logo

24. 9. 2017

• Zmluvy (výpis z 24.09.2017)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »  JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
12.07.2017 26.06.2017 147368
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
dotácia na zabezpeč. mater.-technic.vybavenia DHZO
1 400,00 €
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Kutuzovova 17,831 03 Bratislava 3 Zobrazit dokument  
08.06.2017 01.06.2017 02/2017
Zmluva o dielo
vypracovanie PD pre IBV Lenkava Rozšírenie NN siete a Verejné osvetlenie
1 680,00 €
zmluva
HAGO-POINT 41816081 Hviezdoslavova 246/14,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
12.05.2017 05.05.2017 2000/604
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva
dodanie a užívanie IS
750,00 €
zmluva
REMEK, s.r.o 365 35 605 Nálepkova 2 ,949 01 Nitra Zobrazit dokument  
05.05.2017 27.04.2017 00348/2017-PNZ-P3990/06.01
Dodatok k nájomnej zmluve č.PNZ-P43990/06.00
úprava a zníženie prenajímanej výmery a úprava výšky nájomného
0,00 €
zmluva
Slovenský pozemkový fond 17335345 Búdková 36,81715 Bratislava Zobrazit dokument  
15.02.2017 09.02.2017
Dohoda o poskytnutí sponzorského daru
nepeňažný dar za účelom podpory a rozvoja činnosti prijímateľa
2 000,00 €
zmluva
HOOK, s.r.o. 36216224 Toryská 6,040 11 Košice 11 Zobrazit dokument  
14.02.2017 13.02.2017
Zmluva o spoufin.nákladov za mimoškol.záujmovú činnosť detí na rok 2017
úhrada výdavkov na CVČ na rok 2017
0,00 €
zmluva
Mesto Bardejov 00321842 Radničné námestie 16,085 01 Bardejov Zobrazit dokument  
03.02.2017 02.02.2016 č. 1
Dodatok k zmluve o výpožičke
Bezodplatná výpožička
1 541,16 €
zmluva
Ministerstvo vnútra SR 00151866 Pribinova 2,812 72 Bratislava Zobrazit dokument  
31.01.2017 30.01.2016
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
odber plynu
30,00 €
zmluva
Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. 442 918 09 Mlynská 31,042 91 Košice Zobrazit dokument  
19.01.2017 19.01.2017 1/2017
Kúpna zmluva
Kamenivo z lomu Olcnava
0,00 €
zmluva
KSR- Kameňolomy SR, s. r. o 31559123 Neresnícka cesta 3,96001 Zvolen Zobrazit dokument  
11.01.2017 10.01.2017
Dodatok ku kúpnej zmluve
prevod nehnuteľnosti
2 340,00 €
zmluva
JUDr. Tibor Soblahovský Svornosti 57,94001 Nové Zámky Zobrazit dokument  
22.12.2016 13.12.2016
Zmluva o zriadení funkcie hlavného kontrolóra viacerých obcí
zabezpečenie výkonu kontrolnej činnosti hlavným kontrolórom viacerých obcí
0,00 €
zmluva
Združenie obcí Danišovce, Domaňovce, Chrasť n.H., Jamník, Rudňany,- Lieskovany, Mtejovce nad Hornádom, Odorín, Olcnava Zobrazit dokument  
19.12.2016 01.12.2016 KZ
Kúpna zmluva
Elektrický konvektomat bojlerovy
5 880,00 €
zmluva
P-Gastroslužby Pikovský Jaroslav Vlkova 79,05972 Vlkova Zobrazit dokument  
14.12.2016 30.11.2016 02102016
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 02102016
Oprava KD
19 529,57 €
zmluva
MIGI, spol. s.r.o 36187232 č.96,053 21 Matejovce nad Hornádom Zobrazit dokument  
25.11.2016 23.11.2016
Zmluva
Výpoveď zmluvy
0,00 €
zmluva
Slovak Telekom 35763769 Karadžičova 10,825 13 Bratislava Zobrazit dokument  
21.11.2016 07.11.2016
Zmluva
audit účtovnej závierky za rok 2015
600,00 €
zmluva
AV Audit, s.r.o. 44877102 Karpatská 2448/16,052 01 Spišská Nová Ves Zobrazit dokument  
21.11.2016 16.11.2016 NZ č. 875
Nájomná zmluva č. 875
Prenájom hrobového miesta
15,00 €
zmluva
Daniela Medvecová č. 92,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
09.11.2016 09.11.2016
Kúpna zmluva
predaj pozemku
240,00 €
zmluva
Emília Kamenická č. 84,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
09.11.2016 09.11.2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Uzavretie zmluvy
0,00 €
zmluva
BIO - plus s.r.o. 36183628 Spišský Hrušov 195,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  
03.11.2016 03.11.2016
Kúpna zmluva
Predaj pozemku
2 340,00 €
zmluva
JUDr. Tibor Soblahovský Svornosti 57,94001 Nové Zámky Zobrazit dokument  
02.11.2016 20.10.2016
Zmluva o nájme pozemkov
prenájom pozemkov
1 263,00 €
zmluva
BIO - plus s.r.o. 36183628 Spišský Hrušov 195,053 63 Spišský Hrušov Zobrazit dokument  

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.