logo

22. 1. 2018

• Zmluvy (výpis z 22.01.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »  JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
30.04.2015 16.04.2015 Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí fin.prostr.na záujmové vzdelávanie
Dotácia na na CVČ
30,00 €
zmluva
Základná škola Ing. O. Kožucha 35546077 Ing. O. Kožucha 11,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
30.04.2015 17.04.2015
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
Prenájom zasadačky šatní OKŠ na Fitness centrum
20,00 €
zmluva
Peter Ludvik, Martin Krupský Spišský Hrušov,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
20.04.2015 01.04.2015
Mandátna zmluva
Činnosť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku:"Kaštieľ-rekonštrukcia"
220,00 €
zmluva
Ing. Peter Grunärmel 72003006 Gen.Štefánika 209/9,06503 Podolínec Zobrazit dokument  
14.04.2015 27.03.2015 42/2015/§54-VZ
Dohoda o poskytnutí finanč.príspevku na podporu vytvár. prac.miest
Poskytovanie fin.príspevku na prac.miesta vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
14 614,80 €
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30 794 536 Odborárov 53,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
07.04.2015 21.03.2015 Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby
Stavebný dozor k realizácii stavby:"Kaštieľ-rekonštrukcia
16 747,50 €
zmluva
Pohoda Services s.r.o. 45966371 Letná 58,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
31.03.2015 31.03.2015
Zmluva o poskytnutí finan
poskytnutie fin.prostr. pre činnosť OKŠ
5 000,00 €
zmluva
Obecný klub športovcov v Spišskom Hrušove 35517913 č.222,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
06.03.2015 27.02.2015
ZMLUVA o Dielo
Stavebné práce v rámci projektu "Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov"
1 254 000,00 €
zmluva
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 Hraničná 12,821 05 Bratislava Zobrazit dokument  
06.03.2015 27.02.2015
prílohy k Zmluve o dielo
Stavebné práce:Rekonštrukcia Kaštieľa - prílohy
0,00 €
zmluva
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 Hraničná 12,821 05 Bratislava Zobrazit dokument Zobrazit dokument  
06.03.2015 27.02.2015
Zmluva o poskytnutí služby
Stavebný dozor k realizácii stavby:"Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov"
19 140,00 €
zmluva
Pohoda Services s.r.o. 45966371 Letná 58,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
24.02.2015 24.02.2015
Rámcová kúpna zmluva
Dodávanie čistiacich a dezinfekčných prostried. podľa objednávky
0,00 €
zmluva
MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 Mlynská 1323/13,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
01.02.2015 01.02.2015
Zmluva o prenájme poľnohosp.pôdy
prenájom poľ.pôdy na výstavbu rod.domu-Lenkava
0,00 €
zmluva
Peter Repaský č.156,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
30.01.2015 30.01.2015
Dohoda o skončení Zmluvy o prenájme poľnoohosp.pôdy
skončenie Zmluvy o prenájme poľ.pôdy
0,00 €
zmluva
Lukáš Múdry 44124643 č.197,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
19.12.2014 19.12.2014
Rámcová kúpna zmluva
Dodanie čerstvého ovocia a zeleniny, zemiakov do ŠJ
0,00 €
zmluva
BIGIMI s.r.o. Nábrežie Hornádu 11/5,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
15.12.2014 09.12.2014
Darovacia zmluva
Fin.dar na realizáciu aktivít Karneval na ľade a Detské olympijské hviezdičky
300,00 €
zmluva
Embraco Slovakia s.r.o. 35734132 Odorínska cesta 2,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
11.11.2014 11.11.2014
Zmluva o dodávke plynu
dodávka plynu pre budovu OKŠ
0,00 €
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1 Zobrazit dokument  
04.11.2014 03.11.2014
Kúpno-predajná zmluva
Dodávky mrazeného, potravinárskeho tovaru, mlieka mlieč.výrobkov, a ďalšieho tovaru pre ŠJ
0,00 €
zmluva
Mikolajová Emília - EMMI 33980365 č.291,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
03.11.2014 03.11.2014
Zmluva o poskytnutí finančích prostriedkov
fin.prostried.na opravu a údržbu kostola sv.Kataríny Alexandrijskej
800,00 €
zmluva
Rímsko-katolícka cirkev 31966501 č.213,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
27.10.2014 03.10.2014 8001190914
Zmluva o pripojení do distribučnej sieti
pripojenie budovy OKŠ
0,00 €
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratisalva 1 Zobrazit dokument  
22.10.2014 22.10.2014
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
audit individu. a konsolid. závierky za rok 2013
600,00 €
zmluva
AV Audit, s.r.o. audítorská spoločnosť 44677102 Karpatská 2448/16,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
20.10.2014 17.10.2014 Z2213012006201
Zmluva o poskytnutí nenávratého finančného príspevku
Kaštieľ: rekonštrukcia - Múzeum regionálnej kultúry Mariaška
1 343 350,73 €
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava Zobrazit dokument  

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.