Objednávky

Dátum zverejnenia Dátum vyhotovenia Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma s DPH Podpísal Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
07/02/2013 28/01/2013 Kúpno-predajná zmluva Kúpno - predajná zmluva Dodávka tovaru pre ŠJ 0,00 € zmluva INMEDIA, spol. s. r. o 36019208 Námestia SNP 11,96001 Zvolen PDF icon 300-inmedia-spol-s-r-o_scan.pdf
30/06/2015 18/06/2015 28/2015 Osvetlenie:Laser 170mW+svetlo ADJ/k ozvučeniu 252,00 € Elena Franková Starosta JV MUZIKA 33851719 Letná 80/73,05201 Spišská Nová Ves
30/06/2015 16/06/2015 29/2015 Pracovný materiál-farby,stierka,štetce/OKŠ 0,00 € Elena Franková Starosta Stova, spol. s.r.o. 31703747 Letecká 35,05201 Spišská Nová Ves
18/06/2015 11/06/2015 5/2015/MŠ Preprava autobusom-ZOO SNV 108,00 € Elena Franková Starosta Eurobus, a.s. 329606 Duklianska 47,052 01 Spišská Nová Ves
11/05/2015 04/05/2015 27/2015 Traktorové práce s cisternou/ČOV 24,00 € Elena Franková Starosta Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" 204188 Odorín 251,053 22 Odorín
05/05/2015 27/04/2015 23/2015 Materiál - vodovod 0,00 € Elena Franková Starosta M-Plast 33053278 Trieda 1.mája 10,052 01 Spišská Nová Ves
05/05/2015 27/05/2015 22/2015 Vytýčenie NN siete 0,00 € Elena Franková Starosta Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 Mlynská 31,042 91 Košice
05/05/2015 27/04/2015 24/2015 Polohopisné a výškopisné zameranie Lenkava-IBV 400,00 € Elena Franková Starosta Ing. Vladimír Kandrík - geodet 41688635 E.M.Šoltésovej 2760/11,052 01 Spišská Nová Ves
30/04/2015 24/04/2015 21/2015 Vyváženie a prezutie kolies-Dácia 16,00 € Elena Franková Starosta Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov
30/04/2015 07/04/2015 18/2015 Vyhľadávanie poruchy-Terasa 0,00 € Elena Franková Starosta Aqua Spiš plus s.r.o. 46321942 č.433,053 23 Rudňany
14/04/2015 07/04/2015 20/2015 Obrubníky - chodník 27,40 € Elena Franková Starosta QATRO, s.r.o. Letecka 37,05201 Spišská Nová Ves
02/04/2015 26/03/2015 17/2015 Liatinový poklop 2ks 214,00 € Elena Franková Starosta MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
25/03/2015 16/03/2015 13/2015 Informačná brožúra 70,00 € Elena Franková Starosta UMP s. r. o 36216674 Popradská 68,04011 Košice
19/03/2015 10/03/2015 14/2015 Vyhotovenie GP na oddelenie pozemkov/Lenkava 480,00 € Elena Franková Starosta Ing. Vladimír Kandrík - geodet 41688635 E.M.Šoltésovej 2760/11,052 01 Spišská Nová Ves
19/03/2015 10/03/2015 15/2015 Prekládka obecného rozhlasu 0,00 € Elena Franková Starosta SATICH - Ing. Chudý Ján Matuškova 10,040 11 Košice
19/03/2015 10/03/2015 16/2015 Kopírovanie a tlač dokumentov 190,00 € Elena Franková Starosta PRO GRUP, s.r.o. Duklianska 1371/29,05201 Spišská Nová Ves
11/03/2015 02/03/2015 12/2015 Oprava mot.vozidla Dácia 330,00 € Elena Franková Starosta Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov
27/02/2015 20/02/2015 2/2015/MŠ Kanc.potreby-výchova a vzdeláv./MŠ 116,40 € Elena Franková Starosta MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
20/02/2015 20/02/2015 19/2015 Preprava materiálu, nábytku, montáž 0,00 € Elena Franková Starosta Kamenárstvo Peter Bodnár 34525696 č.242,053 63 Spišský Hrušov
27/02/2015 19/02/2015 9/2015 Kanc.potreby-OcÚ 0,00 € Elena Franková Starosta MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
27/02/2015 19/02/2015 3/2015/MŠ Čistiace prostr.MŠ 118,80 € Elena Franková Starosta MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
18/02/2015 05/02/2015 10/2015 Výroba barového pulta,police,montáž 698,00 € Elena Franková Starosta Stolárske práce - Drevovýroba 33849731 č.121,05363 Spišský Hrušov
18/02/2015 09/02/2015 11/2015 Oprava traktora 0,00 € Elena Franková Starosta Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov 28,05363 Spišský Hrušov
16/02/2015 06/02/2015 5/2015 Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.2-Prestavba ZŠ 200,00 € Elena Franková Starosta Michal Bartoš-IP 44032897 Rázusova 751/7,053 11 Smižany
13/02/2015 05/02/2015 6/2015 Vstupenky na div.predstav.Ženský zákon 0,00 € Elena Franková Starosta Spišské divadlo 31297846 Radničné námestie č.4,05201 Spišská Nová Ves
