logo

25. 11. 2017

Zameranie školy Tlačiť

Zameranie školy:

  • Esteticko – umelecké aktivity školy
  • Enviromentálna a zdravotná výchova
  • Celostný rozvoj osobnosti
  • Postupne pripravovať dieťa na celoživotné vzdelávanie  

Špecifiká:

  • Postupná adaptácia detí na kolektívne zariadenie
  • Režim dňa prispôsobený od danej situácie dieťaťa a pedagóga
  • Pestrý edukačný program na každý deň podľa Školského vzdelávacieho programu

Školský vzdelávací program sa nesie pod názvom ,,Hravá, zdravá, usilovná lienka"

  • Realizácia školských aktivít

Personál školy: 

riaditeľka školy- Emília Šoltésová

učitelia – Bc. Anna Petáková, Helena Farkašovská, Mgr. Miroslava Melegová, Bc. Miroslava Smiková

 

Vedúca ŠJ –             Terézia Vašáková

Hlavná kuchárka –   Marta Petáková

Pomocná kuchárka- Zuzana Brutvanová 

Pomocnica –            Katarína Kunzová  

Upratovačky –         Terézia Žifčáková

                              Mária Švačová

 

Počet detí v MŠ:  1.trieda motýilikov - 19

                           2.trieda lienok - 23

 

 

MS

 

 

 

 

 

beruska5-original

 

 

 

Zameranie školy:

·         Osobnostne orientovaný prístup

·         Esteticko – umelecké aktivity školy

·         Enviromentálna a zdravotná výchova

·         Celostný rozvoj osobnosti

·         Postupne pripravovať dieťa na celoživotné vzdelávanie

Špecifiká:

·         Postupná adaptácia detí na kolektívne zariadenie

·         Režim dňa prispôsobený od danej situácie dieťaťa a pedagóga

·         Pestrý edukačný program na každý deň podľa Školského vzdelávacieho 

                                                                Rozlet detskými očami

·         Realizácia školských aktivít

·         Krúžková činnosť

Personál školy:  riaditeľka školy- Gabriela Orlovská

                            Učitelia –             Bc. Anna Petáková

                                                          Helena Farkašovská

                          

Vedúca ŠJ –      Terézia Vašáková

Kuchár –            Miroslav Olejník

Pomocnica –    Zuzana Brutvanová – Jarmila Tkáčová

Upratovačka – Terézia Žifčáková

Kurič –               Štefan Porada

 

 

Počet detí v MŠ:   1.trieda-  16

                                2.trieda - 20

                                             

 

Zapojenie do projektov : Evička nám ochorela

 

 

                  1323333182_package_games_kids


Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.