logo

25. 11. 2017

Všeobecne záväzné nariadenia Tlačiť

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2008

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov

VZN 1/2008

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2009

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Spišský Hrušov

VZN 1/2009

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2009

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov

VZN 2/2009

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2009

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

VZN 3/2009

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2010

o udržiavaní čistoty, ochrane životného ptostredia a ochrane nefajčiarov na území obce Spišský Hrušov

VZN 1/2010

 

DODATOK č. 1/2010 k VZN č.2/2009

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov

DODATOK 1/2010

 

DODATOK č. 1/2011 k VZN č.1/2008

o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na území obce Spišský Hrušov

DODATOK 1/2011

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2011

o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Spišský Hrušov

VZN 1/2011

 

DODATOK č. 2/2011 k VZN č.2/2009

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov

DODATOK 2/2011

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2011

o núdzovom zásobovaní pitnou vodov v období krízovej situácie na úuemí obce Spišský Hrušov

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2012

o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrušov

• VZN 1/2012
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2012

o správe a prevádzkovaní pohrebiska  území obce Spišský Hrušov

• VZN 2/2012
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2013

o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za poskytované sociálne služby

• VZN 1/2013
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2013

o určení výšky dotácie na prevádzkua mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce spišský Hrušov

• VZN 2/2013
 
 
 
 
 
 

Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 2/2013

o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOCR SPIŠ

OOCRSpiš PBanner 190 Color SH

 Cyklookruh 26

Mapa

sat-mapaPre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.