logo

22. 1. 2018

• Zmluvy (výpis z 22.01.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »  JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
29.02.2016 22.02.2016 9160051236
Poistná zmluva
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu - Ford Focus
79,08 €
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 Zobrazit dokument  
29.02.2016 23.02.2016 9160053568
Poistná zmluva
havarijné poistenie vozidla - Ford Fokus
351,25 €
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 Zobrazit dokument  
29.02.2016 01.02.2016 NZ č. 803
Nájomná zmluva č. 803
Prenájom hrobového miesta
12,00 €
zmluva
Hroncová Paula 34574221 54,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
29.02.2016 01.02.2016 NZ č. 804
Nájomná zmluva č. 804
Prenájom hrobového miesta
12,00 €
zmluva
Hroncová Paula 34574221 54,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
27.02.2016 01.02.2016 NZ č. 805
Nájomná zmluva č. 805
Prenájom hrobového miesta
30,00 €
zmluva
Hroncová Paula 34574221 54,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
26.02.2016 26.02.2016
Notárska zápisnica - oprava a doplnenie kúpnej zmluvy zo dňa 13.5.2015
prevod nehnuteľnosti
0,00 €
zmluva
Jozef Mikolaj a Emília Mikolajová č.291,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
22.02.2016 11.02.2016 Z20162498_Z
Kúpna zmluva
nový osobný automobil - prevedenie Combi
15 535,01 €
zmluva
AUTONOVA, s.r.o. 31649513 Priemyselný areál Východ 3406,05801 Poprad Zobrazit dokument  
22.02.2016 17.02.2016 Dodatok č. 1
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.Z20162498_Z zo dňa 11.2.2016
zmena v texte zmluvy 2.3 Technická špecifikácia predmetu zmluvy
0,00 €
zmluva
AUTONOVA, s.r.o. 31649513 Priemyselný areál Východ 3406,05801 Poprad Zobrazit dokument  
30.01.2016 03.01.2016 Dodatok č.2
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.1/032009
Zmena údajov zhotoviteľa-navýšenie projekčných prác pre stavbu Obnova MŠ
9 950,00 €
zmluva
Ing. Miroslava Kasaničová - ATELIÉR MK 40123758 Hrnčiarska 10,066 01 Humenné Zobrazit dokument  
29.01.2016 28.01.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
telefón MŠ
0,00 €
zmluva
Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava Zobrazit dokument  
08.01.2016 04.01.2016
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam k zmluve č.Z2213012006201
za účelom zabezpezpeč.a uspokoj.a zabezpeč.pohľadávok - zálož.právo k:stavba súp.č.216 na parc.č.77 a parcela č.77
0,00 €
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava Zobrazit dokument  
17.12.2015 17.12.2015 č.18/011/15
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
Poskytnutie úveru za účelom spolufinanc. a predfinancovania invest.projektov z fondov EÚ a ŠR na projekt: "Kaštieľ: rekonštrukcia -Múzeum regionálnej kultúry Mariaška"
126 041,10 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 Hodžova 11,010 11 Žilina Zobrazit dokument Zobrazit dokument  
16.12.2015 26.11.2015 KRHZ-KE-834/2015
Zmluva o výpožičke
bezplatné užívanie: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
14 359,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra SR 00151866 Pribinova 2,812 72 Bratislava Zobrazit dokument  
14.12.2015 09.12.2015 č.2405055020
Poistná zmluva
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Kaštieľ
294,65 €
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava Zobrazit dokument  
09.12.2015 08.12.2015
Kúpna zmluva
predaj nehnuteľnosti - pozemok - parcela č.219, výmera 698m2
9 074,00 €
zmluva
BIO - plus s.r.o. 36183628 Spišský Hrušov 195,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
07.12.2015 24.11.2015 KRHZ_KE-830/2015
Zmluva o výpožičke
bezplatné užívanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu: hasičský automobil
114 813,60 €
zmluva
Ministerstvo vnútra SR 00151866 Pribinova 2,812 72 Bratislava Zobrazit dokument  
19.11.2015 16.11.2015 č.3/DZ221301200620103
Dodatok č.3/DZ221301200620103 k zmluve o poskytnutí NFP č.Z2213012006201
Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov
1 282 678,30 €
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava Zobrazit dokument  
28.10.2015 21.10.2015 č,2/DZ221301200620102
Dodatok č.2/DZ221301200620102 k Zmluve o poskytnutí NFP č.Z2213012006201
Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov
1 370 193,58 €
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava Zobrazit dokument  
26.10.2015 21.10.2015 č.8/DM/2015
Kúpna zmluva
Stanovenie podmienok na dodávku tovarov, s názvom zákazky:"Kaštieľ-rekonštrukcia Spišský Hrušov, vnútorné vybavenie"
90 000,00 €
zmluva
DREMONT spol. s r.o. 31567282 Družstevná 98,976 32 Badín Zobrazit dokument Zobrazit dokument  
26.10.2015 22.10.2015
Kúpna zmluva
IKT vybavenie pre projekt: Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov
19 556,40 €
zmluva
Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT 33061424 Zimné 188,053 23 Rudňany Zobrazit dokument  

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.