logo

25. 11. 2017
OBJEDNÁVKY Tlačiť

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:

ČÍSLO PARTNER PREDMET
DÁTUM  SUMA
DOKUMENTY 

O-2-2012

PROX. T.E.C., Poprad

Výmena riadiacej jednotky

23.01.2012

pdf

 

O-3-2012 Ing. Ján Pastiran, Sp. Nová Ves
Úzmený plán obce - zmena 08.02.2012
pdf
O-4-2012 MIVA, Smižany Čistiací plystový medzikus 12.04.2012 pdf
O-5-2012 Miroslav Bendík, Sp. Hrušov Ťažba palivového dreva 23.04.2012 pdf
O-2012 SPOJSTAV, Sp. Nová Ves Prekládka 2 telefónných stĺpov 24.04.2012 pdf
O-6-2012 PUS, a. s., Poprad Zistovanie poruch na vodomeroch 11.05.2012 pdf
O-7-2012 SPOJSTAV, Sp. Nová Ves Prekládka tel. stĺpu 27.04.2012 pdf
O-8-2012 Milan Mikolaj, Sp. Hrušov Výkopové práce 24.04.2012 pdf
O-9-2012 SPP, a. s., Bratislasva Vytýčenie plynového potrubia pdf
O-10-2012 Lukáš Šuba, Sp. Nová Ves Rezanie asfaltu 25.06.2012 pdf
O-11-2012 JOGA, s. r. o., Olcnava Kamenivo 06.07.2012 pdf
O-12-2012 Ľudovít Budiak, Lipt.Mikuláš Oprava rigolov pri ceste 20.11.2012
O-13-2012 Miloš Šefčík, SNV Oprava komínov na budove OcÚ 20.11.2012
O-14-2012 MKC, Sp.Nová Ves Vstúpenie FS Čačina 20.11.2012
O-15-2012 Valen Mikolaj, Sp.Hrušov Zemné práce 20.11.2012
DF - Dodávateľská faktúra, OF - Odberateľská faktúra, O - Objednávka, Z - Zmluva
 

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.