Voľby do samosprávy 2014

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Spišský Hrušov dňa 15.11.2014

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov: 996
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 666
Počet odovzdaných obálok: 666
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 646
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 658

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

1. Elena Franková, SMER-sociálna demokracia 401
2. Mgr. Daniela Samoľová, nezávislá kandidátka 87
3. Viktor Butvín, Strana demokratického Slovenska 85
4. Ing. Stanislav Kavulič, SIEŤ 78
5. JUDr. Tibor Soblahovský, nezávislý kandidát 7

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:

1. RNDr. Lídia Brázová, SMER-sociálna demokracia 384
2. Rastislav Šofranko, SIEŤ 299
3. Milan Strella, SMER-sociálna demokracia 288
4. Vincent Krupský, SMER-sociálna demokracia 278
5. Ing. Stanislav Kavulič, SIEŤ 276
6. Ing. Andrea Šutyová, SMER-sociálna demokracia 274
7. Anna Fiľová, Strana demokratického Slovenska 248
8. Patrik Rapavý, SMER-sociálna demokracia 240
9. Ján Sedlák, SMER-sociálna demokracia 224

Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podla počtu získaných hlasov:

1. Bc. Mária Bodnárová, SMER-sociálna demokracia 219
2. Mária Nováková, SMER-sociálna demokracia 200
3. Ivana Puklušová, SIEŤ 162
4. Renáta Miženčíková, SIEŤ 147
5. Martin Vilk, nezávislý kandidát 138
6. Slavomíra Dudjaková, Strana demokratického Slovenska 121
7. Ivana Horbaľová, Kresťanskodemokratické hnutie 87
Web vytvoril progrup