logo

25. 11. 2017
ZMLUVY Tlačiť

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:

ČÍSLOPARTNERPREDMET
DÁTUM ZVEREJNENIA SUMA
DOKUMENTY
 

Z - 01

T-COM

Zmluva o pripojení služba a nájme KZ

Dodatok k zmluve o pripojení

05.01.2011 xxx,xx EUR JPGJPGJPGJPGJPG
Z - 02 T-COM Dodatok k zmluve o pripjení 25.01.2011 JPGJPGJPGJPGJPGJPGJPGJPG
Z - 03 T - COM Zmluva o pripojení 27.01.2011 JPGJPGJPG
Z - 04

HOOK, s.r.o.

Košice

DODATOK č.1 k Zmluve na dodávku ovocno-zeleninových štiav

 

01.02.2011 JPGJPGJPG
Z - 05 LUNYS, s.r.o. ZMLUVA o všeobecných nákupných podmienkach 04.02.2011 JPGJPGJPG
Z - 06 VÚB Banka

Zmluva o bežnom účte

Potvrdenie o využívaní služieb nonstop bankingu

09.02.2011 pdfpdf
Z - 07 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP - Prestavba ZŠ 21.02.2011 JPGJPGJPGJPGJPGJPGJPGJPG
Z - 08 DOBRO, Smižany Zmluva o poskytovaní technickej služby 14.02.2011 JPGJPG

Z - 09

 

ASEKOL SK, s.r.o.

Bratislava

Zmluva o výpožičke zbernej nádoby E-BOXU 02.03.2011 pdf
Z - 10

Dôvera, a.s.

Bratislava

Zmluva o zasielaní dokument.prostred.

elektron.komunikácie

22.03.2011 pdf
Z - 11

REMEK. s.r.o.

Nitra

Zmluva o používaní SW č. 2000/604 23.03.2011 595,20 EUR pdf
Z - 12

Jakub Olejník

Jakub Sedlák

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 02.04.2011 10,00 EUR pdf
Z - 13 Katarína Holdová Kúpna zmluva 07.04.2011 43,30 EUR pdf
Z - 14 Milan Miženčík Kúpna zmluva 11.04.2011 28,38 EUR pdf
Z - 15 Obecný klub športovcov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 15.04.2011 3983,00 EUR pdf
Nájomná zmluva č.592 Regec Štefan, Sp.Hrušov č. 33 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 29.4.2011 24,90 EUR pdf
Z - 16

Bagetka-Happy Food,Ján Sedlák, Spišské Vlachy

 

Zmluva o dodávke stravy 13.05.2011 pdf
Z - 17

HOOK, s.r.o.

Toryská 6, Košice

 

Zmluva na dodávku ovocia zeleniny  pre šk. rok 2011/2012 13.06.2011 pdf
Z - 18

Štefan Sabo - Ml.

Domaňovce 207 

Zmluva o dielo 22.6.2011 pdf
Z - 19 MUDr. Alica Lučivjanská Zmluva č. 1/2011/ZS o nájme nebytových priestorov 23.06.2011 pdf
Z - 20 MUDr. Jana Kusnyerová Zmluva č. 2/2011/ZS o nájme nebytových priestorov 23.06.2011 pdf
Z - 21

LUMOTER, s.r.o.

Spišská Nová Ves

Zmluva č. 3/2011/ZS o nájme nebytových priestorov 23.06.2011 pdf
Nájomná zmluva č.597 Petrušková Magdaléna, Sp.Hrušov č. 75 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 27.06.2011 24,90 EUR pdf
Z - 22 Petrušková Magdaléna,      Sp. Hrušov č. 75 Nájomná zmluva č. 597 28.06.2011 pdf
Z - 23

REMEK. s.r.o.

Nitra

Zmluva o používaní SW č. 2000/604 17.08.2011 643,20 EUR pdf
Z - 24 T-Com Dodatok k zmluve o pripojení 07.09.2011 pdf

Z - 25

Spoločný obecný úrad DODATOK č. 4 k Zmluve o zriaení spoloč. obec. úradu 02.09.2011 pdf
Z- 26 ZŠ Spišský Hrušov Zmluva o prenájme nebytových priestor. 16.09.2011 pdf
Nájomná zmluva č.602 Legátová Magdaléna, Sp.Hrušov č.32 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 20.09.2011 24,90 EUR pdf
Z - 27 ELEKTRO, Matúš Švač, Sp.Hrušov č. 290 Zmluva o dielo 17.10.2011 pdf
Z - 28 Ing. Peter Volčko, Poráč Zmluva o prevádzkovaní infratrukturálneho majetku 3.10.2011 pdf
Z - 29 Miloš Šefčík, Spišská Nová Ves Zmluva o dielo 31.10.2011

23896,60 EUR

pdf
Z - 30 AV Audit. s.r.o., Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 3.11.2011 300,00 EUR pdf
Z - 31 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku 3.11.2011 1195,20 EUR pdf
Z - 32 DATATRADE s.r.o., Zlaté Moravce Zmluva o spolupráci 3.11.2011 pdf
Z - 33 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok Rámcová kúpna zmluva 25.11.2011 pdf
Z - 34 SPP, a.s., Bratislava Dodatok č. 01 k Zmluve o dádávke plynu 29.11.2011 pdf
Z - 35 SPP, a.s., Bratislava Dodatok č. 01 k Zmluve o dádávke plynu 29.11.2011 pdf
Z - 36 Brantner Nova Sp.Nová Ves Dodatok č. 13 k Zmluve o zbere, odvoze a zneško. KO 30.11.2011 pdf
Z - 37 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva na MV - Dacia a pípojné vozidlo 09.12.2011 pdfpdf
Z - 38 Rímsko-katolícka cirkev, Sp.Hrušov Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov 17.12.2011 800,00 EUR pdf
Dohoda č.1/2012 Repro Servis, spol.s.r.o. Sp.Nová Ves Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu a KO a DSO 03.01.2012 38,90 EUR pdf
Dohoda č.1/2012 Bio-plus, s.r.o., Spišský Hrušov č.195 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu a KO a DSO 03.01.2012 389,00 EUR pdf
Dohoda č.1/2012 Hostinec L+F, Sp.Hrušov č. 165 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu a KO a DSO 03.01.2012 77,80 EUR pdf
Z-5720042366 Generali Slovensko ppoisťovňa, a.s. Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 31.01.2012 883,00 EUR pdf
Dohoda Slovak Telekom, a.s. Dohoda o ukončení dodatku k zmluve 14.02.2012 pdf
Dodatok Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 16.02.2012 pdf
Nájomná zmluva č.612 Čamerová Mária, Sp. Hrušov č.86 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 20.02.2012 24,90 EUR pdf
Z-0032960600 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Zmluva o využívaní elektronických služieb 29.02.2012 pdf
Dodatok č. 5 Spoločný obecný úrad DODATOK č. 5 k Zmluve o zraidení Spol.staveb.úradu 29.02.2012 pdf
Dodatok Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 12.03.2012 pdf
Zmluva Obecný klub športovcov v Sp.Hrušove Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 20.03.2012 pdf

Dohoda k č.  

1139101500

Slovak Telekom, a.s. Dohoda o ukončení Dohody o VVP Biznis Partner 29.03.2012 pdf
Zmluva č. 50811074550911 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskyt. ver. služieb 29.03.2012 pdf
Zmluva

Tomáš Vasko

Patrik Hrobák

Zmluva o prenájme nebytových priestorov 04.04.2012 pdf
Zmluva č. V24/2012 Štefan Bendík, Sp.Hrušov č.321 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 14.05.2012 pdf
Zmluva č. V48/2012 Jozefína Gurčíková, Sp.Hrušov č.132 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 14.05.2012 pdf
Zmluva č. V51/2012 Radoslav Pavlovský, Sp.Hrušov č.105 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 14.05.2012 pdf
Zmluva č. V56/2012 Ján Podvojský, Sp.Hrušov č.123 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 14.05.2012 pdf
Zmluva č. V59/2012 Milan Šoltés, Sp.Hrušov č.22 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 15.05.2012 pdf
Zmluva č. V60/2012 Stanislav Šuty, Sp.Hrušov č.30 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 15.05.202 pdf
Zmluva č. V9/2012 Stanislav Peták, Sp.Hrušov č.171 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 19.04.2012 pdf
Nájomná zmluva č.616 Dvorský František, Sp.Nová Ves Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 26.04.2012 5,30 EUR pdf
Zmluva o dielo

Širila, a.s.,         

Odborárov 12, Spišská Nová Ves

Zmluva o dielo

"Revitalizácia centra obce Spišský Hrušov"

02.05.2012 pdf
Nájomná zmluva č.619 Bodnár Anton, Sp.Hrušov č.85 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 07.05.2012 24,90 EUR pdf
Nájomná zmluva č.618 bodnár Anton, Sp.Hrušov č.85 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 07.05.2012 24,90 EUR pdf
Zmluva č. V2/2012

