Špivanka

10/11/2016

V tento deň sa v materskej škole v Bystranoch konala prehliadka detí materských škôl v spve ľudovej piesne pod názvom "ŠPIVANKA". Našu matešrskú školu reprezentovala Natálka Satalová s piesňou "A ja taka dzivočka", torú pripravila pani učiteľka Bc. Anna Petáková. Za interpretáciu piesní získali súťažiaci ocenenie.

Web vytvoril progrup