logo

25. 11. 2017
DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY Tlačiť

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:

ČÍSLO DODÁVATEĽPREDMET faktúry
DÁTUM SUMA
DOKUMENTY

DF - 01

SPP

Dodávka zemného plynu

1.1.2011 1014, 00 EUR JPGJPG

DF - 02

T-COM

Telekomunikačné služby

3.1.2011 92,74 EUR JPGJPGJPGJPG

DF - 03

Ondrej Širilla - SION

Vreckové kalendáriky

7.1.2011 50,00 EUR JPG

DF - 04

T-COM

Telekomunikačné služby (MŠ)

3.1.2011 24,81 EUR JPGJPG

DF - 05

T-COM

Telekomunikačné služby

3.1.2011 23,66 EUR JPG

DF - 06

Euro Dotácie, a.s.

Návrh monitorovacej správy

31.12.2010 367,33 EUR JPG

DF - 07

Poradca podnikateľa spol. s.r.o.

Predplatné časopisu

12.1.2011 53,22 EUR JPG
DF - 08 VSE Odber el. energie
6.1.2011 1756,71 EUR JPGJPGJPGJPGJPGJPGJPG
DF - 09 Brantner Nova, s.r.o. Odvoz odpadu
4.1.2011 1359,59 EUR JPG
DF - 10 T-Mobile Telekomunikačné služby (MŠ)
8.1.2011 20,36 EUR JPG
DF - 11 VSE

Odber el. energie

6.1.2011 1906,53 EUR JPGJPGJPG
DF - 12
T-COM
Siemens Gigaset C380
10.1.2011
19,90 EUR
JPG
DF - 13
SLOVEN s.r.o.
Rašelinové brikety (MŠ)
13.1.2011
449,42 EUR
JPG
DF - 14
APS Alkon, a.s.
Stavebné práce
31.12.2010
1685,43 EUR
JPG
DF - 15
Kopecký Jiří
Práce na výťahu
14.1.2011
86,96 EUR
JPG
DF - 16
LEVONET, s.r.o.
Internet - 12/10 (MŠ)
31.12.2010
16,27 EUR
JPG
DF - 17
LEVONET, s.r.o. Internet - 12/10 31.12.2010 16,27 EUR JPG
DF - 18
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
Oprava a zaškolenie ČOV
14.1.2011
181,20 EUR
JPG
DF - 19
T-Mobile
Telekomunikačné služby 15.1.2011
12,66 EUR
JPG
DF - 20
SOFT-GL s.r.o.
Upgrade + servis program "Škol. jedáleň" (MŠ)
21.1.2011
39,32 EUR
JPG
DF - 21
Anna PJATÁKOVÁ
Oprava kuch. zariadenia (MŠ)
17.1.2011
69,80 EUR
JPG
DF - 22
PVPS a.s.
Odber vody
19.1.2011
940,06 EUR
JPG
DF - 23
Ing. Beáta Lukáčová
Stavebný dozor
24.1.2011
792,55 EUR
JPG
DF - 24
SPP
Dodávka zemného plynu 26.1.2011
4703,91 EUR
JPGJPGJPGJPGJPG
DF - 25 SPP Vyúčtovanie zemného plynu 26.01.2011 -987,22 EUR JPGJPGJPGJPG
DF - 26 Tlačiareň MV SR Bratislava Za tlačivá - matrika 26.01.2011 66,02 EUR JPGJPG
DF - 27 PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.

Za vypracovanie vyhodnotenia skúš. prevádzky ČOV

28.01.2011 398,40 EUR JPG
DF - 28 OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o., Šaľa Monitorovacia správa č. 1: "Revitaliácia centra obce 28.01.2011 3564,00 JPG
DF - 29

SLOVEN  s.r.o.

Spišská Nová Ves

Za brikety rašelinové 31.01.2011 639,84 EUR JPG
DF - 30 Adriana VOJTUŠOVÁ,  Spišský Hrušov Čistenie prečerpávačky fekalom 31.01.2011 50,00 EUR JPG
ŠJ - 1

Chovančíková  Daniela

Spišská Nová Vs                           

Tovar pre školskú jedáleň 31.01.2011 44,38 EUR
ŠJ - 2 Tatranská mliekáreň a.s, Kežmarok Tovar pre školskú jedáleň 31.01.2011 10,92 EUR
ŠJ - 3 Tatranská mliekáreň a.s., Kežmarok Tovar pre školskú jeáleň 31.01.2011

37,78

EUR

ŠJ - 4 BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Repkový olej - pre školskú jedáleň 31.01.2011 75,48 EUR
ŠJ - 5 Chovančíková Daniela, Spišská Nová Ves Tovar pre školskú jedáleň 31.01.2011 310,63 EUR
ŠJ - 6 LUNYS, s.r.o. Poprad Ovocie, zelenina pre školskú jedáleň 31.01.2011 107,52 EUR
ŠJ - 7 Marek Vartovník, Spišská Nová Ves Tovar pre školskú jedáleň 31.01.2011 101,82 EUR
ŠJ - 8 Tatranská mliekáreň a.s., Kežmarok Tovar pre školskú jedáleň 31.01.2011 9,42 EUR
ŠJ - 9 Tatranská mliekáreň a.s., Kežmarok Tovar pre školskú jedáleň 31.01.2011 14,26 EUR
ŠJ - 10 Ján Spišák, Spišská Nová Ves Tovar pre školskú jedáleň 31.01.2011 306,21 EUR
ŠJ - 11 Chovančíková Daniela, Spišská Nová Ves Tovar pre školskú jedáleň 31.01.2011 266,26 EUR
ŠJ - 12 LUNYS, s.r.o., Poprad Tovar pre školskú jedáleň 31.01.2011 12,61 EUR

DF - 31

Ondrej Širilla - SION, Jamník Aktualizácia web stránky obce 01.02.2011 15,00 EUR JPG
DF - 32 SPP Dodávka zemného plynu 02.02.2011 1754,00 EUR JPGJPGJPG
DF - 33 T-Com Za telefón  (OcÚ) 03.02.2011 62,18 EUR JPGJPGJPGJPG
DF - 34 VSE Za spotrebu el. energie 03.02.2011 3589,00 EUR JPGJPG
DF - 35 VSE Za spotrebu el. energie(ČOV,preč.) 03.02.2011 2441,00 EUR JPGJPG
DF - 36 Peter Kšan, Spišský Hrušov Za farbu do tlačiarne (ŠJ) 03.02.2011 60,00 EUR JPG
DF - 37 T-Com Za telefón (OcÚ) 09.02.2011 28,79 EUR JPG
DF - 38 T-Com

Za telefón

09.02.2011 24,78 EUR JPG
DF - 39 T-Com Za telefón (MŠ)
09.02.2011 31,14 EUR JPGJPGJPG
DF - 40 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, Spišský Hrušov Náklady na stravu zamestnancov - január 2011 09.02.2011 74,37 EUR JPG
DF - 41 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, Spišský Hrušov Za odobraté obedy - dôchodcovia - január 2011 09.02.2011

7,64

EUR

JPG
DF - 42 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, Spišský Hrušov Za odobraté obedy - príspevok zo SF 09.02.2011 10,62 EUR JPG
DF - 43

MIVA MARKET

Smižany

Kancelárske potreby 10.02.2011 189,50 EUR pdf
DF - 44

KOMINÁRSTVO,

Soišská Nová Ves

Čistenie kotla, komínov 10.02.2011

252,00

EUR

pdf
DF - 45 CMC CHRASŤ v.o.s., Chrasť nad Hornádom

Tovar pre ŠJ

14.02.2011

18,42

EUR

pdf
DF - 46

BRANTENR NOVA,

Spišská Nová Ves

Odvoz odpadu 14.02.2011

1066,71

EUR

pdf
DF - 47

LEVONET,

Leoča

Internet - MŠ 16.02.2011 16,27 EUR pdf
DF - 48 T-MOBILE, Spišská Nová Ves Za telefón - MŠ 16.02.2011

20,36

EUR

pdf
DF - 49 Priatelia ZEME-SFZ, Košice Informačné materiály 16.02.2011 55,00 EUR pdf
DF - 50

Údržba a oprava motor.vozidiel,

Spišský Hrušov

Za akumuláror a opravu kolesa 17.02.2011

75,00 EUR

 

pdf
DF - 51

T-MOBILE,

Spišská Nová Ves

Za telefón 17.02.2011 59,32 EUR pdf
DF - 52

VOLCANO s.r.o.

