Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
04/01/2019 02/01/2019 poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov r.2018 51,34 € Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Hodžova 11, 010 11 Žilina
04/01/2019 28/12/2018 Za prevádzkovanie ver.vodovodu/12 98,00 € Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 Rudňany č.433, 053 23
04/01/2019 28/12/2018 Čistiace prostriedky/OcÚ 55,01 € CMC Chrasť v.o.s. 31653774 Chrasť nad Hornádom 158
04/01/2019 21/12/2018 Za odber vody/1429 m3 1187,50 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
04/01/2019 21/12/2018 Za licenciu elektron.regist.kniha/1-12/2019 216,00 € Archivovanie SK s.r.o. 36444154 Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad
03/01/2019 21/12/2018 Sociálny posudok, posudok ZPS, rozhodnutie ZPS 120,00 € PhDr. Jozef Dub 43040993 Banícka štvrť 785/19, 053 42 Krompachy
03/01/2019 21/12/2018 Zber,preprava jedlých olejov a tukov/11 12,00 € Brantner Nova, s.r.o. 31659642 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
03/01/2019 20/12/2018 Záviny 20ks/vystúpenie Mikuláš 40,92 € Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. 36217263 Tatranská 126, 053 11 Smižany
03/01/2019 20/12/2018 Tlač kalendárov zvozu/450ks 156,00 € Progrup SK, s.r.o. 51014751 Klincová 35, 821 08 Bratislava
03/01/2019 20/12/2018 toner do tlačiarne/SSÚ 33,90 € Printmania Bratislava
03/01/2019 20/12/2018 Za prácu Traktorbagrom-opravná Fa 252,00 € POLTRANS - SK s.r.o. 47039639 Južná 442/16, 052 01 Spišské Tomášovce
03/01/2019 19/12/2018 za rozbor odpadovej vody ČOV 82,56 € PROX T.E.C POPRAD s.r.o 31677550 Dlhé Hony 507/7/, 058 01 Poprad
03/01/2019 19/12/2018 Predškolská výchova/MŠ 7,20 € Slovenská pošta, a.s. 36631124 Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
03/01/2019 19/12/2018 tlačiareň HP Laser Jet Pro M102a 89,00 € Peter Kšan 37708171 Spišský Hrušov č.301, 053 63
03/01/2019 17/12/2018 Telefón OcÚ/mobil 42,98 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
03/01/2019 17/12/2018 Telefón OcÚ 22,98 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
03/01/2019 17/12/2018 za odber elektrickej energie ČOV/11 597,25 € Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
03/01/2019 14/12/2018 za odber elektrickej energie VO/11 254,41 € Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
03/01/2019 13/12/2018 za odber elektrickej energie MŠ,OKŠ/11 295,54 € Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
03/01/2019 11/12/2018 príspevok na stravu zamest. zo SF/12 51,00 € Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
03/01/2019 11/12/2018 príspevok na stravu zamest. zo SF/11 69,90 € Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
03/01/2019 11/12/2018 náklady na stravu zamestnancov/11 305,00 € Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
03/01/2019 11/12/2018 príspevok na stravu dôchodcom/11 92,96 € Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
03/01/2019 11/12/2018 náklady na stravu zamestnancov/12 222,53 € Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
03/01/2019 11/12/2018 príspevok na stravu dôchodcom/12 68,73 € Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
03/01/2019 06/12/2018 Za internet SÚ 10,90 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
03/01/2019 06/12/2018 Za telefón - OcÚ 40,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
03/01/2019 06/12/2018 Za TKO 11/18 1751,30 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
03/01/2019 06/12/2018 Za uloženie komunálneho odpadu z cintorína 20,60 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
03/01/2019 06/12/2018 Za biologický odpad-ŠJ/11 18,00 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
03/01/2019 05/12/2018 Telefón MŠ 14,58 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
03/01/2019 05/12/2018 Za prácu Tradtorbagrom - MK Jurovec 210,00 € POLTRANS - SK s.r.o. 47039639 Južná 442/16, 052 01 Spišské Tomášovce
03/01/2019 05/12/2018 Za opakované dodávky plynu - OcÚ,KD,ZS/12 845,80 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 44291809 Mlynská 31, 042 91 Košice
03/01/2019 05/12/2018 Za prevedenie stavebných prác na akcii:"Dažďová kanalizácia pre IBV Lenkava 19639,25 € KROPAČEV s.r.o. 45535485 Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves
03/01/2019 05/12/2018 Prevedenie stavebných prác na akcii:"Dažďová kanlikácia pre IBV Lenkava 59987,33 € KROPAČEV s.r.o. 45535485 Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves
03/01/2019 05/12/2018 Práca strojom locust 903 - čistenie komunikácie, úprava terénu 60,00 € Jaroslav Žifčák 17073600 Spišský Hrušov č.139, 053 63
03/01/2019 05/12/2018 Za internet OcÚ/11 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
03/01/2019 05/12/2018 Za internet ŠJ/11 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
03/01/2019 05/12/2018 Za prevádzkovanie ver.vodovodu/11 98,00 € Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 Rudňany č.433, 053 23
03/01/2019 04/12/2018 Vypracovanie Rozhodnutia ZS 40,00 € PhDr. Jozef Dub 43040993 Banícka štvrť 785/19, 053 42 Krompachy
03/01/2019 04/12/2018 Za opakované dodávky plynu - MŠ/12 918,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
03/01/2019 04/12/2018 Za opakované dodávky plynu - OKŠ/12 117,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
03/01/2019 03/12/2018 za služby technika PO a BOZP/4.Q 66,00 € Ľubomír Kaňuch, technik požiarnej ochrany 34572970 Iliašovce 22, 053 11 Smižany
03/01/2019 28/11/2018 za rozbor odpadovej vody ČOV 82,56 € PROX T.E.C POPRAD s.r.o 31677550 Dlhé Hony 507/7/, 058 01 Poprad
03/01/2019 27/11/2018 Za odber vody/1739 m3 1445,11 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
03/01/2019 26/11/2018 Za kamenivo 752,22 € KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. 31559123 Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
03/01/2019 26/11/2018 preprava kameniva 416,64 € Stanislav Vanacký 34803882 Jána Francisciho, 054 01 Levoča
03/01/2019 26/11/2018 Za Tesco poukážky pre zamestnancov /zo SF 1480,00 € TESCO Bratislava
03/01/2019 19/11/2018 Vyťahovanie kalu a likvidácia odpad.vôd/ČOV 127,52 € JOGA spol. s.r.o. 31708251 Lesná 5, 053 61 Olcnava
30/11/2018 15/11/2018 trovy exekúcie 49,83 € Stacho Chladný, súdny exekútor 42009766 Exekútorsky úrad, Stráž 223, 960 01 Zvolen

Stránky

Web vytvoril progrup