Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
02/11/2018 29/10/2018 Revízia hasiacich prístrojov 163,92 € Martin Grečko 33066477 Komenského 33, 053 21 Markušovce
02/11/2018 26/10/2018 Preprava autobusom-dôchodcovia/Trebišov-Borša-Maďarsko 500,00 € Eurobus, a.s. 36211079 Duklianska 1371/29, 052 01 Spišská Nová Ves
02/11/2018 25/10/2018 montovanie vodomerov+materiál,práca 597,13 € Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 Rudňany č.433, 053 23
02/11/2018 24/10/2018 Sociálny posudok, posudok ZPS, rozhodnutie ZPS 120,00 € PhDr. Jozef Dub 43040993 Banícka štvrť 785/19, 053 42 Krompachy
02/11/2018 23/10/2018 Za doménu/r.20019 14,28 € WebSupport, s-r.o. 36421928 Staré grunty 12, 841 04 Batislava
02/11/2018 23/10/2018 Web hosting/r.2019 36,00 € WebSupport, s-r.o. 36421928 Staré grunty 12, 841 04 Batislava
02/11/2018 23/10/2018 Telefón 42,98 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
02/11/2018 23/10/2018 Telefón mobil 22,98 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
02/11/2018 17/10/2018 Audit - overenie IÚZ a KÚZ za rok 2017 600,00 € AV Audit, s.r.o. 44877102 Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves
02/11/2018 15/10/2018 Bravčové plece bez kostí-občerstvenie/posedenie s dôchodcami 54,01 € Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. 36811866 Vajanského 789, 053 61 Spišské Vlachy
02/11/2018 14/11/2018 Vystúpenie skupiny BRAVO-posedenie s dôchodcami 450,00 € JOTO s.r.o. 50450042 Nová Ľubovňa 269, 065 11 Nová Ľubovňa
02/11/2018 12/10/2018 za odber elektrickej energie MŠ,OKŠ/9 245,71 € Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
02/11/2018 12/10/2018 za odber elektrickej energie ČOV/9 621,49 € Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
02/11/2018 12/10/2018 za odber elektrickej energie VO/9 168,79 € Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
02/11/2018 12/10/2018 príspevok na stravu dôchodcom/9 89,31 € Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
02/11/2018 12/10/2018 náklady na stravu zamestnancov/9 329,87 € Obec Spišský Hrušov - Školská jedáleň 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
02/11/2018 11/10/2018 BRKO-ŠJ/9 18,00 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
02/11/2018 11/10/2018 Hrnčeky s potlačou, magnetky 504,60 € Progrup SK, s.r.o. 51014751 Klincová 35, 821 08 Bratislava
02/11/2018 11/10/2018 Tabula dibond-Miloj/2x 69,60 € Progrup SK, s.r.o. 51014751 Klincová 35, 821 08 Bratislava
02/11/2018 09/10/2018 mes.poplatok za bezpečnosnút SIM 10,76 € Jablotron Slovakia s.r.o. 31645976 Sasinkova 14, 010 01 Žilina
02/11/2018 09/10/2018 Laminovaný fotoplagát mapa ČSR 100,80 € VKÚ Harmanec, s.r.o. 4674770 Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
02/11/2018 05/10/2018 Telefón OcÚ 40,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
02/11/2018 05/10/2018 Internet SÚ 10,90, € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
02/11/2018 05/10/2018 Telefón MŠ 14,77 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
02/11/2018 05/10/2018 prepracov.projek.dolument. Miestne komunikácie - Lenkava 1430,00 € Spišprojekt, s.r.o. 44936133 Jedľová 13, 053 01 Spišská Nová Ves
02/11/2018 03/10/2018 Internet OcÚ/9 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
02/11/2018 03/10/2018 Internet MŠ/9 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
02/11/2018 03/10/2018 Príspevok na realizáciu triedeného zberu/II.pol. 748,80 € SEZO -Spiš, združenie obcí 35560428 Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves
02/11/2018 03/10/2018 Za opakované dodávky plynu - KD,OcÚ,ZS/10 845,00 € Innogy Slovensko s.r.o. 44936133 Mlynská 31, 042 91 Košice
02/11/2018 03/10/2018 Za prevádzkovanie verejného vodovodu/september 98,00 € Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 Rudňany č.433, 053 23
02/11/2018 02/10/2018 profilové tesnenie na čerpadlo, odmerný valec/ČOV 49,92 € PROX T.E.C POPRAD s.r.o 31677550 Dlhé Hony 507/7/, 058 01 Poprad
02/11/2018 03/10/2018 Za prevádzkovanie ČOV/3.Q 298,80 € PROX T.E.C POPRAD s.r.o 31677550 Dlhé Hony 507/7/, 058 01 Poprad
02/11/2018 03/10/2018 Za výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR/september 35,00 € GDPR Slovakia s.r.o. 51776901 Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce
02/11/2018 02/10/2018 Za opakované dodávky plynu - OKŠ/10 117,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
02/11/2018 01/10/2018 Kniha: Z dejín okolia spišského Hradu/20ks 400,00 € SV.Hubert n.o. 36167720 Bijacovce č.1, 053 06
02/11/2018 01/10/2018 Za vývoz TKO/9 1185,36 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
02/11/2018 01/10/2018 Za odber vody/1420 m3 1180,02 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
02/11/2018 01/10/2018 za rozbor odpadovej vody ČOV 50,88 € PROX T.E.C POPRAD s.r.o 31677550 Dlhé Hony 507/7/, 058 01 Poprad
02/10/2018 29/09/2018 Poháre - výstava drobnochovateľov 165,00 € Gold Cup s.r.o. 44176031 Horná 4, 949 01 Nitra
02/10/2018 27/09/2018 Vypracovanie rozpočtu a výkaz výmer - dažďová kanaliz. IBV Lenkava 430,00 € Ing. Pavol Babík 34574981 Komenského 11, 053 11 Smižany
02/10/2018 27/09/2018 PD stavby Dažďová kanali. pre IBV Lenkava 150,00 € Izabela Babíková 33061602 Komenského 11, 053 11 Smižany
02/10/2018 25/09/2018 tlač- poštové poukážky-ŠJ 32,87 € Slovenská pošta, a.s. 36631124 Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
02/10/2018 25/09/2018 kamenivo-cesta 80,84 € KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. 31559123 Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
02/10/2018 25/09/2018 kamenivo-cesta 80,84 € KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. 31559123 Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
02/10/2018 20/09/2018 za jedálne kupóny/300ks 1181,34 € Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
02/10/2018 20/09/2018 toner do tlačiarne 68,00 € Peter Kšan 37708171 Spišský Hrušov č.301, 053 63
02/10/2018 20/09/2018 Telefón mobil 43,14 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
02/10/2018 20/09/2018 Telefón OcÚ 22,98 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
02/10/2018 11/09/2018 za odber elektrickej energie MŠ,OKŠ/8 125,05 € Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
02/10/2018 11/09/2018 za odber elektrickej energie VO/8 124,28 € Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice

Stránky

Web vytvoril progrup