Zameranie školy

Zameranie školy:

  • Osobnostne orientovaný prístup
  • Esteticko – umelecké aktivity školy
  • Enviromentálna a zdravotná výchova
  • Celostný rozvoj osobnosti
  • Postupne pripravovať dieťa na celoživotné vzdelávanie

 

 

Špecifiká:

  • Postupná adaptácia detí na kolektívne zariadenie
  • Režim dňa prispôsobený od danej situácie dieťaťa a pedagóga
  • Pestrý edukačný program na každý deň podľa Školského vzdelávacieho

Školský vzdelávací program sa nesie pod názvom ,,Hravá, zdravá, usilovná lienka"

Personál školy:
riaditeľka školy - Emília Šoltésová
učitelia – Bc. Anna Petáková, Helena Farkašovská, Mgr. Miroslava Melegová
Vedúca ŠJ – Terézia Vašáková
Hlavná kuchárka – Marta Petáková
Pomocná kuchárka - Zuzana Brutvanová
Pomocnica – Katarína Kunzová
Upratovačky – Terézia Žifčáková, Mária Švačová

Počet detí v MŠ:
1.trieda- 16
2.trieda - 23

Web vytvoril progrup