Vianočná besiedka

13/12/2016

V tento deň sa v našej MŠ uskutočnila vianočná besiedka. Deti z oboch tried si pre rodičov pripravili vianočný program plný vianočných piesní, básni, vinšov a tančekov. Na detičky sa prišiel pozrieť aj Mikuláš s košom plných balíčkov. Za krásne vystúpenie deti obdaril.

Web vytvoril progrup