logo

25. 11. 2017
ODBERATEĽSKÉ FAKTÚRY Tlačiť

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:

ČÍSLO ODBERATEĽ PREDMET faktúry
DÁTUM  SUMA
DOKUMENTY
OF - 01 Spoločenstvo AMOS, Spišský Hrušov Odber vody 05.01.2011 136,71 JPG
OF - 02
Spoločenstvo AMOS, Spišský Hrušov
Stočné 10.01.2011
127,89 EUR
JPG
OF - 03 BIO.plus, s.r.o, Spišský Hrušov
Odber vody 10.01.2011
- 57,35 EUR
JPG
OF - 04 Potraviny Iveta Ondášová, Spišský Hrušov
Odber vody
10.01.2011
10,23 EUR
JPG
OF - 05 Potraviny Iveta Ondášová, Spišský Hrušov Stočné
10.01.2011
9,57 EUR
JPG
OF - 06

Základná škola

Spišský Hrušov
Odber vody
10.01.2011
262,26 EUR
JPG
OF - 07 Základná škola Spišský Hrušov
Stočné
10.01.2011
245,34 EUR
JPG
OF - 08 Bytové družsvo, Sp. Nová Ves
Odber vody
10.01.2011
116,25 EUR
JPG
OF - 09 BIO-plus, s.r.o. Spišský Hrušov
Za komunálny odpad
13.01.2011
131,36 EUR
JPG
OF - 10

Repro-servis spol. s.r.o.,

Sp. Nová Ves

Za komunálny odpad
13.01.2011
11,30 EUR
JPG
OF - 11 Základná škola Spišský Hrušov
Za komunálny odpad
13.01.2011
74,78 EUR
JPG
OF - 12

COOP JEDNOTA

Lipt. Mikuláš

Za komunálny odpad
13.01.2011
11,27 EUR
JPG
OF - 13

Hostinec L+F

Spišský Hrušov

Za komunálny odpad
13.01.2011
22,58 EUR
JPG
OF - 14 Ing. Ján Janečko, Sp.  Nová Ves
Za el. energiu
14.01.2011
1 554,30 EUR
JPG
OF - 15

COOP JEDNOTA

Lipt. Mikuláš
Odber vody 14.01.2011 117,18 EUR JPG
OF - 17

Slovenská pošta, a.s.

Banská Bystrica

Za odber vody 14.01.2011 11,16 EUR JPG
OF - 18

Slovenská pošta, a.s.

Banská Bystrica
Za stočné 14.01.2011 10,44 EUR JPG
OF - 19

CMC CENTRUM

Chrasť nad Hornádom

Za odber vody 14.01.2011 65,10 EUR JPG
OF - 20

CMC CENTRUM

Chrasť nad Hornádom
Za stočné 14.01.2011 60,90 EUR JPG
OF - 21

Hostinec na Rožku,

Spišský Hrušov

Za odber vody 14.01.2011 196,23 EUR JPG
OF - 22

Hostinec na Rožku,

Spišský Hrušov

Za stočné 14.01.2011 183,57 EUR JPG
OF - 24

Ľubomír Jarab Spišský Hrušov

Za prenájom pozemku 20.04.2011 262,20 EUR pdf
OF - 25 Ľuboš Bendík Spišský Hrušov Za prenájom pozemku 20.04.2011 360,10 EUR pdf
OF - 26 Jozefína Antonyová Spišský Hrušov Za prenájom pozemku 20.04.2011 269,22 EUR pdf
OF - 27 Ján Spišák Spišsý Hrušov Za prenájom pozemku 20.04.2011 269,85 EUR pdf
OF - 28

Ľubomír Šutý Spišský Hrušov

Za prenájom pozemku 20.04.2011 390,28 EUR pdf
OF - 29 Štefan Novotný Spišský Hrušov Za prenájom pozemku 20.04.2011 257,76 EUR pdf
OF - 30

Mikuláš Smolár Spišský Hrušov

Za prenájom pozemku 20.04.2011 260,61 EUR pdf
OF - 31 Ľuboslav Švač Spišský Hrušov Za prenájom pozemku 20.04.2011 258,69 EUR pdf
OF - 32 Stanislav Peták Spišský Hrušov Za prenájom pozemku 20.04.2011 265,38 EUR pdf
OF - 33 Štefan Richnavský Spišský Hrušov Za prenájom pozemku 20.04.2011 257,76 EUR pdf
OF - 34 Michal Repaský Spišský Hrušov Za prenájom pozemku 20.04.2011 224,70 EUR pdf
OF - 35 František Blahut    Spišský Hrušov Za prenájom pozemku 20.04.2011 166,76 EUR pdf
OF - 36 Patrik Salaj Spišský Hrušov Za prenájom pozemku 20.04.2011 201,20 EUR pdf
OF - 37 Rastislav Šofranko Spišský Hrušov Za prenájom pozemku 20.04.2011 203,44 EUR pdf
OF - 38 Mikuláš Kuchár Spišský Hrušov Za prenájom pozemku 20.04.2011 200,71 EUR pdf
OF-ŠJ-1 Obecný úrad, Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 20.04.2011 74,37 EUR
OF-ŠJ-2 Obecný úrad, Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 20.04.2011 10,62 EUR
OF-ŠJ-3 Obecný úrad, Spišský Hrušov Obedy - dôchodcovia 20.04.2011

7,64

EUR

OF-ŠJ-4 Základná škola Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 20.04.2011 221,94 EUR
OF-ŠJ-5 Základná škola Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 20.04.2011 38,20 EUR
OF-ŠJ-6 Obecný úrad, Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 20.04.2011 99,93 EUR
OF-ŠJ-7 Obecný úrad, Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 20.04.2011 14,28 EUR
OF-ŠJ-8 Obecný úrad, Spišský Hrušov Obedy - dôchodcovia 20.04.2011 8,30  EUR
OF-ŠJ-9 Základná škola Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 20.04.2011 162,68 EUR
OF-ŠJ-10 Základná škola Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 20.04.2011 28,00 EUR
OF-2/2012
Spoločenstvo AMOS, Sp. Hrušov Za vodu a stočné 30.03.2012 248,40 EUR pdf
OF-3/2012 Bytové družstvo, Sp. Nová Ves Za odber vody 30.03.2012 144,15 EUR pdf
OF-4/2012 Hostinec na rožku, Sp. Hrušov Za vodu a stočné 30.3.2012 82,80 EUR pdf
OF-5/2012 Potraviny Iveta Ondášová Za vodu a stočné 30.03.2012 21,60 EUR pdf
OF-6/2012 Slovenská pošta, Banská Bystrica Za vodu a stočné 30.03.2012 21,60 EUR pdf
OF-7/2012 COOP JEDNOTA, Lip. Mikuláš Za vodu 30.03.2012 144,15 EUR pdf
OF-8/2012 CMC Chrasť, Sp. Hrušov Za vodu a stočné 30.03.2012 131,40 EUR pdf
OF-9/2012 BIO-plus s.r.o. Sp. Hrušov Za vodu

30.03.2012

- 153,95 EUR pdf
OF-10/2012 BIO-plus s.r.o. Sp. Hrušov Za vývoz nádob 30.03.2012 339,52 EUR
OF-11/2012 Repro servis, Spišský Hrušov Za vývoz nádob 30.03.2012 19,74 EUR
OF-12/2012 COOP JEDNOTA, Lip. Mikuláš Za vývoz nádob 30.03.2012 32,32 EUR
OF-13/2012 Hostinec L+F, Spišský Hrušov Za vývoz nádob 30.03.2012 39,56 EUR
OF-14/2012 Ing. Ján Janečko Za el. energiu 30.03.2012 1015,59 EUR
OF-15/2012 Milan Mikolaj, Sp. Hrušov Za bielorus 30.03.2012 1250,00 EUR pdf
OF-ŠJ-11/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15.5.2012
277,51 EUR

OF-ŠJ-12/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15.5.2012
58,20 EUR

OF-ŠJ-13/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Obedy - dôchodcovia 15.5.2012
34,54 EUR

OF-ŠJ-14/12
Základná škola Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15.5.2012
306,31 EUR

OF-ŠJ-15/12
Základná škola Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15.5.2012
46,80 EUR

OF-ŠJ-16/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15.5.2012
184,57 EUR

OF-ŠJ-17/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15.5.2012
39,90 EUR

OF-ŠJ-18/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Obedy - dôchodcovia 15.5.2012
33,53 EUR

OF-ŠJ-19/12
Základná škola Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15.5.2012
204,21 EUR

OF-ŠJ-20/12
Základná škola Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15.5.2012
31,20 EUR

OF-ŠJ-21/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15.6.2012
250,02 EUR

OF-ŠJ-22/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15.6.2012
55,50 EUR

OF-ŠJ-23/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Obedy - dôchodcovia 15.6.2012
44,16 EUR

OF-ŠJ-24/12
Základná škola Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15.6.2012
329,87 EUR

OF-ŠJ-25/12
Základná škola Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15.6.2012
50,40 EUR

OF-16/2012 Greg Hamm promotions, Bratislava Za odvysielanie v MR 29.06.2012 4,00 EUR pdf
OF-17/2012 Rádio makler, Bratislava Za odvysielanie v MR 29.06.2012 4,00 EUR pdf
OF-18/2012 Spoločenstvo AMOS, Sp. Hrušov Za vodu a stočné 29.06.2012 264,00 EUR pdf
OF-19/2012 Bytové družstvo, Sp. Nová Ves Za vodu 29.06.2012 147,29 EUR pdf
OF-20/2012 ZŠ Spišský Hrušov Za režijné náklady 29.06.2012 779,07 EUR pdf
OF-25/2012 Obvodný úrad, Sp. Nová Ves Za prácu skladníka 29.06.2012 56,40 EUR pdf
OF-26/2012 MUDr. Alica Lučivjanská, Sp. Nová Ves Za služby v nebytových priestoroch 29.06.2012 79,88 EUR pdf
OF-27/2012 Lumoter, s. r. o., Sp. Nová Ves Za služby v nebytových priestoroch 29.06.2012 214,99 EUR pdf
OF-28/2012 MUDr. Jana Kusnyerová Za služby v nebytových priestoroch 29.06.2012 217,78 EUR pdf
OF-29/2012 ZŠ Sp. Hrušov Za režijné náklady 29.06.2012 84,84 EUR pdf
OF-ŠJ-26/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15.7.2012
248,71 EUR

