Dnes je: 31.07.2021 | 08:42
03fa7f2015c89d374a4417a480636e00.png
833944fea55a341bcf704a2485a02f4b.png
Úradná tabuľa
Vyvesené: 29.7.2021
Oznam - umiestnenie zeleného kontajneru
Vyvesené: 28.7.2021
Oznam - výkup papiera pred Obecným úradom dňa 2. augusta 2021 (pondelok) od 16:10 do 16:40 hod.
Vyvesené: 20.07.2021
Oznam pre rodičov - dotácia na stravu detí v MŠ a ZŠ - Oznam pre rodičov - dotácia na stravu detí v MŠ a ZŠ - Vážení rodičia, z dôvodu zmeny zákona, ktorým sa upravuje dotácia na stravu detí v materskej škole a v základnej škole, Vás žiadame o spoluprácu. Novelou zákona o dotáciách sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v materských školách a v základných školách. Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré a/navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; b/navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima; c/ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ (5- a viac ročné) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti. Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ alebo v ZŠ podľa vyššie uvedených bodov, musia do 5. augusta 2021 v úradných hodinách doručiť na Obecný úrad v Spišskom Hrušove doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to: - potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi) alebo - potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi – formulár v prílohe) alebo - čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (vzor v prílohe). Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa. Ďakujeme za spoluprácu.
Vyvesené: 14.07.2021
Očkovanie II. dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech - dňa 22. 07. 2021 od 10.40 hod.
Vyvesené: 6.7.2021
Zvoz elektrospotrebičov 9.7.2021

Aktuálne dianie v našej obci

aktualita
12.06.2021
Obec Spišský Hrušov

Vypracovanie účelového energetického auditu prebudovy s cieľom zhodnote...

aktualita
12.01.2021
Obec Spišský Hrušov

aktualita
11.01.2021
Obec Spišský Hrušov

aktualita
11.01.2021
Obec Spišský Hrušov

OZNAM | 1.12.2020
bude zrušené pevné tel. č. 0534492122 a budú k dispozícii čísla 0911 222 514 a 0911 592 122.


Obecná webová stránka je v príprave a tým dochádza k zmenám v častých časových intervaloch. Ďakujeme za pochopenie.

scitanie-obce
turistika
logo4
tlaciva
mobilnaappka
plagat
banner
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac