Špivanka

01/09/2017

Tento mesiac sa konala územná prehliadka detí materských škôl v speve ľudovej piesne pod názvom Špivanka. Našu Materskú školu reprezentoval Maximilán Rumančík s piesňou ,,Pod horou", ktorého pripravila p. riad. Šoltésová.

Web vytvoril progrup