Objednávky

Dátum zverejnenia Dátum vyhotovenia Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Suma s DPH Podpísal Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
30/10/2018 02/10/2018 mail 2.10.2018/OcÚ Objednávame autobus pre dôchodcov - Borša 500,00 € Elena Franková, starostka Eurobus, a.s. 36211079 Duklianska 3171/29, 052 01 Spišská Nová Ves
30/10/2018 30/07/2018 mail 14:18 Objednávame hudobné vystúpenie BRAVO/posedenie s dôchodcami 450,00 € Elena Franková, starostka JOTO, s.r.o. 50450042 Nová Ľubovňa 269, 065 11 Nová Ľubovňa
30/10/2018 12/08/2018 18/2018 Objednávame hrnčeky 100ks, magnetky 200ks 504,60 € Elena Franková, starostka PROGRUP SK, s.r.o. 51014751 Klincová 35, 821 08 Bratislava
30/10/2018 12/08/2018 19/2018 Objednávame tabule Dibond-Miloj 2ks 69,60 € Elena Franková, starostka PROGRUP SK, s.r.o. 51014751 Klincová 35, 821 08 Bratislava
30/10/2018 12/08/2018 17/2018 Objednávame prepracovanie PD Lenkava-miestne komunikácie, z dôvodu zmeny dažďov.kanaliz. a rozdelenia stavby na etapy 1430,00 € Elena Franková, starostka Spišprojekt, s.r.o. 44936133 Jedľová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
31/08/2018 09/07/2018 16/2018 Objednávame vypracovanie rozpočtu stavby dažďová kanalizácia IBV Lenkava 430,00 € Elena Franková, starostka Pavol Babík 34574981 Komenského 11, 053 11 Smižany
31/08/2018 09/07/2018 15/2018 Objednávame projektovú dokumentáciu stavby dažďová kanalizácia IBV Lenkava 150,00 € Elena Franková, starostka Izabela Babíková 33061602 Komenského 11, 053 11 Smižany
30/10/2018 27/08/2018 ŠJ Objednávam tlačivá poštových poukazov 32,87 € Terézia Vašáková, vedúca dŠJ Slovenská pošta, a.s. 36631124 Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
30/10/2018 20/09/2018 19131/1 Objednávame 300 ks jedálnych kupónov 1181,34 € Elena Franková, starostka Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
07/09/2018 30/08/2018 15/2018 Objednávame formuláre a matričné doklady 20,16 € Elena Franková, starostka Centrum polygrafických služieb 42272360 Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
31/07/2018 16/07/2018 2/2018-ŠJ kancelárske a čistiace prostr.-ŠJ 705,30 € Elena Franková, starostka MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, Smižany
31/07/2018 16/07/2018 5/2018-MŠ kancelárske a čistiace prostr.-MŠ 844,99 € Elena Franková, starostka MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, Smižany
31/07/2018 02/03/2018 PH18001349 statické lano-DHZ 53,50 € Elena Franková, starostka DH fire safety s.r.o. 50910612 Stebník 54, 086 33 Zborov
31/07/2018 16/07/2018 4/2018-ŠJ Objednávame aktualizáciu a servis programu ŠJ 39,24 € Elena Franková, starostka SOFT-GL s.r.o. 36182214 Belehradská 1, 040 13 Košice
29/06/2018 25/04/2018 6/2018 Objednávame detské ležadlá 43ks 1548,00 € Elena Franková, starostka TRYO, s.r.o. 43930271 17.novembra 621/79, 08301 Sabinov
29/06/2018 12/2018 Objednávame hydrant, PVC potrubie a príslušenstvo na vodovod 1592,50 € Elena Franková, starostka MIVA, spol. s r.o. 31681212 Mlynská 1323/13, Smižany
29/06/2018 09/06/2018 4/2018-MŠ Objednávame autobus 12.6.2018 - Iliašovce 36,00 € Elena Franková, starostka Tomáš Dolný - tombus 46720359 Sládkovičova 735/5, Spišské Vlachy
29/06/2018 04/06/2018 11/2018 Objednávame čistenie potoka a rigolov 200,00 € Elena Franková, starostka Eler Elektrik s.r.o. 50552864 Spišský Hrušov 146, 053 63
30/06/2018 04/06/2018 10/2018 kancelárske a čistiace potreby pre OcÚ 388,97 € Elena Franková, starostka MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, Smižany
31/05/2018 07/05/2018 9/2018 Objednávame: známky pre psov 200ks, kovový krúžok 200 ks 88,80 € Elena Franková, starostka KODEX 10886367 Považská Bystrica
31/05/2018 05/05/2018 mail 8:09 Objednávame farby do tlačiarne: HKP Laser Jet P 1102 1x,Samsung ML 1640 2x, HP Laser Jet 1018 2x,WORK Centre 3655 Xerox 1x 153,00 € Elena Franková, starostka Peter Kšan 37708171 Spišský Hrušov 301, 053 63
30/04/2018 20/04/2018 7/2018 Objednávame vypracovanie: sociálny posudok, posudok ZOS, ZPS, rozhodnutie ZOS a ZPS 150,00 € Elena Franková, starostka PhDr.Jozef Dub 43040993 Banícka štvrť 19, Krompachy
30/04/2018 17/04/2018 6/2018 objednávame drvené kamenivo na rok 2018 Elena Franková, starostka KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 31559123 Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
30/04/2018 04/04/2018 5/2018 Objednávame vypracovanie 2NMS pre projekt Kaštieľ 300,00 € Elena Franková, starostka EUROCLUSTER 43853352 Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava
28/02/2018 09/02/2018 3/2018 Obejdnávame revíziu komínov OcÚ, MŠ,KD Elena Franková, starostka Marta Kakalejčíková - Kominárstvo 44572336 Banícka 1735/28, Spišská Nová Ves
30/03/2018 12/03/2018 PH18001382 nožnicový stan PROFITENT PLUS 3x3-DHZ 135,00 € Elena Franková, starostka DH fire safety s.r.o. 50910612 Stebník 54, 086 33 Zborov
28/02/2018 28/02/2018 4/2018 Objednávame odber a vyšetrenie vzorky pitnej vody 4xročne 125,04€x4 Elena Franková, starostka Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30/03/2018 09/03/2018 mail 8:03 Objednávame výdajný vozík s príslušenstvom s gastronádobami zvlášť/ŠJ 900,00 €+ Elena Franková, starostka GastroLux, s.r.o. 36413186 Bytčická 2, 010 01 Žilina
28/02/2018 19/02/2018 mail 8:58 Kalové čerpadlo IBO Kraken 324,00 € Elena Franková, starostka VODOSHOP, s.r.o. 44965699 Teplická 4, 058 01 Poprad
31/01/2018 29/01/2018 2/2018 Objednávame opravu Dácia Logan 268,00 € Elena Franková, starostka Štefan Žifčák 33850411 Spišský Hrušov č.28, 053 63
31/12/2017 04/12/2017 37/2017 Objednávame zhotovenie následnej monitorovacej správy-ZŠ 240,00 € Elena Franková, starostka Michal Bartoš - IP 44032897 Rázusova 751/7, 053 11 Smižany
29/01/2018 31/01/2018 1/2018 Ojednávame spracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby IBV II Lenkava 300,00 € Elena Franková, starostka MODUL A.M, s.r.o. 44683596 Laborecká 24, 052 01 Spišská Nová Ves
31/01/2018 22/01/2018 1/2018-ŠJ Objednávam kanc. a čist.prostriedky pre ŠJ 308,38 € Elena Franková, starostka MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, Smižany
31/01/2018 22/01/2018 2/2018-MŠ Objednávam si toner do tlačiarne XEROX a spojovací kábel k inerakt.tabuli 110,00 € Elena Franková, starostka Peter Kšan 37708171 Spišský Hrušov 301, 053 63
31/01/2018 22/01/2018 1/2018-MŠ kancelárske a čistiace prostr.-MŠ 290,89 € Elena Franková, starostka MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, Smižany
20/12/2017 18/12/2017 mail stôl na stolný tenis 2x 716,20 Elena Franková, starostka InSportline, s.r.o. 36311723 Električná 6471, Trenčín
20/12/2017 06/12/2017 12/2017-MŠ Objednávame autobus na prepravu-Múzeum Spiša, SNV-MŠ, Kaštieľ Markušovce 48,00 € Elena Franková, starostka Tomáš Dolný - tombus 46720359 Sládkovičova 735/5, Spišské Vlachy
31/10/2017 22/10/2017 38/17 Objednávame čistenie priekop a rigolov na Kamenici 126,00 € Elena Franková, starostka Milan Mikolaj 35316802 Spišský Hrušov 317, 053 63
31/10/2017 22/10/2017 39/17 Objednáva vyhotovenie kalendárov na r.2018 130ks 170,00 € Elena Franková, starostka PRO GRUP, s.r.o. 36610607 Duklianska 1371/29, 052 01 Spišská Nová Ves
30/11/2017 23/11/2017 mail 10:06 Objednávame náplne - tonery do tlačiarní 3x 33,60 € Elena Franková, starostka Peter Kšan 37708171 Spišský Hrušov 301, 053 63
30/11/2017 23/11/2017 10/2017-MŠ Objednávame čist. a kanc.potreby pre MŠ 46,01 € Elena Franková, starostka MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, Smižany
30/11/2017 23/11/2017 mail Objednávam tlačivá na daň z nehnuteľnosti 11,50 € Elena Franková, starostka Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kráľov Brod 56, 925 41
31/10/2017 11/10/2017 31/17 Objednávame dovoz kameniva z Olcnavy 112,32 Elena Franková, starostka Michal Rumančík Autodoprava 17189772 Spišský Hrušov 12, 053 63
31/10/2017 22/10/2017 36/17 Objednávame odbornú skúšku plyn.zariadenia na OKŠ 113,12 € Elena Franková, starostka Revízie a servis plynu, Dušan Slaninka 10756744 Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce
31/10/2017 22/10/2017 35/17 Objednávame opravu plynového kotla na zdrav.stred. 30,71 € Elena Franková, starostka Revízie a servis plynu, Dušan Slaninka 10756744 Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce
31/10/2017 16/10/2017 34/17 Objednávame OSB dosky 22ks 410,00 € Elena Franková, starostka Tehelňa Stova, spol. s r.o. 31703747 Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
31/10/2017 20/10/2017 32/17 Objednávame si kancel.potreby-MŠ 23,09 € Elena Franková, starostka MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, Smižany
31/10/2017 20/10/2017 9/17-MŠ Objednávam si u Vás výtvarné pomôcky pre výchovu a vzdelávanie-MŠ 111,36 € Elena Franková, starostka MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13, Smižany
31/10/2017 20/10/2017 8/17-MŠ Objednávame si publikáciu Predprimárne vzdelávanie 16,70 € Elena Franková, starostka Marian Medlen - JurisDat 11821973 Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2
31/10/2017 16/10/2017 33/2017 Objednávame: škridla -classic,hrebenáč, farm.stonky 378,84 € Elena Franková, starostka Lindab a.s. 36214604 Jamník 278, 053 22

Stránky

Web vytvoril progrup