Predplavecký výcvik

09/04/2018

Tento rok sa predškoláci z našej MŠ zúčastnili od 9.4.2018 predplaveckého výcviku na plavárni Čingov. Predplavecký výcvik trval 5 dní, ktorého cieľom bolo postupné oboznamovanie s vodou, odstránenie strachu z vody ako aj osvojenie si elementárnych základov plávania. Formou hry sa deti učili základom splývania, správnym pohybom paží a nôh. Pri ukončení predplaveckého výcviku deti obdržali mokré vysvedčenie.

 

SAM_7363_0.JPG SAM_7378_0.JPG SAM_7387_0.JPG SAM_7396_0.JPG SAM_7406_0.JPG SAM_7410_0_0.JPG SAM_7438_0.JPG SAM_7439_0.JPG SAM_7509_0.JPG SAM_7503_0.JPG SAM_7520_0.JPG

Web vytvoril progrup