12/02/2015 03/02/2015 2/2015 Revízie komínov-OcÚ,ZS,KD,MŠ 0,00 € Elena Franková Starosta Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO 44572336 Banícka 1735/28,052 01 Spišská Nová Ves
12/02/2015 02/02/2015 3/2015 Tlačiareň HP LaserJetPro 150,00 € Elena Franková Starosta Peter Kšan Spišský Hrušov 301,05363 Spišský Hrušov
05/01/2015 28/01/2015 I1/2015 preprava osôb autobusom-Spišské divadlo 0,00 € Elena Franková Starosta Eurobus, a.s. 329606 Duklianska 47,052 01 Spišská Nová Ves
30/01/2015 22/01/2015 Jedálne kupóny 330,00 € Elena Franková Starosta LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava
30/01/2015 22/01/2015 1/2015/MŠ Za tonery-MŠ 52,00 € Elena Franková Starosta Peter Kšan Spišský Hrušov 301,05363 Spišský Hrušov
28/01/2015 19/01/2015 4/2015/MŠ Kanc.potreby-MŠ 54,00 € Elena Franková Starosta MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
26/01/2015 16/01/2015 1/2015 Ťahanie a vývoz splaškov-ČOV 52,00 € Elena Franková Starosta Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet" 204188 Odorín 251,053 22 Odorín
31/03/2014 24/03/2014 3/2014-MŠ Za pohybové a relax.cičenia,Jazyk a komun.,Hudobná výchova+CD 45,00 € Elena Franková Starosta Pro Solutions, s.r.o. 35848260 Hroznová 3/A,831 01 Bratislava 1
17/03/2014 14/03/2014 14/2014 Strava pre OVK I.kolo volieb prezidenta 102,30 € Elena Franková Starosta Mária Farkašová 44332793 č.201,053 22 Jamník
17/03/2014 11/03/2014 15/2014 Výmena hl.ističa-MŠ 219,30 € Elena Franková Starosta Ing. Štefan Staroň-montáž údržba a revízie el.zar. 10763155 Trieda 1.mája 63/26,052 01 Spišská Nová Ves
17/03/2014 10/03/2014 16/2014 Ťažba a približovanie koňom,dovoz dreva 80,00 € Elena Franková Starosta Služby v lesníctve Stanislav Halčin č.254,053 63 Spišský Hrušov
17/03/2014 10/03/2014 17/2014 Tonery do farebnej tlačiarne 136,07 € Elena Franková Starosta Peter Kšan Spišský Hrušov 301,05363 Spišský Hrušov
28/02/2014 18/02/2014 11/2014 Revízia komínov 0,00 € Elena Franková Starosta Marta Kakalejčíková - KOMINÁRSTVO 44572336 Banícka 1735/28,052 01 Spišská Nová Ves
28/02/2014 18/02/2014 12/2014 Výmena hl.ističov-MŠ 200,00 € Elena Franková Starosta Ing. Štefan Staroň-montáž údržba a revízie el.zar. 10763155 Trieda 1.mája 63/26,052 01 Spišská Nová Ves
17/02/2014 11/02/2014 9/2014 Za kamenivo na rok 2014 0,00 € Elena Franková Starosta KSR- Kameňolomy SR, s. r. o 31559123 Neresnícka cesta 3,96001 Zvolen
20/02/2014 10/02/2014 7/2014 Rozbor pitnej vody 0,00 € Elena Franková Starosta Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 36500968 Hraničná 662/17,059 89 Poprad
10/02/2014 06/02/2014 8/2014 Spracovanie NMS č.1-Prestavba ZŠ 200,00 € Elena Franková Starosta Michal Bartoš-IP 44032897 Rázusova 751/7,053 11 Smižany
10/02/2014 03/02/2014 1/2014/MŠ Kancel.materiál-výchova a vzdelávanie/MŠ 109,20 € Elena Franková Starosta MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves
10/02/2014 02/02/2014 10/2014 Objednávame stravovanie,ubytovanie v rekereč.stred.Drienica-lyžiarsky výcvik 1 600,00 € Elena Franková Starosta MXM spol. s r.o. 36444081 Drienica 29,083 01 Drienica
04/02/2014 31/01/2014 6/2014 Prac.materiál-oprava vodovodu 64,80 € Elena Franková Starosta M-Plast 33053278 Trieda 1.mája 10,052 01 Spišská Nová Ves
04/02/2014 30/01/2014 4/2014 Drvené kamenivo-zimná údržba MK 38,12 € Elena Franková Starosta KSR- Kameňolomy SR, s. r. o 31559123 Neresnícka cesta 3,96001 Zvolen
04/02/2014 30/01/2014 5/2014 Poradenské služby 81,00 € Elena Franková Starosta Advisory Sk s.r.o. 46515712 Rázusova 292/10,052 01 Spišská Nová Ves
31/01/2014 23/01/2014 2/14 Napojenie kopírky SHARP 94,00 € Elena Franková Starosta Dataservis-Cunik Ladislav 10761691 Letná 65,052 01 Spišská Nová Ves
09/01/2014 02/01/2014 1/2014 Preprava autobusom-Starý Smokovec 160,00 € Elena Franková Starosta Mgr. Mária KICKOVÁ 44008775 Prešovská 341/64,053 04 Spišské Podhradie
20/12/2013 19/12/2013 117/2013 Prac.materiál-OcÚ 19,57 € Elena Franková Starosta CMC Chrasť v.o.s. Chrasť nad Hornádom 158,053 63 Chrasť nad Hornádom

Stránky

Web vytvoril progrup