Svetový deň mlieka

26/09/2017

Každý rok koncom septembra si školy pripomínajú výnimočný deň. Je to svetový deň mlieka v školách. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách a zvýšenie jeho spotreby. Aj v našej Materskej škole sme si ho pripomenuli zážitkovo a tvorivo. Deti sme motivovali kravičkou Eličkou, ktorá im porozprávala o význame mlieka a dôležitosti pre zdravie človeka. Deti od rána tvorili, strihali, lepili. O spríjemnenie celého dňa sa postarali aj pani kuchárky, ktoré pre nás pripravili ochutnávku mliečnych produktov.

Web vytvoril progrup