OF-ŠJ-27/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15.7.2012
55,80 EUR

OF-ŠJ-28/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Obedy - dôchodcovia 15.7.2012
45,49 EUR

OF-ŠJ-29/12
ZŠ Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15.7.2012
311,54 EUR

OF-ŠJ-30/12
ZŠ Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15.7.2012
47,60 EUR

OF-ŠJ-31/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15.8.2012
85,09 EUR

OF-ŠJ-32/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15.8.2012
19,50 EUR

OF-ŠJ-33/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Obedy - dôchodcovia 15.8.2012
14,94 EUR

OF-ŠJ-34/12
ZŠ Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15.8.2012
10,47 EUR

OF-ŠJ-35/12
ZŠ Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15.8.2012
1,60

OF-31/2012 BIO-plus s.r.o. Sp. Hrušov Za TKO r.2012 31.08.2012 389,00 EUR
OF-32/2012 Potraviny Iveta Ondášová Za TKO r.2012 31.08.2012 38,90 EUR
OF-33/2012 Jozefína Gurčíková, Sp.Hrušov 132 Za TKO r.2012 31.08.2012 38,90 EUR
OF-34/2012 COOP JEDNOTA, Lip. Mikuláš Za TKO r.2012 31.08.2012 77,80 EUR
OF-35/2012 Slovenská pošta, Banská Bystrica Za TKO r.2012 31.08.2012 38,90 EUR
OF-36/2012 Hostinec L+F, Sp.Hrušov 165 Za TKO r.2012 31.08.2012 77,80 EUR
OF-37/2012 Repro servis, Sp.Nová Ves Za TKO r.2012 31.08.2012 38,90 EUR
OF-38/2012 Základná škola, Sp. Hrušov Za TKO r.2012 31.08.2012 233,40 EUR
OF-39/2012 Pravda Klub, Sp.Hrušov 141 Za TKO r.2012 31.08.2012 38,90 EUR
OF-40/2012 Penzión Sypanec, Sp.Hrušov 206 Za TKO r.2012 31.08.2012 38,90 EUR
OF-41/2012 Bytové družstvo, Sp.Nová Ves Za vodu od 1.4.-30.6.2012 28.09.2012 149,35 EUR
OF-42/2012 Spoločenstvo AMOS, Sp.Hrušov109 Za vodu a stočné 1.4.-30.6.2012 28.9.2012 294,00 EUR
OF-ŠJ-36/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15.10.2012
284,74 EUR

OF-ŠJ-37/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15.10.2012
46,50 EUR

OF-ŠJ-38/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Obedy - dôchodcovia 15.10.2012
37,19 EUR

OF-ŠJ-39/12
ZŠ Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 15,10.2012
308,92 EUR

OF-ŠJ-40/12
ZŠ Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 15.10.2012
47,20 EUR

OF-43/2012 CMC Chrasť, Chrasť n/Hor. Za TKO r.2012 31.10.2012 61,70  EUR
OF-44/2012 Emília Mikolajová, Sp.Hrušov Za TKO r.2012 31.10.2012 38,90 EUR
OF-45/2012 Spoločenstvo AMOS, Sp.Hrušov109 Za vodu a stočné 1.7.-30.9.2012 20.11.2012 274,00 EUR
OF-46/2012 Bytové družstvo, Sp.Nová Ves Za vodu 1.7.-30.9.2012 20.11.2012 190,55 EUR
OF-47/2012 Obvodný úrad, odbor COaKR, Sp.Nová Ves Za prácu skladníka CO II.polrok 2012 20.11.2012 56,40 EUR
OF-ŠJ-41/12
Obecný úrad, Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 20.11.2012
336,41 EUR

OF-ŠJ-42/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 20.11.2012 77,10 EUR

OF-ŠJ-43/12 Obecný úrad, Spišský Hrušov Obedy - dôchodcovia 20.11.2012 35,86 EUR

OF-ŠJ-44/12 ZŠ Spišský Hrušov Náklady na stravu - zamestnanci 20.11.2012 310,23 EUR

OF-ŠJ-45/12 ZŠ Spišský Hrušov Prísp. zo SF za obedy-zamestnan. 20.11.2012 47,40 EURDF - DodOF-ŠJ-1ávateľská faktúra, OF - Odberateľská faktúra, O - Objednávka, Z - Zmluva
Potraviny Iveta Ondášová, Spišský Hrušov
 

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.