logo

22. 1. 2018

• Zmluvy (výpis z 22.01.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »  JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
20.10.2014 24.09.2014 148/2014
Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky
Vodovodná prípojka
0,00 €
zmluva
Mária Čamerová č. 86 ,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
10.10.2014 09.10.2014
Zmluva o dielo: Futbalové ihrisko, Spišský Hrušov
Plynofikácia a ústredné vykurovanie
8 760,56 €
zmluva
KUNZO plus, s.r.o. 45969493 J.Fabiniho 1308/23,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
30.09.2014 02.09.2014
Zmluva o grantovom účte
zriadenie grantového účtu
0,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s. 315 759 51 Hodžova 11,010 11 Žilina Zobrazit dokument  
30.09.2014 02.09.2014 3s100/BRKO/2014/O-29
Zmluva o poskytovaní služieb
zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
10,00 €
zmluva
Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
19.09.2014 18.09.2014 č.1177/2020/2014
Zmluva o výpožičke
vypožičanie podperných bodov NN elek.ved. pre účely obecného rozhlasu
0,00 €
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 Mlynská 31,042 91 Košice Zobrazit dokument  
19.09.2014 19.09.2014
Zmluva o dielo
Výstavba miestnej komunikácie - Gánovska
16 000,33 €
zmluva
EMREP 46400656 Pribinova 49,053 11 Smižany Zobrazit dokument  
17.09.2014 12.09.2014 04/2014
Zmluva o dielo
Rekonštrukcia verejného rozhlasu/nového obecného rozhlasu
11 992,32 €
zmluva
SATICH - Ing. Chudý Ján Matuškova 10,040 11 Košice Zobrazit dokument  
16.09.2014 22.08.2014 1
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Zhotovenie okna,oprava dverí, ostenia-špalety na oknách
636,00 €
zmluva
Štefan Novotný ml. 40357171 č.109,05393 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
11.08.2014 08.08.2014
Zmluva o dielo
stavebné práce pri oprave budovy TJ-Obecný klub športovcov
4 689,00 €
zmluva
František Michalov 40862861 č.15,053 02 Nemešany Zobrazit dokument  
05.08.2014 05.08.2014
Zmluva o pripojení
pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy
0,00 €
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 Mlynská 31,042 91 Košice Zobrazit dokument  
30.07.2014 28.07.2014
Zmluva o poskytnutí fin.prost. na záujmové vzdelávanie
transfér na záujmové vzdelávanie
60,00 €
zmluva
ZŠ - Centrum voľného času pri ZŠ Lipová 35543914 Lipová 13,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
25.07.2014 02.05.2014
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme
pozemok parcela CKN č.1078
0,00 €
zmluva
Slovenský pozemkový fond 17335345 Búdková 36,81715 Bratislava Zobrazit dokument  
24.07.2014 24.07.2014
Zmluva o dielo
stavebné práce pri oprave budovy TJ-OKŠ/okná,dvere
4 849,00 €
zmluva
Štefan Novotný 40357171 Spišský Hrušov 109,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
21.07.2014 21.07.2014
Zmluva o dielo
Rekonštrukcia miestnej komunikácie-Gánovska
5 580,00 €
zmluva
Milan Mikolaj 35316802 č. 317,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
16.07.2014 16.07.2014 NZ č. 702
Nájomná zmluva č. 702
Nájomne za využívanie hrobového miesta
0,00 €
zmluva
Bendíková Viera Jablonov 206/5,05303 Jablonov Zobrazit dokument  
01.07.2014 27.06.2014 15/15/2014
Zmluva o dielo
Výmena poškodených podlahových krytín PVC,nivelácia v budove ZŠ
4 382,39 €
zmluva
Bečarik s.r.o. 36600326 B.Němcovej 12,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
27.06.2014 25.06.2014
Zmluva o poskytnutí FP na zaujm.vzdelávanie
dotácia
160,00 €
zmluva
CVČ ADAM 00188000 Levočská 14,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
27.06.2014 25.06.2014
Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie
dotácia
40,00 €
zmluva
Základná škola Ing. O. Kožucha 35546077 Ing. O. Kožucha 11,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
26.06.2014 26.06.2014 č.16
Dodatok č.16 k Zmluve o zbere,odvoze a zneškodňovaní odpadu z obce
triedený zber odpadov
0,00 €
zmluva
Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
24.06.2014 16.06.2014
Zmluva o dielo
stavebné práce pri čistení potoka
2 995,00 €
zmluva
STARS EXEVATE WORKS IK &PM s.r.o. 46312307 č.277,053 63 Jamník Zobrazit dokument  

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.