logo

26. 9. 2017

• Zmluvy (výpis z 26.09.2017)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »  JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
22.06.2015 22.06.2015 č.1
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2213012006201
Kaštieľ-rekonštrukcia: Múzeum regionálnej kultúry - Mariaška
1 389 197,31 eur
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava Zobrazit dokument  
22.06.2015 22.06.2015 Prílohy
Prílohy k Dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2213012006201
"Kaštieľ - rekonštrukcia: Múzeum regionálnej kultúry Mariaška"
0,00 €
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava Zobrazit dokument Zobrazit dokument  
19.06.2015 17.06.2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Poskytnutie fin.prostr. na činnosť DHZ
900,00 €
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Hrušove 001114747117 č.242,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
19.06.2015 17.06.2015
Licenčná zmluva o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
Používanie software KATASTER
250,00 €
zmluva
DM-SERVIS 43330282 Bardejovská 642/2,082 12 Kapušany Zobrazit dokument  
12.06.2015 14.05.2015 Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Post.zmluve č.2404763022
Poistenie stavby Revitalizácia centra
0,00 €
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava Zobrazit dokument  
12.06.2015 14.05.2015
Zmluva o výpožičke
Bezodplatne odovzdanie prebytočného hnuteľného majetku štátu
0,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra SR 00151866 Pribinova 2,812 72 Bratislava Zobrazit dokument  
02.06.2015 28.05.2015 Dodatok č.1
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 27.2.2015
Realizácia diela:"Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov - zmena lehoty výstavby
0,00 €
zmluva
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 Hraničná 12,821 05 Bratislava Zobrazit dokument  
27.05.2015 01.04.2015
Zmluva o poskytnutí služby
Zabezpečenie technického dozoru stavby: "Kaštieľ - rekonštrukcia
840,00 €
zmluva
Jarolím BALCO 11 951 290 81,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
22.05.2015 13.05.2015
Kúpna zmluva
Predaj nehnuteľnosti
133,00 €
zmluva
Jozef Mikolaj a Emília Mikolajová č.291,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
13.05.2015 18.05.2016 150/2015
Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky
Vodovodná prípojka
0,00 €
zmluva
Ján Bendík č. 82,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
30.04.2015 20.04.2015 Dodatok č.2
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí fin.prostr.na záujmové vzdelávanie
Dotácia na CVČ
90,00 €
zmluva
Základná škola, Komenského 35546085 č.2,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
30.04.2015 16.04.2015 Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí fin.prostr.na záujmové vzdelávanie
Dotácia na na CVČ
30,00 €
zmluva
Základná škola Ing. O. Kožucha 35546077 Ing. O. Kožucha 11,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
30.04.2015 17.04.2015
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
Prenájom zasadačky šatní OKŠ na Fitness centrum
20,00 €
zmluva
Peter Ludvik, Martin Krupský Spišský Hrušov,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
20.04.2015 01.04.2015
Mandátna zmluva
Činnosť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku:"Kaštieľ-rekonštrukcia"
220,00 €
zmluva
Ing. Peter Grunärmel 72003006 Gen.Štefánika 209/9,06503 Podolínec Zobrazit dokument  
14.04.2015 27.03.2015 42/2015/§54-VZ
Dohoda o poskytnutí finanč.príspevku na podporu vytvár. prac.miest
Poskytovanie fin.príspevku na prac.miesta vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania
14 614,80 €
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30 794 536 Odborárov 53,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
07.04.2015 21.03.2015 Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby
Stavebný dozor k realizácii stavby:"Kaštieľ-rekonštrukcia
16 747,50 €
zmluva
Pohoda Services s.r.o. 45966371 Letná 58,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
31.03.2015 31.03.2015
Zmluva o poskytnutí finan
poskytnutie fin.prostr. pre činnosť OKŠ
5 000,00 €
zmluva
Obecný klub športovcov v Spišskom Hrušove 35517913 č.222,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
06.03.2015 27.02.2015
ZMLUVA o Dielo
Stavebné práce v rámci projektu "Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov"
1 254 000,00 €
zmluva
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 Hraničná 12,821 05 Bratislava Zobrazit dokument  
06.03.2015 27.02.2015
prílohy k Zmluve o dielo
Stavebné práce:Rekonštrukcia Kaštieľa - prílohy
0,00 €
zmluva
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 Hraničná 12,821 05 Bratislava Zobrazit dokument Zobrazit dokument  
06.03.2015 27.02.2015
Zmluva o poskytnutí služby
Stavebný dozor k realizácii stavby:"Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov"
19 140,00 €
zmluva
Pohoda Services s.r.o. 45966371 Letná 58,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.