Banská Bystrica

Čistiace prostriedky 17.02.2011 80,00 EUR pdf
DF - 53 VEOLIA, Poprad Za odber vody 17.02.2011 1057,84 EUR pdf
DF - 54 VEOLIA, Poprad Za rozbor vody 23.02.2011 75,70 EUR pdf
DF - 55

DOBRO, spol.s r.o

Smižany

Rekoštrukcia el. zabezpečenia signalizácie OcÚ 24.02.2011 689,04 EUR pdf
DF - 56

HZ METAL, s.r.o.

Krompachy

Prezovz cisterny a čerpadla 28.02.2011 645,84 EUR pdf
DF - 57

FEREX, s.r.o.,

Nitra

Za odpadové nádoby 28.02.2011 195,00 EUR pdf
ŠJ - 13 Ján Spišák, Spišská Nová Ves Za tovar pre školskú jedáleň 28.02.2011 94,40 EUR
ŠJ - 14 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Za tovar pre školskú jedáleň 28.02.2011 34,66 EUR
ŠJ - 15 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Za tovar pre školskú jedáleň 28.02.2011 1,92 EUR
ŠJ - 16 Bagetka-Happy Food, Spišské Vlachy Za tovar pre školskú jedáleň 28.02.2011 386,25 EUR
ŠJ - 17 LUNYS, s.r.o., Poprad Za tovar pre školskú jedáleň 28.02.2011 74,39 EUR
ŠJ - 18 CMC Chrasť v.o.s., Chrasť nad Hornádom Za tovar pre školskú jedáleň 28.02.2011 508,79 EUR
ŠJ -19 LUNYS, s.r.o., Poprad Za tovar pre školskú jedáleň 28.02.2011 18,02 EUR
ŠJ - 20 LUNYS, s.r.o., Poprad Za tovar pre školskú jedáleň 28.02.2011 26,47 EUR
ŠJ - 21 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Za tovar pre školskú jedáleň 28.02.2011 32,26 EUR
ŠJ - 22 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Za tovar pre školskú jedáleň 28.02.2011 15,42 EUR
DF -58

SLOVEN, s.r.o.

Spišská Nová Ves

Za brikety - MŠ 01.03.2011 639,84 EUR pdf
DF - 59

MIVA MARKET,

Smižany

Za čistiace prostreidky - MŠ 01.03.2011 87,42 EUR pdf
DF - 60 SPP, Bratislava Za dodávku plynu 02.03.2011 1653,00 EUR pdf
DF - 61

MIVA MARKET,

Smižany

Za čistiace prostriedky - ŠJ 02.03.2011 115,85 EUR pdf
DF - 62 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Za obedy - zamestnanci 02.03.2011 99,93 EUR pdf
DF - 63 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Prísp. zo SF - obedy zemestnanci 02.03.2011 14,28 EUR pdf
DF - 64 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Za obedy - dôchodcovia 02.03.2011 8,30 EUR pdf
DF - 65

Ľubomír Kaňuch,

Iliašovce

Za sluby technika PO a BOZP 03.03.2011 66,00 EUR pdf
DF - 66

VEOLIA, a.s.,

Poprad

Za rozbor vody - ČOV 03.03.2011 115,44 EUR pdf
DF - 67
CMC CHRASŤ v.o.s., Chrasť nad Hornádom Za tovar - OcÚ 07.03.2011 50,84 EUR pdf
DF - 68
T-COM Za telefón - OcÚ 07.03.20011 45,43 EUR pdf
DF - 69
T-COM Za telefón - SÚ 07.03.2011 15,07 EUR pdf
DF - 70
T-COM Za telefón 09.03.2011

18,07

EUR

pdf
DF - 71
T-COM Za telefón - MŠ 09.03.2011 27,78 EUR pdf
DF - 72
Ján Sedlák, Spišský Hrušov Za opravu dverí - KD 09.03.2011 48,00 EUR pdf
DF - 73
LEVONET, Levoča Za internet - OcÚ 10.03.2011 16,27 EUR pdf
DF - 74
SOZA, Bratislava Za používane hudobných diel 10.03.2011 14,28 EUR pdf
DF - 75
IVES, Košice Za údržbu programu 11.03.2001 25,09 EUR pdf
DF - 76
LEVONET, Levoča Za internet - MŠ 11.03.2011 16,27 EUR pdf
DF - 77
Peter Kšan, Spišský Hrušov Počítačová zostava 14.03.2011 489,47 EUR pdf
DF - 78
Brantner Nova, Spišská Nová Ves Za odvoz odpadu 15.03.2001

1009,28

EUR

pdf
DF - 79

SLOVEN, s.r.o.,

Spišská Nová Ves

Za brikety - MŠ 14.03.2011 738,37 EUR pdf
DF - 80
T-MOBILE Za telefón - MŠ 14.03.2011 20,26 EUR pdf
DF - 81
EuroDotácie, Žilina Záverečná žiadosť o platbu - projekt Prestavba ZŠ 22.03.2011 370,42 EUR pdf
DF - 82
LEVONET, Levoča Za antivírus 22.03.2011 61,13 EUR pdf
DF - 83

SLOVEN, s.r.o.,

Spišská Nová Ves

Za brikety - MŠ 23.03.2011 319,92 EUR pdf
DF - 84
T-MOBILE Za telefón 23.03.2011 60,47 EUR pdf
DF - 85

RVC-ZO Štrba,

Poprad

Za brožúry 28.03.2011 24,00 EUR pdf
DF - 86
VEOLIA, Poprad Za rozbor vody - ČOV 29.03.2011 75,60 EUR pdf
DF - 87
VEOLIa, Poprad Za odber vody 30.03.2011 1162,87 EUR pdf
ŠJ - 23 CMC Chrasť v.o.s., Chrasť nad Hornádom Za tovar pre školskú jedáleň 30.03.2011 251,61 EUR
ŠJ - 24 LUNYS, s.r.o. Za tovar pre školskú jedáleň 30.03.2011 78,72 EUR
ŠJ - 25 Tatranská mliekáreň, Spišská Nová Ves Za tovar pre školskú jedáleň 30.03.2011 38,28 EUR
ŠJ - 26 Tatranská mliekáreň, Spišská Nová Ves Za tovar pre školskú jedáleň 30.03.2011 1,92 EUR
ŠJ - 27 Bagetka-Happy Food, Spišské Vlachy Za tovar pre školskú jedáleň 30.03.2011 225,03 EUR
ŠJ - 28 LUNYS, s.r.o., Poprad Za tovar pre školskú jedáleň 30.03.2011 24,24 EUR
ŠJ - 29 Tatranská mliekáreň, Spišská Nová Ves Za tovar pre školskú jedáleň 30.03.2011 1,92 EUR
ŠJ - 30 Tatranská mliekáreň, Spišská Nová Ves Za tovar pre školskú jedáleň 30.03.2011 34,36 EUR
ŠJ - 31 Marek Vartovní, Spišská Nová Ves Za tovar pre školskú jedáleň 30.03.2011 181,77 EUR
ŠJ - 32 LUNYS, s.r.o., Poprad Za tovar pre školskú jedáleň 30.03.2011 53,40 EUR
ŠJ - 33 Ján Spišák, Spišská Nová Ves Za tovar pre školskú jedáleň 30.03.2011 285,35 EUr
ŠJ - 34 Bagetka-Happy Food, Spišské Vlachy Za tovar pre školskú jedáleň 30.03.2011

283,79 EUR

 

DF - 88
SPP Za plyn

27.04.2011

905,00 EUR pdf
DF - 89

Michal Franko,

Spišský Hrušov

Občerstvenie-Deň

účiteľov

27.04.2011 129,90 EUR pdf
DF - 90 T-COM Za telefón - OcÚ 27.04.2011 52,67 EUR pdf
DF - 91
T-COM Za telefón - SÚ 27.04.2011 15,07 EUR pdf
DF - 92

Servis výťahov Kopecký Jiří

Spišská Nová Ves

Za servis výťahov - MŠ 27.04.2011

83,69

EUR

pdf
DF - 93

MEDISOM, s.r.o.