Ján Salaj, Sp.Hrušov 3

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V1/2012 Imrich Kočiš, Sp.Hrušov 8 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V3/2012 Mária Olejníková, Sp.Hrušov 6 Adriana Mikolajová, č.9 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V12/2012 Mária Pramuková, Sp.Hrušov 17 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V13/2012 Viktor Butvín, Sp.Hrušov 18 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V20/2012 Štefan Žifčák, Sp.Hrušov 28 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V22/2012 Magdaléna Legátová, Sp.Hrušov 32 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V6/2012 Mikuláš Smolár, Sp.Hrušov 39 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V26/2012 Ján Sokol, Sp.Hrušov 40 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V27/2012 Ing. Mária Zahornadská, Sp.Hrušov 42 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V19/2012 Marta Samoľová, Sp.Hrušov 43 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V28/2012 Marcel Bendík, Sp.Hrušov 50 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V29/2012 Marta Holdová, Sp.Hrušov 52 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V30/2012 Jana Boržíková, Sp.Hrušov 54 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V31/2012 Iveta Szlovaková, Sp.Hrušov 55 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V32/2012 Pavol Szentkereszty, Sp.Hrušov 56 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V33/2012 Ing. Stanislav Kavulič, Sp.Hrušov 58 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V34/2012 Ivana Fedoriková, Sp.Hrušov 59 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V35/2012 Tomáš Jenča, Sp.Hrušov 60 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V36/2012 Peter Gonda, Sp.Hrušov 62 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V37/2012 Marta Kamenická, Sp.Hrušov 64 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V38/2012 Anna Satalová, Sp.Hrušov 69 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V39/2012 Štefan Švač, Sp.Hrušov 70 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V40/2012 Ľudovít Gurčík, Sp.Hrušov 71 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V42/2012 Jozef Gurčík, Sp.Hrušov 80 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V8/2012 Mikuláš Kuchár, Sp.Hrušov 84 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V43/2012 František Slovinský, Sp.Hrušov 87 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V44/2012 Július Salaj, Sp.Hrušov 89 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V15/2012 Ján Sova, Sp.Hrušov 89 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V45/2012 Imrich Živčák, Sp.Hrušov 90 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V17/2012 Martin Chovanec, Sp.Hrušov 91 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V47/2012 Milan Samoľ, Sp.Hrušov 93 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V50/2012 Vladimír Vojtuš, Sp.Hrušov 102 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V52/2012 Agnesa Živčáková, Sp.Hrušov 106 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V53/2012 Rastislav Richnavský, Sp.Hrušov 107 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V54/2012 Peter Červeň, Sp.Hrušov 108 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V4/2012 Ivana Ružbacká, Sp.Hrušov 118 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V10/2012 Ján Spišák, Sp.Hrušov 119 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V55/2012 Ján Kalužinský, Sp.Hrušov 121 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V16/2012 Otto Salaj, Sp.Hrušov 129 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V7/2012 Patrik Salaj, Sp.Hrušov 129 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V18/2012 Terézia Rumančíková, Sp.Hrušov 150 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V58/2012 Bc Lýdia Tomaščíková, Danišovce 153 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V5/2012 Michal Repaský, Sp.Hrušov 156 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V11/2012 Jozefína Antonyová, Sp.Hrušov 168 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. V14/2012 Ľubomír Jarab, Sp.Hrušov 383 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 18.05.2012 pdf
Zmluva č. K78/2012 Bc Lýdia Tomaščíková, Danišovce 153 Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky 18.05.2012 pdf
Dodatok č.2 Generali Slovensko poisťovňa a.s.

Dodatok č.2 k poist.

zmluve č.:5720042366

19.06.2012 pdf
Zmluva Ondrej Fecko, Spišský Hrušov č.225 Zmluva o nájme nebytových priestorov 09.07.2012 pdf

Dodatok č.3/

DZ221401200240103

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidiek SR Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP - Revitaliácia centra obce 13.07.2012 262 473,68 EUR pdf
Nájomná zmluva č. 84/07/2012/SCKSK KSK, Správa ciest KSK, Košice Nájomná zmluva 18.07.2012 pdf
Nájomná zmluva č.624 Živčák Jordan, Sp.Hrušov č.179 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 18.07.2012 24,90 EUR pdf
Nájomná zmluva č.629 Živčáková Katarína, Sp.Hrušov č.179 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 18.07.2012 24,90 EUR pdf
Nájomná zmluva č.631 Tancošová Mária, Sp.Hrušov č.216 Nájomná zmluva za užívanie hrobového miesta 26.07.2012 10.60 EUR pdf
Zmluva č. V122/2012 Ondrej Fecko ml., Sp.Hrušov č.225 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 26.07.2012  pdf

Zmluva č. 

V88/2012

Ladislav Švač

Sp. Hrušov č.309

 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda  26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V121/2012

Emília Ludvíková

Sp. Hrušov č.310

 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda  26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V107/2012 

Peter Múdry

Sp. Hrušov č.312

 Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V91/2012 

Ondrej Ludvík

Sp. Hrušov č.313 

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda  26.07.2012   pdf

Zmluva č.

V115/2012 

Vladimír Mačák

Sp. Hrušov č.314 

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda  26.07.2012   pdf

Zmluva č.

V117/2012 

František Samoľ

Sp. Hrušov č.315 

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda  26.07.2012   pdf

Zmluva č.

V116/2012 

Milan Mikolaj

Sp. Hrušov č. 317 

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda  26.07.2012   pdf

Zmluva č.

V118/2012

Zdenek Kšan

Sp. Hrušov č.318 

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda  26.07.2012   pdf

Zmluva č.

V92/2012 

Patrik Škultéty

Sp. Hrušov č.319 

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda  26.07.2012   pdf

Zmluva č.

V89/2012 

Ján Richnavský

Sp. Hrušov č.320 

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda  26.07.2012   pdf

Zmluva č.

V128/2012 

Štefan Bendík

Sp. Hrušov č.321 

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda  26.07.2012  pdf 

Zmluva č.

V111/2012 

Ján Biľo

Sp. Hrušov č.322 

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda  26.07.2012   pdf

Zmluva č.

V93/2012 

Jozef Olejník

Sp. Hrušov č.324 

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda  26.07.2012  pdf 

Zmluva č.

V112/2012

Marta Šubová

Sp. Hrušov č.326

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V94/2012 

Peter Pavol

Sp. Hrušov č.328 

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda  26.07.2012  pdf 

Zmluva č.

V95/2012

Martin Popovič

Sp. Hrušov č.335

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 26.07.2012 pdf 

Zmluva č.

V119/2012

Stanislav Kalužinský

Sp. Hrušov č.336

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V96/2012

Rastislav Múdry

Sp. Hrušov č.340

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 26.07.2012 pdf 

Zmluva č.

V97/2012

Jana Kantorová

Sp. Hrušov č.347

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V98/2012

Ján Sedlák

Sp. Hrušov č.349

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V99/2012

Peter Richnavský

Sp. Hrušov č.361

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V101/2012

Jozef Živčák

Sp. Hrušov č.363

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V102/2012

Peter Šuty

Sp. Hrušov č.365

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V103/2012

Vladimír Bendík

Sp. Hrušov č.369

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V104/2012

Peter Peták

Sp. Hrušov č.370

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 26.07.2012  pdf

Zmluva č. 

V106/2012

Peter Rumančík

Sp. Hrušov č.382

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke voda 26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V24/2012

Štefan Bendík

Sp. Hrušov č. 34

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 26.07.2012  pdf

Zmluva č. 

V125/2012

Mária Čamerová 

Sp. Hrušov č.86

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 26.07.2012  pdf

Zmluva č. 

V131/2012

Jozef Šofranko

Sp. Hrušov č. 109

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V120/2012

Vincent Butvín

Sp. Hrušov č. 131

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V61/2012

Jozefína Gurčíková

Sp. Hrušov č. 132

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 26.07.2012  pdf

Zmluva č.

V62/2012

Peter vašák

Sp. Hrušov č. 133

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 26.07.2012  pdf

Zmluva č. 

V136/2012

MUDr. Peter Tkáč

Pod Vinicou 64

Levoča

Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody 01.08.2012  pdf

 

Zmluva o dielo

ŠIRILA, a.s. Odborárov 12,

Sp.Nová Ves

Zmluva o dielo - o dodávke stavebných prác 01.08.2012 18 156,04 EUR pdf
Zmluva o pripojení VSD, a.s., Košice Zmluva o priopjení do distribučnej sústavy 01.08.2012 pdf
Zmluva Jozef Horbaľ, Sp. Hrušov č. 271 Zmluva o poskytnutí finanč. prostriedkov 06.08.2012 100,00 EUR pdf
Zmluva o nájme Ondrej Fecko, Spišský Hrušov 225 Zmluva o nájme nebytových priestorov 03.09.2012 20,00 EUR pdf
Zmluva - audit AV Audit. s.r.o., Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 08.10.2012 500,00 EUR pdf
Dohoda Základná škola, Spišský Hrušov Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 23.10.2012 pdf

DF - Dodávateľská faktúra, OF - Odberateľská faktúra, O - Objednávka, Z - Zmluva

 

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.