logo

22. 1. 2018

• Zmluvy (výpis z 22.01.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »  JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
16.10.2015 15.10.2015
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Audit individuálnej a konsolidovanej účtov.závierky za rok 2014
600,00 €
zmluva
AV Audit, s.r.o. audítorská spoločnosť 44677102 Karpatská 2448/16,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
25.09.2015 18.09.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočt.kapitoly Min.dopravy,výstavby a RR
Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
4 888,00 €
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR 30416094 Nám.slobody 6,810 05 Bratislava Zobrazit dokument  
24.09.2015 16.09.2015
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre ŠJ Spišský Hrušov
0,00 €
zmluva
HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11 Zobrazit dokument  
24.09.2015 14.09.2015
Dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy
určenie spoločného školského obvodu ZŠ pre obec Jamník
0,00 €
zmluva
Obec Jamník 00329215 č.101,053 22 Jamník Zobrazit dokument  
24.09.2015 23.09.2015 Dodatok č.2
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 27.2.2015
Kaštieľ - rekonštrukcia
1 234 996,27 €
zmluva
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 Hraničná 12,821 05 Bratislava Zobrazit dokument  
23.09.2015 23.09.2015
Dodatok k Zmluve o poskyt.ver.služieb
Zmena programu
0,00 €
zmluva
Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava Zobrazit dokument  
14.08.2015 12.08.2015 26/2015-VZN
Zmluva o poskytnutí dotácie
Poskytnutie dotácie na financovanie realizácie projektu: "Folklórne slávnosti v obci Spišský Hrušov"
700,00 €
zmluva
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1,042 66 Košice Zobrazit dokument  
22.07.2015 23.06.2015
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Voľba produktu FIX Premium
0,00 €
zmluva
Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. 442 918 09 Mlynská 31,042 91 Košice Zobrazit dokument  
22.07.2015 02.07.2015
Zmluva o prenájme motorového vozidla
Prenájom motorového vozidla
0,00 €
zmluva
Dalibor Duľa 34527109 Zelená 6,053 61 Olcnava Zobrazit dokument  
22.06.2015 22.06.2015 č.1
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2213012006201
Kaštieľ-rekonštrukcia: Múzeum regionálnej kultúry - Mariaška
1 389 197,31 eur
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava Zobrazit dokument  
22.06.2015 22.06.2015 Prílohy
Prílohy k Dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. Z2213012006201
"Kaštieľ - rekonštrukcia: Múzeum regionálnej kultúry Mariaška"
0,00 €
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičova 12,812 66 Bratislava Zobrazit dokument Zobrazit dokument  
19.06.2015 17.06.2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Poskytnutie fin.prostr. na činnosť DHZ
900,00 €
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Hrušove 001114747117 č.242,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
19.06.2015 17.06.2015
Licenčná zmluva o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
Používanie software KATASTER
250,00 €
zmluva
DM-SERVIS 43330282 Bardejovská 642/2,082 12 Kapušany Zobrazit dokument  
12.06.2015 14.05.2015 Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Post.zmluve č.2404763022
Poistenie stavby Revitalizácia centra
0,00 €
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava Zobrazit dokument  
12.06.2015 14.05.2015
Zmluva o výpožičke
Bezodplatne odovzdanie prebytočného hnuteľného majetku štátu
0,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra SR 00151866 Pribinova 2,812 72 Bratislava Zobrazit dokument  
02.06.2015 28.05.2015 Dodatok č.1
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 27.2.2015
Realizácia diela:"Kaštieľ - rekonštrukcia Spišský Hrušov - zmena lehoty výstavby
0,00 €
zmluva
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 Hraničná 12,821 05 Bratislava Zobrazit dokument  
27.05.2015 01.04.2015
Zmluva o poskytnutí služby
Zabezpečenie technického dozoru stavby: "Kaštieľ - rekonštrukcia
840,00 €
zmluva
Jarolím BALCO 11 951 290 81,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
22.05.2015 13.05.2015
Kúpna zmluva
Predaj nehnuteľnosti
133,00 €
zmluva
Jozef Mikolaj a Emília Mikolajová č.291,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
13.05.2015 18.05.2016 150/2015
Zmluva o zriadení vodovodnej prípojky
Vodovodná prípojka
0,00 €
zmluva
Ján Bendík č. 82,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
30.04.2015 20.04.2015 Dodatok č.2
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí fin.prostr.na záujmové vzdelávanie
Dotácia na CVČ
90,00 €
zmluva
Základná škola, Komenského 35546085 č.2,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.