Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
30/03/2018 28/03/2018 Nožnicový stan modrý - DHZ 135,00 eur DH fire & safety s.r.o. 50910612 Stebník 54, 086 33 Stebník
30/03/2018 28/03/2018 Ver. rozhlas - odmena 38,50 eur SLOVGRAM 17310598 Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
30/03/2018 27/03/2018 Odber vody 1 430,15 eur Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30/03/2018 27/03/2018 Seminár 39 eur Asociácia správcov registratúry 37922190 M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky
30/03/2018 22/03/2018 Prac. mat. - rukavice, handry, vrecia 50,64 eur Stova, spol. s r.o. 31703747 Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
30/03/2018 22/03/2018 Monitorovacia správa - Revitalizácia obce 300,00 eur OPEN DOOR s.r.o. 46466339 Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaĺa
30/03/2018 22/03/2018 Rozbor pitnej vody 125,04 eur Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30/03/2018 20/03/2018 Antivírus 79,99 eur ESET, spol. s r.o. 31333532 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
30/03/2018 16/03/2018 kniha účtov. súvzťažnosti v samospráve 26,00 eur Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí 31954502 Scherfelova 6, 058 01 Poprad
30/03/2018 15/03/2018 prep.el. VO 82,14 eur Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/03/2018 15/03/2018 Preplatok - el. ČOV 87,99 eur Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/03/2018 15/03/2018 Elektrina OKŠ 56,98 eur Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/03/2018 15/03/2018 Telefón-OcÚ 22,98 eur Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30/03/2018 15/03/2018 Telefón 42,98 eur Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30/03/2018 13/03/2018 Vozík výdajný /teplý pult - ŠJ 900,00 eur GASTROLUX, s.r.o. 36413186 Bytčická 2, 010 01 Žilina
30/03/2018 13/03/2018 Gastronádoby - ŠJ 196,26 eur GASTROLUX, s.r.o. 36413186 Bytčická 2, 010 01 žilina
30/03/2018 07/03/2018 Vyprac. žiad. na dotáciu - detské ihrisko 310,00 eur Michal Bartoš - IP IgloviaProjekt 44032897 Rázusova 751/7, 053 11 Smižany
30/03/2018 07/03/2018 Telefón-OcÚ 58,88 eur Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30/03/2018 07/03/2018 Za biolog. odpad - ŠJ/2 18,00 eur Brantner Nova s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
30/03/2018 07/03/2018 Telefón MŠ 0,59 eur Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30/03/2018 06/03/2018 Príspevok zo SF na obedy zames. 50,10 eur Obec Spišský Hrušov - ŠJ pri MŠ 329606 Obec, 053 63 Spišský Hrušov
30/03/2018 06/03/2018 Strava 2/18 - dôchodcovia 76,36 eur Obec Spišský Hrušov - ŠJ pri MŠ 329606 Obec, 053 63 Spišský Hrušov
30/03/2018 06/03/2018 Strava zamest. za 2/18 218,60 eur Obec Spišský Hrušov - ŠJ pri MŠ 329606 Obec, 053 63 Spišský Hrušov
30/03/2018 06/03/2018 Internet 2/18 ŠJ 11,99 eur LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
30/03/2018 06/03/2018 Internet 2/18 OcÚ 11,99 eur LEVONET, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
30/03/2018 05/03/2018 Internet - SÚ, telefón MŠ 23,99 eur Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30/03/2018 05/03/2018 Telefón-OcÚ 63,87 eur Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30/03/2018 05/03/2018 Prevádzkov. ver. vodovodu 2/18 98,00 eur Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 Rudňany 433, 053 23 Rudňany
30/03/2018 05/03/2018 Plyn OcÚ, KD,ZS 3/18 845,80 eur Innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Mlynská 31, 042 91 Košice
30/03/2018 02/03/2018 Za plyn MŠ 3/18 918,00 eur Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
30/03/2018 02/03/2018 Za plyn OKŠ 117,00 eur Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1
30/03/2018 02/03/2018 Odvoz TKO 1 017,41 eur Brantner Nova s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
30/03/2018 02/03/2018 Odber vody 1 432,64 eur Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30/03/2018 01/03/2018 BOZP 1.Q.2018 66,00 eur Ľubomír Kaňuch 34572970 Iliašovce 22, 053 11 Smižany
28/02/2018 26/02/2018 Stravné lístky 789,94 eur UP Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
28/02/2018 26/02/2018 Školenie - príprava členov DHZ 200,00 eur Dobrovoľná požiarna ochrana SR 177474 Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
28/02/2018 26/02/2018 Nájomné - Stav.pozemky Lenkava r.2018 249,83 eur Slovenský pozemkový fond 17335345 Búdkova 36, 817 15 Bratislava
28/02/2018 26/02/2018 Služby STP - program Matrika 25,09 eur IVES Košice 162957 Čsl. armády 20
28/02/2018 26/02/2018 Príspevok zo SF na obedy zames. 60,60 eur Obec Spišský Hrušov - ŠJ pri MŠ 329606 Obec, 053 63 Spišský Hrušov
28/02/2018 26/02/2018 Strava 1/18 - dôchodcovia 84,33 eur Obec Spišský Hrušov - ŠJ pri MŠ 329606 Obec, 053 63 Spišský Hrušov
28/02/2018 26/02/2018 Strava 1/18 - zamestnanci 264,42 eur Obec Spišský Hrušov - ŠJ pri MŠ 329606 Obec, 053 63 Spišský Hrušov
28/02/2018 19/02/2018 Kalové čerpadlo 324,96 eur VODOSHOp, s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad 44965699 Teplická 4, 058 01 Poprad
28/02/2018 19/02/2018 Dresy DHZ 349,00 eur Bison sportswear, s.r.o. 29296897 Nesvačilka 115, 664 54 Těšany, ČR
28/02/2018 19/02/2018 Telefón 27,83 eur Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
28/02/2018 19/02/2018 Telefón-OcÚ 26,86 eur Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
28/02/2018 19/02/2018 Elektrina VO/1 23,74 eur Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
28/02/2018 19/02/2018 Elektrina - MŠ a OKŠ 48,18 eur Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
28/02/2018 19/02/2018 Elektrina - ČOV 1/18 742,96 eur Východoslovenská energetika a.s. 44483767 Mlynská 31, 042 91 Košice
28/02/2018 15/02/2018 Revízia komínov MŠ, OcÚ, ZŠ, KD 141,60 eur Marta Kakalejčíková - Kominárstvo 44572336 Banícka 28/2, 052 01 Spišská Nová Ves
28/02/2018 15/02/2018 Licencia za použitie hudobných diel 14,28 eur Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454 Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Stránky

Web vytvoril progrup