logo

25. 11. 2017

Poplatky MŠ a ŠJ Tlačiť

Mesačné poplatky za dochádzku do materskej školy:

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole  7 Eur  uhradiť do desiateho dňa v mesiaci.1323291686_Money_Pig

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni:

  Desiata:       0,28 Eur

  Obed:           0,68 Eur

  Olovrant:      0,23 Eur

  Spolu:          1,19 Eur   

   

   

                    1323333182_package_games_kids


  Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.