri MŠ 329606 053 63 Spišský Hrušov
29/06/2018 07/06/2018 Výstražný plot - DHZ 180,20 eur Intermaster s.r.o. 48085324 Námestie Kossutha 4229/1, 945 01 Komárno
29/06/2018 13/06/2018 Program SMOS 750,00 eur Remek, s.r.o. 36535605 Nálepkova 2, 949 01 Nitra
29/06/2018 13/06/2018 Čistenie potoka a rigolov 180,00 eur ELER ELEKTRIK s.r.o. 50552864 Spišský Hrušov 146, 053 63 Spišský Hrušov
29/06/2018 11/06/2018 Tonery 153,00 eur Peter Kšan 37708171 Spišský Hrušov 301, 053 63 Spišský Hrušov
29/06/2018 11/06/2018 BRKO ŠJ/5 18,00 eur Brantner Nova s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová ves
29/06/2018 11/06/2018 Rozbor vody - pitná 125,04 eur Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 Hraničná 662/17,058 89 Poprad
29/06/2018 08/06/2018 el. energ. ČOV/vyúčt. 5 693,77 eur Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
29/06/2018 08/06/2018 el. energ. OKŠ, MŠ/vyúčt. 5 273,97 eur Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
29/06/2018 08/06/2018 El. energ. VO/vyúčt. 5 110,86 eur Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
29/06/2018 08/06/2018 Revízia plynu - KD 192,14 eur Dušan Slaninka 10756744 Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce
29/06/2018 08/06/2018 Revízia plynu ZS 220,81 eur Dušan Slaninka 10756744 Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce
29/06/2018 08/06/2018 Vyprac. monit. správy č. 2 Kaštieľ 360,00 eur Eurocluster s.r.o. 43853528 Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava
29/06/2018 08/06/2018 Kanc. potreby OcÚ 388,97 eur MIVA Market, spol. s r.o 36704041 Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
29/06/2018 04/06/2018 KO/vl. vývoz 18,72 eur Brantner Nova s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová ves
29/06/2018 04/06/2018 Plyn ZŠ, OcÚ, KD 845,80 eur innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Mlynská 31, 042 91 Košice
29/06/2018 04/06/2018 Internet OcÚ 5/18 11,99 eur LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
29/06/2018 04/06/2018 Internet - MŠ 5/18 11,99 eur LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
29/06/2018 04/06/2018 Telefón - MŠ 14,68 eur Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
29/06/2018 04/06/2018 Internet SÚ 6/18 10,00 eur Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
29/06/2018 04/06/2018 Vodovodné prípojky - montáž 443,95 eur Stavsluzby s.r.o. 44707681 Rudňany č. 433, 053 23 Rudňany
29/06/2018 04/06/2018 GDPR 5/18 35,00 eur PP PROTECT s.r.o 48039365 A Bernoláka 2, 071 01 Michalovce
29/06/2018 01/06/2018 Plyn - MŠ 918,00 eur Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
29/06/2018 01/06/2018 Plyn - 6/18 OKŠ 117,00 eur Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
29/06/2018 01/06/2018 Prevádzkovanie verejného vodovodu za 5. mesiac 98,00 eur Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 Rudňany č. 433, 053 23 Rudňany
31/05/2018 31/05/2018 Vyťahovanie a likvidácia kalu - ČOV 564,48 eur JOGA spol. s r.o. 31708251 Lesná 5, 053 61 Olcnava
31/05/2018 31/05/2018 Práca bagrom - ČOV 250,08 eur JOGA spol. s r.o. 31708251 Lesná 5, 053 61 Olcnava
31/05/2018 29/05/2018 Odber vody 1 530,71 eur Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 Hraničná 662/17,058 89 Poprad
31/05/2018 28/05/2018 Oprava Ford Focus 130,70 eur Žifčák Štefan 33850411 053 63 Spišský Hrušov č. 28

Stránky

Web vytvoril progrup