Košice

Školenie prvej pomoci - MŠ 27.04.2011 30,00 EUR pdf
DF - 94
T-COM Za telefón 27.04.2011 30,06 EUR pdf
DF - 95
T-COM Za telefón - MŠ 27.04.2011 29,52 EUR pdf
DF - 96

SLOVEN, s.r.o.

Spišská Nová Ves

Za brikety - MŠ 27.04.2011

319,92

EUR

pdf
DF - 97

Milan Knápek - PMA,

Modrý Kameň

Za informačnú boržúru 27.04.2011 35,00 EUR pdf
DF - 98

Školská jedáleň Spišský Hrušov

Náklady na stravu - zamestnanci 27.04.2011 148,74 EUR pdf
DF - 99
Školská jedáleň Spišský Hrušov Príspevok zo SF za obedy - zamestnan. 27.04.2011 21,25 EUR pdf
DF - 100
Školská jedáleň Spišský Hrušov Za obedy - dôchodcovia 27.04.2011 15,94 EUR pdf
DF - 101
LEVONET, Levoča Za internet - OcÚ 27.04.2011 16,27 EUR pdf
DF - 102
LEVONET, Levoča Za internet - OcÚ 27.04.2011 16,27 EUR pdf
DF - 103

Ing. Vladimír Kandík - geodet,

Spišská Nová Ves

Za vyhotovenie geometického plánu - Lenkava 27.04.2011 550,00 EUR pdf
DF - 104
LEVONET, Levoča Za internet - MŠ 27.04.2011 16,27 EUR pdf
DF - 105
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava Za stravné lístky 27.04.2011 343,02 EUR pdf
DF - 106

Firma BRUCE Spišský Hrušov

Za vúrub stromov 27.04.2011 100,00 EUR pdf
DF - 107 T-MOBILE Za telefón - MŠ 27.04.2011 20,36 EUR pdf
DF - 108 Brantner Nova Spišská Nová Ves Za vývoz odpadu 27.04.2011 1062,52 pdf
DF - 109 Verlag Dashofer Bratislava

Predplatné - Spravodajca pre mzdové účtovníčky

27.04.2011 157,10 EUR pdf
DF - 110 T-MOBILE Za telefón - OcÚ 27.04.2011 80,32 EUR pdf
DF - 111 Stanislav Gurčík Spišský Hrušov Za opravu objektu KD po povodni 27.04.2011 4632,05 EUR pdf
DF - 112

DATATRADE, s.r.o.                Zlaté Moravce

Za publikáciu           Almanach obce          27.04.2011 27,48 EUR pdf
DF - 113
Štatna ochrana prírody SR
Za odborné stanovisko
2.5.2011
33,19
pdf
ŠJ - 35 HOOK, s.r.o., Košice Za tovar pre školskú jedáleň 28.04.2011 16,40 EUR
ŠJ - 36 HOOK, s.r.o., Košice Za tovar pre školskú jedáleň 28.04.2011 20,80 EUR
ŠJ - 37 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Za tovar pre školskú jedáleň 28.04.2011 1,92 EUR
ŠJ - 38 Tatranská mliekáreň, Kežmarok Za tovar pre školskú jedáleň 28.04.2011 53,80 EUR
ŠJ - 39 CMC Chrasť v.o.s., Chrasť nad Hornádom Za tovar pre školskú jedáleň 28.04.2011 492,10 EUR
ŠJ - 40 LUNYS, s.r.o., Poprad Za tovar pre školskú jedáleň 28.04.2011 52,57 EUR
DF - 115 EuroDotácie, Žilina Záverečná dodatočná odmena

5.5.2011

 

3717,72 EUR pdf
DF - 117 VEOLIA, Poprad Za odber vody 9.5.2011 1116,36 EUR pdf
DF - 119 VSE, Košice Za odber el. energie 9.5.2011 3589,00 EUR pdf
DF - 120 VSE, Košice Za odber el. energie 9.5.2011 2441,00 EUR pdf
DF - 133 Brantner Nova, Sp.Nová Ves Za vývoz TKO 16.5.2011 1077,38 EUR pdf
DF - 145 VEOLIa, Poprad Za odber vody 6.6.2011 1010,57 EUR pdf
DF - 153 Brantner Nova, Sp.Nová Ves Za vývoz TKO 30.6.2011 1077,33 EUR pdf

DF - 158

Ing. arch. Kamil Sedlár, Prešov

Zameranie staveb. objektu - Revitaliz. centra obce

30.6.2011 1101,60 EUR pdf
DF - 165 OPEN DOOR INTERNATIONAL, Šaľa Monitorovacia správa č. 2 - "Revi. centra obce" 26.7.2011 3583,86 EUR pdf
DF - 180 Štefan Sabo, Domaňovce Čistenie potoka 26.7.2011

6792,50

EUR

pdf
DF - 185

Brantner Nova, Sp.Nová Ves

Za vývoz TKO 26.7.2011 1066,67 EUR pdf
DF - 186 LE CHEQUE DEJEUNER, Brantislava Za stravné lístky 26.7.2011 1025,22 pdf
DF - 199 VSE, Košice Za el. energiu - opakované plnenie  15.08.2011

3358,00

EUR

pdf
DF - 200 VSE, Košice Za el. energiu - ČOV 15.08.2011 2282,00 EUR pdf
DF - 211 Brantner Nova, Sp.Nová Ves Za vývoz TKO 15.08.2011 1551,83 EUR pdf
DF - 237 Brantner Nova, Sp.Nová Ves Za vývoz TKO 17.10.2011

1134,47

EUR

pdf
DF - 252 VEOLIA, Poprad Za vodné 17.10.2011 1329,42 EUR pdf
DF - 258 Brantner Nova, Sp.Nová Ves Za vývoz TKO 17.10.2011 1103,10 EUR pdf
DF - 274 Žifčák Štefan Za opravu sobného vozidla DACIA 07.12.2011 1136,08 EUR pdf
DF - 275 VSE, Košice Za spotrebu el.energie - ČOV 07.12.2011 2282,00 EUR pdf
DF - 276 VSE, Košice Za spotrebu el. energie 07.12.2011 3358,00 EUR pdf
DF - 277 SPP, Bratislava Za odber zemného plynu 07.12.2011

