Dnes je: 16.09.2021 | 13:13
VZN
DátumNadpisPopisSúbor
2018Sadzobník cien 2018Sadzobník cien 2018 –.doc
1/2019Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019VZN č. 1-2019 o určení výšky fin. prísp. v škol. a šk.zar..pdf
2/2013Dodatok č.7 k VZN č.2/2013Dodatok č.7 k VZN č. 22013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a šk. zariadenia_0.pdf
2/2017Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017VZN č.2-17 o niektorých podmienkach držania psov.pdf
2/2013Dodatok č.6 k VZN č.2/2013Dodatok č.6 k VZN č.2-2013 mzdyMŠŠJŠKD.doc
1/2017Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017VZN č.1-2017 o volebných plagátoch.pdf
2/2013Dodatok č.5 k VZN č.2/2013Dodatok č.5 k VZN č.2-2013 mzdyMŠŠJŠKD.doc
3/2016Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2016VZN_č.3-2016nakladanie (6).docx
Dodatok č.1 k VZN č.1/2012Dodatok_č.1_k_VZN_č.1-2012dane (2).doc
2/2016Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016VZN č.2-2016 o určení miesta a času zápisu...._0.doc
1/2016Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016VZN č.1-2016_o_miestnom_referende.doc
2/2013Dodatok č. 4 k VZN č.2/2013Dodatok č.4 k VZN č.2-2013 mzdyMŠŠJŠKD.doc
3/2015Dodatok č.1 k VZN č. 3/2015Dodatok č.1 k VZN č.3-2015-ŠJŠKD.doc
3/2015Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015Návrhn VZN č.3-2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.doc
2/2015Všeobecne záväzné zariadenie č.2/2015Návrh-VZN č.2-2015 o určení miesta a času zápisu.....doc
2/2013Dodatok č.2 k VZN č.2/2013Dodatok č.2 k VZN č.2-2013 MŠ.doc
1/2015Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015VZN č.1-2015 ÚPN.doc
2/2013Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 2/2013Dodatok č.1-2014 k VZN 2-2013 MŠ.doc
3/2013Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013VZN náhrad.zásob.vodov č.3-13.doc
1/2008DODATOK č.2 k VZN č.1/2008Dodatok č.2 k VZN č.1-2008-MŠ.doc
1/2013VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2013

o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby

VZN 1-13 o soc. službách.pdf
2/2012VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2012

o správe a prevádzkovaní pohrebiska území obce Spišský Hrušov

VZN č.2-2012 pohrebníctvo.doc
1/2012VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov

VZN__1-2012.doc
2/2009DODATOK č. 2/2011 k VZN č.2/2009

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov

Doodaok č.2 k VZN č. 2-2009 o miestnych daniach....doc
1/2011VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2011

o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Spišský Hrušov

VZN_poskytovaniedotacii 1-2011 (1).doc
1/2008DODATOK č. 1/2011 k VZN č.1/2008

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov

Dodatok č.1 k VZN č.1-2008-ŠJ.doc
2/2009DODATOK č. 1/2010 k VZN č.2/2009

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov

Návrh - Doodaok č.1 k VZN č. 2-2009 o miestnych daniach....doc
1/2010VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2010

o udržiavaní čistoty, ochrane životného ptostredia a ochrane nefajčiarov na území obce Spišský Hrušov

VZN-ŽP.doc
3/2009VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2009

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

VZN-MŠ 3-2009.doc
2/2009VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2009

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov

VZN 2-2009.doc
1/2009VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2009

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Spišský Hrušov

PLATNÉ VZN O ČASE PREDAJA 1-2009.doc
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac