logo

22. 1. 2018

• Zmluvy (výpis z 22.01.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »  JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
07.12.2017 01.12.2017 3/2017
Zmluva o dielo
Výstavba Kolumbária v Spišskom Hrušove
4 602,00 €
zmluva
Kamenárstvo Peter Bodnár 34525696 č.242,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
29.11.2017 13.11.2017 00329606/PP0036
Zamestnávateľská zmluva
doplnkové dôchodkové sporenie
0,00 €
zmluva
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853 Jesenského 4/C,81102 Bratislava Zobrazit dokument  
15.11.2017 03.11.2017
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016
600,00 €
zmluva
AV Audit, s.r.o. audítorská spoločnosť 44677102 Karpatská 2448/16,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
06.11.2017 25.10.2017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
podpora a rozvoj záujmového vzdelávania
0,00 €
zmluva
Základná škola, Komenského 35546085 č.2,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
06.11.2017 02.11.2017 Dodatok č.3
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
stanovenie výšky dotácie na CVČ
240,00 €
zmluva
Centrum voľného času 001888000 Hutnícka 18,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
05.10.2017 03.10.2017
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
zriadenie vecného bremena
0,00 €
zmluva
BIO - plus s.r.o. 36183628 Spišský Hrušov 195,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
02.10.2017 02.10.2017
Kúpna zmluva
odpredaj pozemkov
270,00 €
zmluva
Marta Lačná č.238,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
27.09.2017 11.09.2017 č,897
Nájomná zmluva č.897
nájom hrobového miesta
30,00 €
zmluva
Žofia Bendíková č.34,05363 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
11.09.2017 30.08.2017
Zmluva o zabezpečení stravovacích služieb
spracovanie a dodávka desiatových balíčkov
0,00 €
zmluva
Marek Kopáč 51048868 Sídlisko hRAD 795/6,053 04 Spišské Podhradie Zobrazit dokument  
12.07.2017 26.06.2017 147368
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
dotácia na zabezpeč. mater.-technic.vybavenia DHZO
1 400,00 €
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Kutuzovova 17,831 03 Bratislava 3 Zobrazit dokument  
08.06.2017 01.06.2017 02/2017
Zmluva o dielo
vypracovanie PD pre IBV Lenkava Rozšírenie NN siete a Verejné osvetlenie
1 680,00 €
zmluva
HAGO-POINT 41816081 Hviezdoslavova 246/14,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
12.05.2017 05.05.2017 2000/604
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva
dodanie a užívanie IS
750,00 €
zmluva
REMEK, s.r.o 365 35 605 Nálepkova 2 ,949 01 Nitra Zobrazit dokument  
05.05.2017 27.04.2017 00348/2017-PNZ-P3990/06.01
Dodatok k nájomnej zmluve č.PNZ-P43990/06.00
úprava a zníženie prenajímanej výmery a úprava výšky nájomného
0,00 €
zmluva
Slovenský pozemkový fond 17335345 Búdková 36,81715 Bratislava Zobrazit dokument  
15.02.2017 09.02.2017
Dohoda o poskytnutí sponzorského daru
nepeňažný dar za účelom podpory a rozvoja činnosti prijímateľa
2 000,00 €
zmluva
HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11 Zobrazit dokument  
14.02.2017 13.02.2017
Zmluva o spoufin.nákladov za mimoškol.záujmovú činnosť detí na rok 2017
úhrada výdavkov na CVČ na rok 2017
0,00 €
zmluva
Mesto Bardejov 00321842 Radničné námestie 16,085 01 Bardejov Zobrazit dokument  
03.02.2017 02.02.2016 č. 1
Dodatok k zmluve o výpožičke
Bezodplatná výpožička
1 541,16 €
zmluva
Ministerstvo vnútra SR 00151866 Pribinova 2,812 72 Bratislava Zobrazit dokument  
31.01.2017 30.01.2016
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
odber plynu
30,00 €
zmluva
Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. 442 918 09 Mlynská 31,042 91 Košice Zobrazit dokument  
19.01.2017 19.01.2017 1/2017
Kúpna zmluva
Kamenivo z lomu Olcnava
0,00 €
zmluva
KSR- Kameňolomy SR, s. r. o 31559123 Neresnícka cesta 3,96001 Zvolen Zobrazit dokument  
11.01.2017 10.01.2017
Dodatok ku kúpnej zmluve
prevod nehnuteľnosti
2 340,00 €
zmluva
JUDr. Tibor Soblahovský Svornosti 57,94001 Nové Zámky Zobrazit dokument  
22.12.2016 13.12.2016
Zmluva o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí
zabezpečenie výkonu kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom viacerých obcí
0,00 €
zmluva
Združenie obcí Danišovce, Domaňovce, Chrasť n.H., Jamník, Rudňany,- Lieskovany, Mtejovce nad Hornádom, Odorín, Olcnava Zobrazit dokument  

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.