Denný poriadok

Trieda 3 - 4 ročné deti

Učiteľky: Mgr. Miroslava Melegová, Gabriela Orlovská

ČAS ČINNOSŤ
6:45 Otvorenie MŠ
Hry a činnosti podľa voľby detí - plánovanie aktivít : individuálne, skupinové, frontálne činnosti a aktivity podľa vzdelávacích oblastí
Zdravotné cvičenia
9:00-9:30 Desiata
Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
Pobyt vonku
11:30-12:00 Obed
Odpočinok
14:30-14:45 Olovrant
14:45-16:00 Hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, priamo riadené i nepriamo riadené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa.

 

Trieda 5 - 6 ročné deti

Učiteľky: Bc. Anna Petáková, Helena Farkašovská

ČAS ČINNOSŤ
6:45 Otvorenie MŠ
Hry a činnosti podľa voľby detí - plánovanie aktivít : individuálne, skupinové, frontálne činnosti a aktivity podľa vzdelávacích oblastí
Zdravotné cvičenia
9:00-9:30 Desiata
Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
Pobyt vonku
11:30-12:00 Obed
Odpočinok
14:30-14:45 Olovrant
14:45-16:00 Hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, priamo riadené i nepriamo riadené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa.
Web vytvoril progrup