1441,00 EUR

pdf
DF - 282 Brantner Nova s.r.o., Spišská Nová Ves Za odvoz TKO 07.12.2011 1085,17 EUR pdf
DF - 306 Šefčík Miloš, Spišská Nová Ves Za stavebné práce Chodník Fujava 07.12.2011 3657,57 EUR pdf
DF - 315 Tehelňa STOVA Spišská Nová Ves Dlažba na chodník Fujava 28.12.2011 2884,54 EUR pdf
DF - 317 SPP Bratislava Za odber zemného plynu 28.12.2011 1697,00 EUR pdf
DF - 323 VEOLIA, Poprad Za odmer vody 28.12.2011 1507,24 EUR pdf
DF - 325 Brantner Nova s.r.o., Sp.N.Ves Za vývoz a zenškodnenie KO 28.12.2011 1073,67 EUR pdf
DF - 326 Michal Biskup-GEOPOINT, Rudňany Za porealizačné zameranie vodovodu a kanali. 28.12.2011 1800,40 EUR pdf
DF -328

REPRO SERVIS  Sp. Nová Ves

Za porez dosky 28.12.2011

1076,09 EUR

pdf
DF - 334 Šefčík Miloš       Sp. Nová Ves Stavebné práce na chodníku Fujava 28.12.2011 10298,93 EUR pdf
DF - 335 ELEKTRO      Matúš Švač,  Sp.Hrušov Za verejné osvetlenie na Lenkave 28.12.2011 5308,56 EUR pdf
DF-11/12

OPEN DOOR INTERNATIONAL

Šaľa

Žiadosť o platbu č. 2-Revitalizácia centra obce
06.02.2012 3564,00 EUR pdf
DF-12/12 Šefčík Miloš       Sp. Nová Ves Stavebné práce na chodníku Fujava 06.02.2012 7421,85 EUR pdf
DF-18/12 Brantner Nova s.r.o., Sp.N.Ves Za odvoz TKO 06.02.2012 1451,26 EUR pdf
DF-1/12

MERIDÁN

Čachtice

Za školenie 06.02.2012 265,00 EUR pdf
DF-7/12

Region. vzdelávacia centrum

Košice

Za diár samosprávy 06.02.2012 15,40 EUR pdf
DF-19/12

LE CHEQUE DEJEUNER

Bratislava

Za stravné lístky 06.02.2012 342,26 EUR pdf
DF-20/12 Tehelňa STOVA Za meteriál 06.02.2012 24,43 EUR pdf
DF-22/12

Slovak Telekom

Bratislava

Za služby mobilnej siete 06.02.2012 20,16 EUR pdf
DF-25/12

MIVA Market

Smižany

Za čistiace prostriedky MŠ 06.02.2012

125,24

EUR

pdf
DF-26/12

MIVA Market

Smižany

Za tovar MŠ 06.02.2012 93,44 EUR pdf
DF-27/12

MIVA Market

Smižany

Za čistiace prostriedky pre ŠJ 06.02.2012 147,59 EUR pdf
DF-29/12

Slovak Telekom

Bratislava

Za služby mobilnej siete 06.02.2012 82,60 EUR pdf
DF-30/12

MIVA Market

Smižany

Za kancelárske potreby 06.02.2012 462,55 EUR pdf
DF-31/12 Anežka Černická Nemešany Za hasiaci prístroj ČOV
06.02.2012 45 EUR pdf
DF-34/12

MEZ Elektromotory

Kežmarok

Za opravu el. motora ČOV 06.02.2012 204,04 EUR pdf
DF-55/12

ASCONA

Sp. Nová Ves

Za obklad-WC-KD 06.02.2012 264,55 EUR pdf
DF-56/12

VEOLIA

Poprad

Za rozbor vody ČOV 06.02.2012 82,56 EUR pdf
DF-57/12

VEOLIA

Poprad

Za odber vody 06.02.2012 1580,00 EUR pdf
DF-58/12 Brantner Nova s. r. o., Spišská Nová ves Za odpad TDO 06.02.2012 923,24 EUR pdf
DF-59/12 Ondrej Širilla, Jamník Za internetovú prezentáciu MŠ 06.02.2012 185,00 EUR pdf
DF-60/12

ESENEX, s. r. o.

Sp. Nová Ves

Za uhlie MŠ 06.02.2012 838,48 EUR pdf
DF-61/12

PROX T.E.C.

Poprad

Za servis ČOV 06.02.2012 451,94 EUR pdf
DF-62/12

VSE, a. s.

Košice

Za el. energiu 28.02.2012 3447,00 EUR pdf
DF-63/12

SPP, a. s.

Bratislava

Za plny KD, ZS+Ocú 28.02.2012 1732,00 EUR pdf
DF-64/12

Ľudovít Rimbala,

Markušovce

Za murárske práce 28.02.2012 351,00 EUR pdf
DF-65/12

VSE, a. s.

Košice

Za el. energiu ČOV 28.02.2012 2229,00 EUR pdf
DF-66/12 SOZA, Bratislava Za reprukovanú hudbu 28.02.2012 14,28 EUR pdf
DF-67/12

ASCONA,

Sp. Nová Ves

Za vrátenie dlažby KD-WC 28.02.2012 -21,47 EUR pdf
DF-68/12

LEVONET,

Levoča

Za internet 28.02.2012 16,27 EUR pdf
DF-69/12

Slovak Telekom,

Bratislava

Za služby pevnej siete 28.02.2012 46,72 EUR pdf
DF-70/12

Slovak Telekom,

Bratislava

Za služby pevnej siete 28.02.2012 11,50 EUR pdf
DF-71/12

LEVONET,

Levoča

Za internet MŠ 28.02.2012 16,27 EUR pdf
DF-72/12

Peter Kšan,

Sp. Hrušov

Za tovar Ocú 28.02.2012 22,00 EUR pdf
DF-73/12 Brantner Nova s. r. o., Spišská Nová Ves Za uloženie odpadu 28.02.2012 3,13 EUR pdf
DF-74/12

Slovak Telekom,

Bratislava

Za telefón MŠ 28.02.2012 30,19 EUR pdf
DF-75/12

Slovak Telekom,

Bratislava

Za telefón Ocú 28.02.2012 25,33 EUR pdf
DF-76/12 IVES Košice Za program Matrika 28.02.2012 25,09 EUR pdf
DF-77/12

Slovak Telekom,

Bratislava

Za telefón MŠ 28.02.2012 23,76 EUR pdf
DF-78/12 Marta Kakalejčíková, Sp.Nová Ves Kontrola čistenie komínov OcÚ, ZS, KD 28.02.2012 165,60 EUR pdf
DF-79/12

VERLAG DASHOFER,

Bratislava

Za časopisy 28.02.2012 163,30 EUR pdf
DF-80/12

Slovenská pošta,

Banská Bystrica

Za tlač peňaž. poukazu 28.02.2012 17,27 EUR pdf
DF-81/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón Ocú 28.02.2012 109,36 EUR pdf
DF-82/12

ESENES, s. r. o.

Sp. Nová Ves

Za uhlie MŠ 28.02.2012 853,75 EUR pdf
DF-83/12

Škol. jedáleň

Sp. Hrušov

za odber stravy MŠ, ŠJ, Ocú 28.02.2012 223,84 EUR pdf
DF-84/12

Škol. Jedáleň

Sp. Hrušov

príspevok zo SF za 1/12 28.02.2012 48,90 EUR pdf
DF-85/12

Škol. Jedáleň

Sp. Hrušov

Stravné - dôchodcovia 28.02.2012 25,56 EUR pdf
DF-86/12 VEOLIA, Poprad Za odber vody 28.02.2012 1506,18 EUR pdf
DF-87/12 Brantner Nova s. r. o., Spišská Nová Ves Za TDO 31.03.2012 1056,21 EUR pdf
DF-88/12

Mestské lesy,

Krompachy

Za drevo pre MŠ 31.03.2012 540,00 EUR pdf
DF-89/12

SPP, a. s.

Bratislava

Za plyn 31.03.2012 754,00 EUR pdf
DF-90/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón Ocú 31.03.2012 32,69 EUR pdf
DF-91/12 Slovak Telekom, Bratislava Za internet SÚ 31.03.2012 11,50 EUR pdf
DF-92/12 LEVONET, Levoča Za internet MŠ 31.03.2012 16,27 EUR pdf
DF-93/12 LEVONET, Levoča Za internet Ocú 31.03.2012 16,27 EUR pdf
DF-94/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón MŠ 31.03.2012 28,96 EUR pdf
DF-95/12 Slovak Telekom, Za telefón 31.03.2012 23,30 EUR pdf
DF-96/12

CMC CHrasť,

Sp. Hrušov

Za tovar Pre Ocú 31.03.2012 47,77 EUR pdf
DF-97/12

Škol. Jedáleň,

Sp. Hrušov

Za stravu za 2/12 31.03.2012 242,17  EUR pdf
DF-98/12

Škol. Jedáleň,

Sp. Hrušov

Strava - dôchodcovia 31.03.2012 19,59 EUR pdf
DF-99/12

Škol. Jedáleň,

Sp. Hrušov

Príspevok zo SF 31.03.2012 52,50 EUR pdf
DF-100/12 Ľubomír Kaňuch, Iliašovce Za služby techník PO 31.03.2012 66,00 EUR pdf
DF-101/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón MŠ 31.03.2012 20,51 EUR pdf
DF-102/12 LEVONET, Levoča Za aktualizáciu antivírus 31.03.2012 100,00 EUR
DF-103/12

Przedsiebiorstwo,

Krosno

Za vysokotlakový čistič 31.03.2012 222,09 EUR pdf
DF-104/12 Štefan Žifčák, Sp. Hrušov Za opravu traktora 31.03.2012

694,75

EUR

pdf
DF-105/12 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava Za stravné lístky 31.03.2012 342,26 EUR pdf
DF-106/12 VEOLIA, Poprad Za odber vody 31.03.2012 1445,75 EUR pdf
DF-107/12 Vítezslav Fischer, Kokošovce Za knihy - Knižnica 31.03.2012 35,50 EUR pdf
DF-108/12

RVC-Zo,

Štrba

Za príručku - účtovníctvo 31.03.2012

21,00 EUR

 

pdf
DF-109/12 Franko Michal, Sp. Hrušov Za občerstvenie - Deň učiteľov 31.03.2012 125,90 EUR pdf
DF-110/12

Franko Michal,

Sp. Hrušov

Za občerstvenie - Volebná komisia 31.03.2012 105,60 EUR pdf
ŠJ - 7/1 HOOK, s.r.o., Košice Za školské ovocie 31.03.2012 21,00 EUR pdf
ŠJ - 8/1 HOOK, s.r.o., Košice Za ovocie

31.03.2012

3,60 EUR pdf
ŠJ - 9/1

Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o., Spišské Vlachy

Za mäso 31.03.2012 85,68 EUR pdf
ŠJ - 16/1 LUNYS, s. r. o., Poprad Za ovocie a zeleninu 31.03.2012 58,92 EUR pdf
ŠJ - 14/1 HOOK, s. r. o., Košice Za školské ovocie 31.03.2012 20,00 EUR pdf
ŠJ - 15/1 HOOK, s. r. r., Košice Za ovocie 31.03.2012 6,00 EUR pdf
ŠJ - 23/1 Marek Vartovník, Sp. Nová Ves Za ovocie a zeleninu 31.03.2012 161,83 EUR pdf
ŠJ - 21/1 Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok Za mliečné výrobky 31.03.2012 114,14 EUR pdf
ŠJ - 22/1 Tatranská mliekareň a. s., Kežmarok Za školské mlieko 31.03.2012 16,20 EUR pdf
ŠJ Stanica výkrmnosti a jatočnejhodnoty ošípaných, s.r.o., Spišské Vlachy Za mäso 31.03.2012 115,46 EUR pdf
ŠJ - 28/1 HOOK, s. r. o., Košice Za školské ovocie 31.03.2012 20,00 EUR pdf
ŠJ - 35/1 HAPPY FOOD, Spišské Vlachy Za desiatové chlebíčky 31.03.2012 637,55 EUR pdf
ŠJ - HOOK, s. r. o., Košice Za ovocie 31.03.2012 3,00 EUR pdf
ŠJ - 4/2 HOOK, s. r. o., Košice Za školské ovocie 31.03.2012 20,00 EUR pdf
ŠJv - 36/1 LUNYS, s. r. o., Poprad Za ovocie a zeleninu 31.03.2012 89,81 EUR pdf
ŠJ - 10/2 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o., Spišské Vlachy Za mäso 31.03.2012 93,84 EUR pdf
ŠJ - 14/2 HOOK, s. r. o., Košice Za školské ovocie 31.03.2012 16,00 EUR pdf
ŠJ - 16/2 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za mliečné výrobky 31.03.2012 50,50 EUR pdf
ŠJ - 15/2 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za školské mlieko 31.03.2012 10,88 EUR pdf
ŠJ - 21/2 CMC CHRASŤ, Spišský Hrušov Za tovar 31.03.2012 518,89 EUR pdf
ŠJ - 20/2 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o., Spišské Vlachy Za mäso 31.03.2012 105,22 EUR pdf
ŠJ - 23/2 HOOK, s. r. o., Košice Za školské ovocie 31.03.2012 20,00 EUR pdf
ŠJ - 22/2 HOOK, s. r. o., Košice Za ovocie 31.03.2012 3,00 EUR pdf
ŠJ - 37/2 M.O.R. s. r. o., Spišské Vlachy Za desiatové balíčky 31.03.2012 630,00 EUR pdf
ŠJ - 30/2 Marek Vartovník, Sp. Nová Ves Za zeleninu 31.03.2012 191,69 EUR pdf
ŠJ - 28/2 LUNYS, s. r. o., Poprad Za ovocie a zeleninu 31.03.2012 48,29 EUR pdf
ŠJ - 29/2 LUNYS, s. r. o., Poprad Za ovocie a zeleninu 31.03.2012 66,67 EUR pdf
ŠJ - 35/2

Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o., Spišské Vlachy

Za mäso 31.03.2012 108,22 EUR pdf
ŠJ - 8/3 HOOK, s. r. o., Košice Za školské ovocie 31.03.2012 21,00 EUR pdf
ŠJ - CMC CHRASŤ, Spišský Hrušov Za tovar 31.03.2012 424,37 EUR pdf
ŠJ - 7/3 HOOK, s. r. o., Košice Za ovocie 31.03.2012 8,40 EUR pdf
ŠJ - 14/3 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za mliečné výrobky 31.03.2012 83,23 EUR pdf
ŠJ - 13/3 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za školské mlieko 31.03.2012 2,88 EUR pdf
ŠJ - 17/3 HOOK, s. r. o. Za školské mlieko 31.03.2012

14,00 EUR

pdf
ŠJ - 16/3 HOOK, s. r. o. Za ovocie 31.03.2012

6,00 EUR

pdf
ŠJ - 20/3 Stnaica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. Spišské Vlachy Za mäso 31.03.2012 108,96 EUR pdf
ŠJ - 25/3 LUNYS, s. r. o., Poprad Za zeleninu 31.03.2012 65,30 EUR pdf
ŠJ - 35/3 Marek Vartovník Za tovar 31.03.2012 247,43 EUR pdf
ŠJ - 36/3 LUNYS, s. r. o., Poprad Za ovocie a zeleninu 31.03.2012 70,43 EUR pdf
ŠJ - 37/3 LUNYS, s. r. o., Poprad Za zeleninu 31.03.2012 20,64 EUR pdf
ŠJ - 38/3 HAPPY FOOD, Spišské Vlachy Za desiatové balíčky 31.03.2012 840,36 EUR pdf
DF-111/12 VEOLIA, Poprad Za rozbor vody 30.04.12 82,56 EUR pdf
DF-112/12 SPP, a. s. Bratislava Za plyn OCú, KD, ZS 30.04.12 754,00 EUR pdf
DF-113/12 LEVONET, Levoča za Internet MŠ 30.04.12 16,27 EUR pdf
DF-114/12 LEVONET, Levoča Za Internet OCú 30.04.12 16,27 EUR pdf
DF-115/12

FEREX, Nitra

Za odpadové nádoby 30.04.12 425,40 EUR pdf
DF-116/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón 30.04.12 51,20 EUR pdf
DF-117/12 Mužík Ľubomír, Sp. Nová Ves Za vodomery a liatinový kľúč na poklop 30.04.12 413,00 EUR pdf
DF-118/12 PROX T.E.C. Poprad Za prevádzkovanie na ČOV 30.04.12 298,80 EUR pdf
DF-119/12 PP COMP, Svit Za tonere 30.04.12 85,99 EUR pdf
DF-120/12 Brantner Nova s. r. o., Spišská Nová Ves Za uloženie odpadu 30.04.12 1535,10 EUR pdf
DF-121/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón 30.04.12 4,61 EUR pdf
DF-122/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón MŠ 30.04.12 23,12 EUR pdf
DF-123/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón 30.04.12 19,18 EUR pdf
DF-124/12 SLOVGRAM, Bratislava Za MR - vysielanie 30.04.12 33,50 EUR pdf
DF-125/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón SÚ 30.04.12 11,50 EUR pdf
DF-126/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón 30.04.12 17,56 EUR pdf
DF-127/12 Anna Pjatáková, Kežmarok Za opravu pece ŠJ 30.04.12 167,30 EUR pdf
DF-128/12 Firma BRUCE, Spišský Hrušov Za palivové drevo 30.04.12 50,00 EUR pdf
DF-129/12 PROX T.E.C. Poprad Za sevis ČOV 30.04.12 380,00 EUR pdf
DF-130/12

VSE, a. s.

Košice

Za el. energiu 30.04.12 3447,00 EUR pdf
DF-133/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón 30.04.12 40,57 EUR pdf
DF-131/12 VEOLIA, Poprad Za odber vody 31.05.12 2070,01 EUR pdf
DF-132/12 STIEFEL EUROCART, Bratislava Za podložky MŠ 31.05.12 92,90 EUR pdf
DF-134/12

VSE, a. s.

Košice

Za spotrebu el. energie ČOV 31.05.12 2229,00 EUR pdf
DF-135/12 SPP, a. s. Bratislava Za plyn 31.05.12 754,00 EUR pdf
DF-136/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón 31.05.12 32,40 EUR pdf
DF-137/12 LEVONET, Levoča Za internet MŠ 31.05.12 16,27 EUR pdf
DF-138/12 LEVONET, Levoča Za internet 31.05.12 16,27 EUR pdf
DF-139/12 Remek, s. r. o. Nitra Za používanie programov 31.05.12 643,20 EUR pdf
DF-140/12 Brantner Nova s. r. o., Spišská Nová Ves Za uloženie odpadu 31.05.12 25,86 EUR pdf
DF-141/12 Slovak Telekom, Bratislava Za antivírus 31.05.12

4,07

EUR

pdf
DF-142/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón MŠ 31.05.12 24,53 EUR pdf
DF-143/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón 31.05.12 27,77 EUR pdf
DF-144/12 Mužík Ľubomír, Sp. Nová Ves Za vodomery 31.05.12 406,36 EUR pdf
DF-145/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón 31.05.12 11,50 EUR pdf
DF-146/12 IURA EDITION, Bratislava Za časopis 31.05.12 60,48 EUR pdf
DF-147/12 EUROBUS, Košice Za prepravné MŠ 31.05.12 73,99 EUR pdf
DF-148/12 Vladimír Jankovič, Revúca Za toner 31.05.12 39,00 EUR pdf
DF-149/12 Školská jedaleň, Sp. Hrušov Za starvu - dôchodcovia 31.05.12 33,53 EUR pdf
DF-150/12 Školská jedaleň, Sp. Hrušov Stravné - príspevok SF 31.05.2012 39,90 EUR
DF-151/12 Školská jedaleň, Sp. Hrušov Za stavu 31.05.12 184,57 EUR pdf
DF-152/12 Školská jedaleň, Sp. Hrušov Za stravu - dôchodcovia 31.05.12 34,53 EUR pdf
DF-153/12 Školská jedaleň, Sp. Hrušov Stravné - príspevok SF 31.05.2012 58,20 EUR
DF-154/12 Školská jedaleň, Sp. Hrušov Za stravu 31.05.12 277,51 EUR pdf
DF-155/12 Vladmir Jankovič, Revúca Za toner 31.05.12 39,00EUR pdf
DF-156/12 PP COMP, Svit Za kancelársky papier 31.05.12 57,01 EUR pdf
DF-157/12 VEOLIA, Poprad Za pruchu vodovodu 31.05.12 156,00 EUR pdf
DF-158/12 Brantner Nova s. r. o., Spišská Nová Ves Za uloženie odpadu 31.05.12 1081,15 EUR pdf
DF-159/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón MŠ 31.05.12 23,94 EUR pdf
DF-160/12 Slovak Telekom, Bratislava Za mobil MŠ 31.05.12 33,99 EUR pdf
DF-161/12 Slovak Telekom, Bratislava Za mobil OCú 31.05.12 20,16 EUR pdf
DF-162/12 EUROBUS, Sp. Nová Ves Za prepravné deti MŠ 31.05.12 80,00 EUR pdf
DF-163/12 VEOLIA, Poprad Za rozbor vody ČOV 31.05.12 82,56 EUR pdf
DF-164/12

Jozef Bodnár,

Sp. Hrušov

Za kovoobrabacie práce 31.05.12 98,00 EUR pdf
DF-165/12 VEOLIA, Poprad Za odber vody 31.05.12 1832,23 EUR pdf
DF-166/12 Tehelňa Stova, Sp. Nová Ves Za stavebný materiál 31.05.12 - 4,20 EUR  pdf
DF-167/12 PP COMP, Svit Za tonery 31.05.12 120,00 EUR pdf
DF-168/12 Miloš Ševčík Za stavebné práce 31.05.12 1229,39 EUR pdf
DF-169/12 SPP, a. s. Bratislava Za plyn OCú, KD, ZŠ 28.06.12 754,00 EUR pdf
DF-170/12 Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves Za uloženie odpadu 28.06.12 1096,67 EUR pdf
DF-171/12 Mužík ĽUbomír, Sp. Nová Ves Za vodovod 28.06.12 35,41 EUR pdf
DF-172/12 MIVA Market, Smižany Za čiastiace prostriedky 28.06.12 265,25 EUR pdf
DF-173/12 MIVA Market, Smižany Za čiastiace prostriedky MŠ 28.06.12 171,98 EUR pdf
DF-174/12 MIVA Market, Smižany Za kancelárske potreby 28.06.12 187,61 EUR pdf
DF-175/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón OCú 28.06.12 34,12 EUR pdf
DF-176/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón SÚ 28.06.12 11,50 EUR pdf
DF-177/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón MŠ 28.06.12 22,92 EUR pdf
DF-178/12 LEVONET, Levoča Za internet Ocú 28.06.12 16,27 EUR pdf
DF-179/12 LEVONET, Levoča Za internet MŠ 28.06.12 16.,27 EUR pdf
DF-180/12 advisory sk s. r. o., Sp. Nová Ves Za poradenské služby 28.06.12 52,00 EUR pdf
DF-181/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón 28.06.12 20,75 EUR pdf
DF-182/12 Ľubomír Kaňuch, Iliašovce Za služby technipa PO a BOZP 28.06.2012 66,00 EUR
DF-183/12 Milan Mikolaj, Sp. Hrušov Za zemné práce na vodovod.potrubí a ihrisku 28.06.2012 514,80 EUR
DF-184/12 Školská jedáleň, Sp. Hrušov Stravné - dôchodcovia 28.06.2012 44,16 EUR
DF-185/12 Školská jedáleň, Sp. Hrušov Strava - zamestnanci 28.06.2012 250,02 EUR
DF-186/12 Školská jedáleň, Sp. Hrušov Príspevok zo SF za obedy 28.06.2012 55,50 EUR
DF-187/12 RIVERA, s.r.o., Sp.Nová Ves Za dopravnú značku 28.06.2012 118,80 EUR
DF-188/12

PP COMP s.r.o., Svit

Tonery do tlačiarne 28.06.2012 200,00 EUR
DF-189/12 Slovenská pošta, a.s., B.Bystrica Predškolská výchova 28.06.2012 2,40 EUR
DF-190/12 Spoločnosť bývalých urbarialistov, Sp.Hrušov Za užitkové, palivové drevo 28.06.2012 204,00 EUR
DF-191/12 RIVERA, s.r.o., Sp.Nová Ves Dopravná značka 28.06.2012 91,20 EUR
DF-192/12 Eurobus, a.s., Košice Za autobus - Mš 28.06.2012 18,20 EUR
DF-193/12 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telefón-mobil 28.06.2012 48,21 EUR
DF-194/12 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telefón-mobil 28.06.2012 20,16 EUR
DF-195/12 Dušan Slaninka, Harichovce Prehliadka plynových kotlov 28.06.2012 337,64 EUR
DF-196/12 VEOLIA, a.s., Poprad Za odber vody 28.06.2012 1 222,28 EUR
DF-197/12 ŠEVT, a.s., B.Bystrica Za tlačivá pre MŠ 28.06.2012 16,70 EUR
DF-198/12 SPOJSTAV, spol. s r.o., Sp.Nová Ves Za prekládku telefónnych stĺpov 28.06.2012 283,93 EUR
ŠJ - 43/3 HOOK, s. r. o., Košice Za ovocie 28.06.12 7,20 EUR pdf
ŠJ - 42/3 HOOK, s. r. o., Košice Za školské ovocie 28.06.12 16,80 EUR pdf
ŠJ - 45/3 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za mliečné výrobky 28.06.12 104,00 EUR pdf
ŠJ - 46/3 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za školské mlieko 28.06.12 5,76 EUR pdf
ŠJ - 44/3 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. Spišské Vlachy Za mäso 28.06.12 86,50 EUR pdf
ŠJ - 48/3 CMC CHRASŤ, SPišský Hrušov Za tovar 28.06.12 738,26 EUR pdf
ŠJ - 6/4 HOOK, s. r. o., Košice Za školské ovocie 28.06.12 16,00 EUR pdf
ŠJ - 11/4 HOOK, s. r. o., Košice Za školské ovocie 28.06.12 16,00 EUR pdf
ŠJ - 20/4 Marek Vatovník, Sp. Nová Ves Za tovar 28.06.12 196,91 EUR pdf
ŠJ - 18/4 Tatranská mliekareň, a. s., Kežmarok Za mliečné výrobky 28.06.12 42,30 EUR pdf
ŠJ - 19/4 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o., Spišské Vlachy Za mäso 28.06.12 122,76 EUR pdf
ŠJ - 28/4 LUNYS, s. r. o., Poprad Za zeleninu 28.06.12 69,66 EUR pdf
ŠJ - 25/4 M. O. R. s. r. o. Spišské Vlachy Za desiatové baličky 28.06.12 758,62 EUR pdf
ŠJ - 26/4 Stanica výkrmnosti a jatočnejhodnoty ošípaných, s.r.o. Spišské Vlachy Za mäso 28.06.12 130,51 EUR pdf
ŠJ - 29/4 LUNYS, s. r. o. Spišské Vlachy Za ovocie a zeleninu 28.06.12 86,75 EUR pdf
ŠJ - 9/5 Tatranská mliekareń, Kežmarok Za školské mlieko 28.06.12 2,88 EUR pdf
ŠJ - 2/5 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za mliečné výrobky 28.06.12 40,26 EUR pdf
ŠJ - 10/5

RYBA Košice,

Košice

Za tovar 28.06.12 115,20 EUR pdf
ŠJ - 17/5 HOOk, s. r. o., Košice Za školské ovocie 28.06.12 16,00 EUR pdf
ŠJ - 16/5 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. Spišské Vlachy Za mäso 28.06.12 96,29 EUR pdf
ŠJ - 21/5 HOOK, s. r. o., Košice Za školské ovocie 28.06.12 20,00 EUR pdf
ŠJ - 22/5 HOOK, s. r. o., Košice Za ovocie 28.06.12 27,20 EUR pdf
ŠJ - 23/5 CMC CHRASŤ, Spišský Hrušov Za tovar 28.06.12 497,91 EUR pdf
ŠJ - 26/5 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za mliečné výrobky 28.06.12 44,77 EUR pdf
ŠJ - 32/5 LUNYS, s. r. o., Poprad Za ovocie a zeleninu 28.06.12 52,50 EUR pdf
ŠJ - 31/5 LUNYS, s. r. o., Poprad Za ovocie a zeleninu 28.06.12 76,87 EUR pdf
ŠJ - 30/5 LUNYS, s. r. o., Poprad Za ovocie a zeleninu 28.06.12 70,51 EUR pdf
ŠJ - 27/5 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. Spišské Vlachy Za mäso 28.06.12 50,16 EUR pdf
ŠJ - 36/5 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za školské mlieko 28.06.12 2,88 EUR pdf
ŠJ - 46/5 AG FOODS SK, Pezinok Za tovar 28.06.12 149,24 EUR pdf
ŠJ - 47/5 Marek Vartoník, Sp. Nová Ves Za tovar 28.06.12 120,86 EUR pdf
ŠJ - 49/5 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za mliečné výrobky 28.06.12 69,35 EUR pdf
ŠJ - 39/5 M.O.R. s. r. o., Spišské Vlachy Za desiatové balíčky 28.06.12 810,94 EUR pdf
ŠJ - 3/6 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípanych, s.r.o., Spišské Vlachy Za mäso 28.06.12 119,23 EUR pdf
ŠJ - 4/6 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za školské mlieko 28.06.12 2,88 EUR pdf
ŠJ - 6/6 LUNYS, s. r. o., Poprad Za ovocie a zeleninu 28.06.12 126,73 EUR pdf
ŠJ - 10/6 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za školské mlieko 28.06.12 2,88 EUR pdf
ŠJ - 11/6 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o., Spišské Vlachy Za mäso 28.06.12 134,45 EUR pdf
ŠJ - 8/6 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za mliečné výrobky 28.06.12 41,40 EUR pdf
ŠJ - 13/6 CMC CHRASŤ, SPišský Hrušov Za tovar 28.06.12 643,13 EUR pdf
ŠJ - 23/6 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o., Spišské Vlachy Za mäso 28.06.12 85,68 EUR pdf
ŠJ - 22/6 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za školské mlieko 28.06.12 2,88 EUR pdf
ŠJ - 29/6 Marek Vartoník, Sp. Nová Ves Za tovar 28.06.12 102,97 EUR pdf
ŠJ - 30/6 Tatranská mliekareň, Kežmarok Za mliečné výrobky 28.06.12 58,40 EUR pdf
ŠJ - 27/6 LUNYS, s. r. o. Za ovocie a zeleninu 28.06.12 pdf
ŠJ - 28/6 LUNYS, s. r. o. Za ovocie a zeleninu 28.06.12 110,06 EUR pdf
DF-199/12 Tlačiareň MV SR, Bratislava Za tlačivá - matrika 31.07.2012 22,84 EUR
DF-200/12 Levonet, Levoča IInternet-OcÚ 31.07.2012 16,27 EUR
DF-201/12 SPP, a.s., Poprad Za plyn 31.07.2012 754,00 EUR
DF-202/12 Levonet, Levoča Internet - MŠ 31.07.2012

16,27 EUR

DF-203/12 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Stravné - dôchodcovia 31.07.2012 45,49 EUR
DF-204/12 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Príspevok zo SF za obedy 31.07.2012

55,80

EUR

DF-205/12 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Stravné - zamestnanci 31.07.2012 248,71 EUR
DF-206/12 Ing.Ľ.Havaš, Krompachy PD - kotolňa MŠ 31.07.2012 449,00 EUR
DF-207/12 Ing. I.Nováková, Smižany Za posúdenie protipož.bezpečnsoti - kotolňa MŠ 31.07.2012 120,00 EUR
DF-208/12 PROX, Poprad Za prevádzkovanie ČOV 31.07.2012 298,80
DF-209/12 MIVA, Smižany Poklop plastový - rigol 31.07.2012 20,95 EUR
DF-210/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - OcÚ 31.07.2012 31,70 EUR
DF-211/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - SÚ 31.07.2012 11,50 EUR
DF-212/12 J.Kopecký, Sp.Nová Ves Revízia výťahov - ŠJ 31.07.2012 41,38 EUR
DF-213/12

Brantner Nova,

s. r. o., Spišská Nová Ves

Za vývoz kom. odpadu 31.07.2012 1 117,78 EUR
DF-214/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - doma 31.07.2012 25,55 EUR
DF-215/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - MŠ 31.07.2012 22,78 EUR
DF-216/12 Qatro, Sp.Nová Ves Dlažba 31.07.2012 317,10 EUR
DF-217/12 Mineral, Zvolen Za kamenivo 31.07.2012 176,75 EUR
DF-218/12

Brantner Nova,

s. r. o., Spišská Nová Ves

Za uloženie odpadu 31.07.2012 27,59 EUR
DF-219/12 J.Slaninka, Sp.Nová Ves Za revíziu plyn.zar. ZS 31.07.2012 252,80 EUR
DF-220/12 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Staravné - dôchodcovia 31.07.2012 14,94 EUR
DF-221/12 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Sstavné - zamestnanci 31.07.2012 85,09 EUR
DF-222/12 Školská jedáleň, Spišský Hrušov Príspevok zo SF - obedy 31.07.2012 19,50 EUR
DF-223/12 JOGA, Olcnava Za prepravu 31.07.2012 86,40 EUR
DF-224/12 Ľ.Budiak, Liptovský Mikuláš Práce na rigole - Revit.centra obce 31.07.2012 581,00 EUR
DF-225/12 M.Šefčík, Sp.Nová Ves Oprava komína - budova OcÚ 31.07.2012 1 341,10 EUR
DF-226/12 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava Za stravné lístky 31.07.2012 343,26 EUR
DF-227/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - OcÚ 31.07.2012 20,56 EUR
DF-228/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - mobil 31.07.2012 38,76 EUR
DF-229/12 Mesto Sp.Nová Ves Dobropis - preplatok za teplo,voda/SÚ 31.07.2012 209,68 EUR
DF-230/12 Mineral, Zvolen Za kamenivo 31.07.2012 95,98 EUR
DF-231/12 Štefan Žifčák, Sp.Hrušov Oprava trakt. kosačky 31.07.2012 81,40 EUR
DF-232/12 VSE, Košice Za elektrickú energiu - ČOV 31.07.2012 2 229,00 EUR
DF-233/12 VSE, Košice Za elektrickú energiu 31.07.2012 3 447,00 EUR
DF-234/12

Brantner Nova,

s. r. o., Spišská Nová Ves

Za vývoz kom. odpadu 31.07.2012 1 081,02 EUR
DF-235/12 PP COMP, Svit Za toner - kopírka SHARP 31.07.2012 75,00 EUR
DF-236/12 IRIS,Bratislava

Plán vých.-vzdel.

činnosti v predšk.

zariadeniach

31.07.2012 16,50 EUR
DF-237/12 VEOLIA, Poprad Za rozbor vody - ČOV 31.08.2012 82,56 EUR
DF-238/12 Širila, Sp.Nová Ves Oprava MK 31.08.2012 5 446,81 EUR
DF-239/12 FS Brižečky, Sp.Hrušov Výlet Terchová 31.08.2012 200,00 EUR
DF-240/12 VEOLIA, Poprad Za odber vody 31.08.2012 1 927,66 EUR
DF-241/12 M-PLAST, Sp.Nová Ves Materiál - voda 31.08.2012 116,54 EUR
DF-242/12 Levonet, Levoča Internet - OcÚ 31.08.2012 16,27 EUR
DF-243/12 Slovak Telekom, Bratislava
Telefón - OcÚ 31.08.2012 38,22 EUR
DF-244/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - SÚ 31.08.2012 11,50 EUR
DF-245/12 Levonet, Levoča Internet - ŠJ 31.08.2012 16,27 EUR
DF-246/12 Slovak Telekom, Bratislava Telefón - doma 31.08.2012 20,64 EUR
DF-247/12 Slovak Telekom Telefón - MŠ 31.08.2012 22,13 EUR
DF-248/12 SPORT-cyklo, Trebišov Bicykel 31.08.2012 469,00 EUR
DF-249/12 DATASERVIS, Sp.Nová Ves Za opravu kopírky 31.08.2012 139,54 EUR
DF-250/12 Širila, Sp.Nová Ves Oprava MK - vl.náklady 31.08.2012 10.150,72 EUR
DF-251/12 MKC-Sp.Nová Ves Za Čačinu - FS 31.08.2012 250,00 EUR
DF-252/12 DJ STAV, s.r.o., Banská Bystrica za vykonanie VO - Revitaliácia centra obce Sp.Hrušov 15.11.2011 1 608,00 EUR
DF-253/12 Ing.arch.Kamil Sedlár, Prešov Autorský dozor, zmeny v PD - Revitalizácia centra obce Sp.Hrušov 15.11.2012

3 308,47 EUR

 

DF-254/12 Širila, a.s., SNV Stavebné práce - Revitalizácia centra obce Sp. Hrušov

15.11.2012

 

135795,61 EUR
DF-255/12 Štefan Žifčák, Sp.Hrušov Za opravu traktora 15.11.2012 367,00 EUR
DF-256/12 Mgr. Mária Kicková, Spišské Podhradie Za prepravu autobusom - FS 15.11.2012 96,00 EUR
DF-257/12 SPORTIKA SK, s.r.o., Bratislava Za ochrannú sieť - ihrisko 15.11.2012 391,00 EUR
DF-258/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón - mobil 15.11.2012 50,28 EUR
DF-259/12 Slovak Telekom, Bratislava Za telefón - mobil 15.11.2012 20,16 EUR
DF-260/12 Erik Lompart, Spišský Hrušov Za zemené práce - úhrava ihriska 15.11.2012 1 692,00 EUR
DF-261/12 Advisory sk, s.r.o., Spišská Nová Ves Za poradenské služby 15.11.2012 51,20 EUR
DF-262/12 Valent Mikolaj, Spišský Hrušov Za zemné práce na verejnom priestr. 15.11.2012 455,00 EUR
DF-263/12 SPP, a.s., Bratislava Za spotrebu plynu 15.11.2012 754,00 EUR
DF - DF -Dodávateľská faktúra, OF - Odberateľská faktúra, O - Objednávka, Z - Zmluva
 

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.