Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
21/09/2017 21/09/2017 za výrobu tabule 72,00 PRO GRUP, s.r.o. 36610607 Duklianska 1371/29, 052 01 Spišská Nová Ves
21/09/2017 18/09/2017 zošity pre predškolákov 75,63 € Nomiland, s.r.o. 36174319 Magnezitárska 11,040 13 Košice
21/09/2017 18/09/2017 za poskytnutie hydrologických údajov 89,64 € Slovenský hydrometeorologický ústav 156884 Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
21/09/2017 18/09/2017 za výrobu plagátu 14,40 € PRO GRUP, s.r.o. 36610607 Duklianska 1371/29, 052 01 Spišská Nová Ves
21/09/2017 18/09/2017 Za odber elektrickej energie-ČOV/8 561,23 € VSE a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
21/09/2017 18/09/2017 Za odber elektrickej energie-ver.osvetlenie/8 126,47 € VSE a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
21/09/2017 18/09/2017 vyúčtovanie el.energie MŠ,OKŠ za august 2017 -90,00 € VSE a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
21/09/2017 08/09/2017 toner do multifunkč.zariadenia Workcentre 148,80 € Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT 33061424 Zimné 188, 053 23 Rudňany
21/09/2017 08/09/2017 Za knihy pre predškolákov/14ks 94,00 € Vítezslav Fischer, život a zdravie 33950342 Kokošovce 65, 082 52
21/09/2017 08/09/2017 1180,15 € Za zber,odvoz,uloženie TKO/8 Brantner Nova s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
21/09/2017 05/09/2017 súčiastky do ozvučovacieho systému 347,60 € SPStronics s.r.o. 44758898 Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 2
21/09/2017 05/09/2017 Za telekomunikačné služby -MŠ/8 20,58 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21/09/2017 05/09/2017 za odber zemného plynu/KD,ZS,OcÚ/9 821,00 € Innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
21/09/2017 05/09/2017 služby technika PO a BOZP/III.Q 66,00 € Ľubomír Kaňuch 34572970 Iliašovce 22, 053 11 Smižany
21/09/2017 04/09/2017 internet - MŠ/08/17 11,99 € Levnonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
21/09/2017 04/09/2017 internet - OcÚ/8/17 11,99 € Levnonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
21/09/2017 04/09/2017 Internet-SSÚ 10,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21/09/2017 04/09/2017 Za telekomunikačné služby - OcÚ 58,88 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21/09/2017 04/09/2017 kuchynský riad do ŠJ 746,25 € CORA GASTRO s.r.o. 44857187 Traktorová 1, 058 01 Poprad 1
21/09/2017 04/09/2017 za odber zemného plynu/OKŠ/9 107,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
21/09/2017 04/09/2017 prevádzkovanie verejného vodovodu/august 2017 98,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 46321942 Rudňany č.433, 053 23 Rudňany
21/09/2017 04/09/2017 za odber zemného plynu/MŠ/9 895,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
31/08/2017 28/08/2017 za služby mobilnej siete - OcÚ 10,28 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31/08/2017 28/08/2017 za tonery do tlačiarní 97,20 € Peter Kšan 37708171 Spišský Hrušov č.301, 053 63 Spišský Hrušov
31/08/2017 28/08/2017 za ťahanie a vývoz splaškov z ČOV 28,20 € Poľnohospodárske družstvo Rozkvet 204188 Odorín č.251, 053 22 Odorín
31/08/2017 28/08/2017 za ťahanie a vývoz splaškov z ČOV 28,20 € Poľnohospodárske družstvo Rozkvet 204188 Odorín č.251, 053 22 Odorín
31/08/2017 28/08/2017 za odber pitnej vody 1408,55 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
31/08/2017 16/08/2017 revízia plynu a plynových spotrebičov/MŠ 361,43 € Revízie a servis plyn - Dušan Slaninka 10756744 Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce
31/08/2017 16/08/2017 revízia plynu a plynových spotrebičov/MŠ 361,43 € Revízie a servis plyn - Dušan Slaninka 10756744 Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce
31/08/2017 16/08/2017 revízia plynu a plynových spotrebičov/OcÚ 241,00 € Revízie a servis plyn - Dušan Slaninka 10756744 Družstevná 216/54, 053 01 Harichovceň
31/08/2017 16/08/2017 za mobilné služby 51,54 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31/08/2017 11/08/2017 náučná maľovanka-propagácia obce 430,00 € KREMER publishing, s.r.o. 47609141 Volgogradská 4794/82, 080 01 Prešov
31/08/2017 09/08/2017 za el.energiu/MŠ,OKŠ/7 151,97 € VSE a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
31/08/2017 09/08/2017 za el.energiu/ČOV/1-7 624,96 ^€ VSE a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
31/08/2017 09/08/2017 za el.energiu/ver.osvetlenie/1-7 175,73 € VSE a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
31/08/2017 09/08/2017 za elektrickú energiu budovy/6-8 1064,00 € VSE a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
31/08/2017 09/08/2017 za BRKO/ŠJ/7 18,00 € Brantner Nova s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
31/08/2017 09/08/2017 Za TKO/7 1168,93 € Brantner Nova s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
31/08/2017 09/08/2017 za rozbor odpadovej vody z ČOV 82,56 € Prox T.E.C Poprad, s.r.o. 31677550 Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad
31/08/2017 09/08/2017 za telekomunikačné služby-MŠ/7 20,58 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31/08/2017 09/08/2017 za odber zemného plynu/KD,ZS,OcÚ/8 821,00 € Innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
31/08/2017 09/08/2017 za el.energiu/prečerpávačka/8 100,00 € VSE a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
31/08/2017 08/08/2017 Za telekomunikačné služby - OcÚ 58,88 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31/08/2017 08/08/2017 Internet-SSÚ 10,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31/08/2017 08/08/2017 čistiace potreby OcÚ 92,68 € MIVA MARKET. spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, 052 01 Smižany
31/08/2017 07/08/2017 internet - ŠJ/7 11,99 € Levnonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
31/08/2017 07/08/2017 internet-OcÚ/7 11,99 € Levnonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
31/08/2017 03/08/2017 prevádzkovanie verejného vodovodu/júl 2017 98,00 € Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 Rudňany č.433, 053 23 Rudňany
31/08/2017 02/08/2017 za odber zemného plynu/MŠ/8 895,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
31/08/2017 02/08/2017 za odber zemného plynu/OKŠ/8 107,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Stránky

Web vytvoril progrup