Vážení občania,
ďakujem všetkým, ktorí má podporili v komunálnych voľbách a dali mi svoj hlas.

Tých, ktorých presvedčili moji neprajníci a závistlivci nepravdivými výrokmi: „nechce otvoriť lekáreň, chce zrušiť lekáreň, chce zrušiť doktora, nechce zobrať deti do MŠ atď.“, čím poškodili moje dobré meno a povesť, úprimne ľutujem. Neverila som, že pár jednotlivcov dokáže klamstvom a špinou zmanipulovať toľko občanov, ktorých nepresvedčili ani reálne výsledky v obci, ale pletky a dnes je celá obec nepríjemne prekvapená.

Hrušovčania,
vážte si vybavenosť našej obce počnúc plneorganizovanou ZŠ, MŠ, lekárom, vodovodom, kanalizáciou, plynofikáciou, opráv všetkých obecných budov, vrátane MŠ, na ktorú som dokázala vybaviť financie (543 000 €) a tým budú všetky obecné budovy opravené. Obec žije kultúrne, športovo aj duchovne.

Prestaňte si navzájom závidieť a nenávidieť, žite v láske!

Všetko dobré
Elena Franková

Zameranie školy

Tel. kontakt: 0904 208 366

 

Šk. rok 2017-18 triedy:

3-4 ročné deti – trieda ,,Motýliky“

Učiteľky: Bc Anna Petáková

                 Helena Farkašovská

 

5-6 ročné deti – trieda ,,Lienky“

Učiteľky: Emília Šoltésová

                 Mgr. Miroslava Melegová

 

 

ZAMERANIE ŠKOLY:

Materská škola v Spišskom Hrušove je dvojtriedna s priestranným a moderne vybaveným školským dvorom.

V materskej škole pracujeme so školským vzdelávacím programom ,,Zvedavá lienka“ so zameraním v oblastiach:

 

,,Zdravá škola“ - ,,Dorotka a jej priatelia“- ,,Školské ovocie“

Ponúkame:

-           cvičenia s profesionálnou fyzioterapeutkou 1x v týždni počas celého školského roka ( cvičenia s fit loptami, loptičkami ježko) – ,,Zdravý chrbátik“

-          rozvíjanie pohybových zručností každodenným cvičením a realizáciou zdravotných cvičení, pobytom vonku a vychádzkami do prírody

-          zapojenie do projektu ,,Školské ovocie“ zamerané na odbúravanie zlých stravovacích návykov a zabezpečením zdravej výživy

-          osvojovanie si poznatkov zameraných na formovanie základov starostlivosti o zdravie konkrétnymi aktivitami 1x v mesiaci podľa vypracovaného plánu ( udreté kolienko,

boľavé bruško, zlomená ruka, špinka v oku...)

 

,,Pestovateľské práce na školskom políčku“

Ponúkame:

-           pestovanie vlastnej zeleniny a ovocia, osvojovanie si poznatkov o prácach v záhrade priamou aktívnou činnosťou ( sadenie, okopávanie, polievanie, siatie...)

-          rozširovanie  poznatkov v oblasti enviromentálnej výchovy pozorovaním drobných živočíchov pod mikroskopom, separáciou odpadu, kompostovaním, starostlivosťou o zvieratá a vtáčiky prikrmovaním ( v zime)

-          zapojenie do aktivít s enviromentálnym zameraním  ,,Deň zeme“, ,,Svetový deň vody“, ,,Deň stromov“ a iné, návštevy výstav v Múzeu Spiša ,,Žijem na strome a je mi dobre“, ,,Keď drevo spieva“ ( Letohrádok Markušovce)

 

,,Ctíme si ľudové tradície“

Ponúkame:

-          oboznámenie s ľudovými tradíciami v MŠ vlastným prežívaním a aktívnou účasťou detí na ich realizácii ( sv. Lucia, pečenie medovníkov,  Štedrá večera v MŠ, Pochovávanie basy, Vynášanie Moreny...)

-          kultúrne vystúpenia so zameraním na ľudové tradície ( piesne a tance s doprovodom hry na akordeón, básne, ľudové pásma ...)

-          zapájanie sa do aktivít organizovaných SŠÚ Smižany a obcou Spišský Hrušov -  Špivanka, Folklórne slávnosti v obci, Deň matiek, Mikuláš, Vianočná besiedka

 

 

 

Web vytvoril progrup