logo

26. 9. 2017

• Zmluvy (výpis z 26.09.2017)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »  JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
24.02.2015 24.02.2015
Rámcová kúpna zmluva
Dodávanie čistiacich a dezinfekčných prostried. podľa objednávky
0,00 €
zmluva
MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
01.02.2015 01.02.2015
Zmluva o prenájme poľnohosp.pôdy
prenájom poľ.pôdy na výstavbu rod.domu-Lenkava
0,00 €
zmluva
Peter Repaský č.156,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
30.01.2015 30.01.2015
Dohoda o skončení Zmluvy o prenájme poľnoohosp.pôdy
skončenie Zmluvy o prenájme poľ.pôdy
0,00 €
zmluva
Lukáš Múdry 44124643 č.197,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
19.12.2014 19.12.2014
Rámcová kúpna zmluva
Dodanie čerstvého ovocia a zeleniny, zemiakov do ŠJ
0,00 €
zmluva
BIGIMI s.r.o. Nábrežie Hornádu 11/5,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
15.12.2014 09.12.2014
Darovacia zmluva
Fin.dar na realizáciu aktivít Karneval na ľade a Detské olympijské hviezdičky
300,00 €
zmluva
Embraco Slovakia s.r.o. 35734132 Odorínska cesta 2,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
11.11.2014 11.11.2014
Zmluva o dodávke plynu
dodávka plynu pre budovu OKŠ
0,00 €
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1 Zobrazit dokument  
04.11.2014 03.11.2014
Kúpno-predajná zmluva
Dodávky mrazeného, potravinárskeho tovaru, mlieka mlieč.výrobkov, a ďalšieho tovaru pre ŠJ
0,00 €
zmluva
Mikolajová Emília - EMMI 33980365 č.291,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
03.11.2014 03.11.2014
Zmluva o poskytnutí finančích prostriedkov
fin.prostried.na opravu a údržbu kostola sv.Kataríny Alexandrijskej
800,00 €
zmluva
Rímsko-katolícka cirkev 31966501 č.213,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
27.10.2014 03.10.2014 8001190914
Zmluva o pripojení do distribučnej sieti
pripojenie budovy OKŠ
0,00 €
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1 Zobrazit dokument  
22.10.2014 22.10.2014
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
audit individu. a konsolid. závierky za rok 2013
600,00 €
zmluva
AV Audit, s.r.o. audítorská spoločnosť 44677102 Karpatská 2448/16,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
20.10.2014 17.10.2014 Z2213012006201
Zmluva o poskytnutí nenávratého finančného príspevku
Kaštieľ: rekonštrukcia - Múzeum regionálnej kultúry Mariaška
1 343 350,73 €
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava Zobrazit dokument  
20.10.2014 24.09.2014 148/2014
Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky
Vodovodná prípojka
0,00 €
zmluva
Mária Čamerová č. 86 ,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
10.10.2014 09.10.2014
Zmluva o dielo: Futbalové ihrisko, Spišský Hrušov
Plynofikácia a ústredné vykurovanie
8 760,56 €
zmluva
KUNZO plus, s.r.o. 45969493 J.Fabiniho 1308/23,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
30.09.2014 02.09.2014
Zmluva o grantovom účte
zriadenie grantového účtu
0,00 €
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s. 315 759 51 Hodžova 11,010 11 Žilina Zobrazit dokument  
30.09.2014 02.09.2014 3s100/BRKO/2014/O-29
Zmluva o poskytovaní služieb
zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
10,00 €
zmluva
Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
19.09.2014 18.09.2014 č.1177/2020/2014
Zmluva o výpožičke
vypožičanie podperných bodov NN elek.ved. pre účely obecného rozhlasu
0,00 €
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 Mlynská 31,042 91 Košice Zobrazit dokument  
19.09.2014 19.09.2014
Zmluva o dielo
Výstavba miestnej komunikácie - Gánovska
16 000,33 €
zmluva
EMREP 46400656 Pribinova 49,053 11 Smižany Zobrazit dokument  
17.09.2014 12.09.2014 04/2014
Zmluva o dielo
Rekonštrukcia verejného rozhlasu/nového obecného rozhlasu
11 992,32 €
zmluva
SATICH - Ing. Chudý Ján Matuškova 10,040 11 Košice Zobrazit dokument  
16.09.2014 22.08.2014 1
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Zhotovenie okna,oprava dverí, ostenia-špalety na oknách
636,00 €
zmluva
Štefan Novotný ml. 40357171 č.109,05393 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
11.08.2014 08.08.2014
Zmluva o dielo
stavebné práce pri oprave budovy TJ-Obecný klub športovcov
4 689,00 €
zmluva
František Michalov 40862861 č.15,053 02 Nemešany Zobrazit dokument  

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.