Dnes je: 16.09.2021 | 13:34

Oznamy

Oznam pre rodičov - dotácia na stravu detí v MŠ a ZŠ

20.07.2021

Vážení rodičia,

z dôvodu zmeny zákona, ktorým sa upravuje dotácia na stravu detí v materskej škole a v základnej škole, Vás žiadame o spoluprácu.

Novelou zákona o dotáciách sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu detí v materských školách a v základných školách.

Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré

a/navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič predloží potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

b/navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič predloží potvrdenie, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima;

c/ak dieťa navštevuje posledný ročník MŠ (5- a viac ročné) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.

Rodičia, ktorí si chcú uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v MŠ alebo v ZŠ podľa vyššie uvedených bodov, musia do 5. augusta 2021 v úradných hodinách doručiť na Obecný úrad v Spišskom Hrušove doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa a to:

- potvrdenie o tom, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi)  alebo

- potvrdenie o tom, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima (vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi – formulár v prílohe)  alebo

- čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že nepoberá na dieťa daňový bonus – ak nie je v hmotnej núdzi a je nad hranicou životného minima (vzor v prílohe).

Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa.

Ďakujeme za spoluprácu.

Oznam o rozšírení výskytu Afrického moru ošípaných v regióne Spišská Nová Ves

04.05.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves opätovne oslovuje MsÚ a Obecné úrady obcí okresov Spišská Nová Ves a Gelnica v súvislosti s registráciou chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných, čo patrí k základným elementom boja s touto nákazou. 

Čo nepatrí do triedeného zberu

12.01.2021

Zmena pevného tel. čísla obecného úradu

15.11.2020

1.12.2020 bude zrušené pevné tel. č. 0534492122 a budú k dispozícii čísla 0911 222 514 a 0911 592 122

Dňa 11.11.2020 sme pre Vás spustili novú obecnú stránku

12.11.2020

Vážení občania, milí návštevníci! Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme pre Vás vytvorili novú obecnú stránku. Dúfame, že sa Vám bude páčiť a nájdete tu vždy, aktuálne dianie v našej obci. 

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac