logo

22. 1. 2018

• Zmluvy (výpis z 22.01.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
« ZačiatokDozadu21222324DopreduKoniec »  JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
13.02.2013 14.05.2012 V77/2012
Zmluva
Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
0,00 €
zmluva
Anna Džačovská Spišský Hrušov 253,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
13.02.2013 14.05.2012 V79/2012
Zmluva
Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
0,00 €
zmluva
Mária Švačová Spišský Hrušov 257,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
13.02.2013 14.05.2012 V81/2012
Zmluva
Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
0,00 €
zmluva
Emil Hrobák Spišský Hrušov 260,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
13.02.2013 14.05.2012 V84/2012
Zmluva
Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
0,00 €
zmluva
Peter Švač Spišský Hrušov 272,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
13.02.2013 14.05.2012 V123/2012
Zmluva
Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
0,00 €
zmluva
Ján Saluga Spišský Hrušov 274,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
13.02.2013 14.05.2012 V140/2012
Zmluva
Zmluva o zriadení verejnej časti vodovodnej prípojky a dodávke vody
0,00 €
zmluva
Eduard Porada Spišský Hrušov 296,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
08.02.2013 28.11.2012 Dodatok č.14
Dododatok č.14 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní KO
Zber, odvoz a zneškodnenie KO
0,00 €
zmluva
Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
08.02.2013 21.01.2013 Obchodné podmienky
Obchodné podmienky k Dodatku k Zmluve o dodávke plynu
Obchodné podmienky pre odberateľov plynu Malé podnikanie
0,00 €
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1 Zobrazit dokument  
07.02.2013 05.12.2012 NZ č. 640
Nájomná zmluva č. 640
Nájomná zmuluva za účelom užívanie hrobového miesta
24,90 €
zmluva
Hrobáková Katerína Spišský Hrušov 164,05363 Spišský Hrušov  
07.02.2013 28.01.2013 Kúpno-predajná zmluva
Kúpno - predajná zmluva
Dodávka tovaru pre ŠJ
0,00 €
zmluva
INMEDIA, spol. s. r. o 36019208 Námestia SNP 11,96001 Zvolen Zobrazit dokument  
02.01.2013 02.01.2013 č 1/2013
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
0,00 €
zmluva
Ing. Marianom Šefčíkom Spišský Hrušov 158,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
02.01.2013 02.01.2013 č1/2013
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
0,00 €
zmluva
COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš 168963 spotrebné družstvo, divizia SNV,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
02.01.2013 02.01.2013 č. 1/2013
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
0,00 €
zmluva
BIO - plus s.r.o. 36183628 Spišský Hrušov 195,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
19.11.2012 25.10.2012
Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Poskytnutie fin.prostriedkov na opravu a údržbu kostola sv.Kataríny Alexandrijskej v obci Spišský Hrušov
800,00 €
zmluva
Rímsko-katolícka cirkev 31966501 Spišský Hrušov 213,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
19.11.2012 17.09.2012 Dodatok č.1
Dodatok č.1 K Zmluve o dielo č.1/032009
Vypracovanie PD v rozsahu pre realizáciu stavby "Obnova materskej škôlky"
4 320,00 €
zmluva
Ing. Miroslava Kasaničová - ATELIÉR MK 40123758 Hrnčiarska 10,066 01 Humenné Zobrazit dokument  
17.09.2012 17.09.2012 NZ č. 699
Nájomná zmluva č. 103
Nájomné za využívanie hrobového miesta
0,00 €
zmluva
Jozef Bendík č. 103,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.