logo

25. 11. 2017

Denný poriadok MŠ Tlačiť

Trieda 3 - 4 ročné deti

ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ

Školský rok: 2016/2O17

Učiteľky: Mgr. Miroslava Melegová, Gabriela Orlovská

ČAS                
                           ČINNOSŤ
6:45

package_games_kids

 

Otvorenie MŠ 

Hry a činnosti podľa voľby detí - plánovanie aktivít : individuálne, skupinové, frontálne činnosti a aktivity podľa vzdelávacích oblastí 

Zdravotné cvičenia 

 

 

 

 

 

9:00-9:30

teachers_day

 

Desiata.
 

colors

 

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

 

Pobyt vonku 

11:30-12:00

obed

 

Obed.
 

36981_sleep-64

 

Odpočinok.

 

  

 

 

 

 

14:30-14:45

bread-pic-th-64

 

 

Olovrant.

 

14:45-16:00

abc

Hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, priamo riadené i nepriamo riadené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa.

Trieda 5 - 6 ročné deti

ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ

Školský rok: 2016/2O17

Učiteľky: Bc. Anna Petáková, Helena Farkašovská

ČAS                   
                        ČINNOSŤ
6:45

package_games_kids

 

OTVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY
Hry a činnosti podľa voľby detí: plánovanie a navrhovanie aktivít : individuálne, skupinové, frontálne činnosti a aktivity podľa vzdelávacích oblastí. 

Zdravotné cvičenia 

9:00-9:30

teachers_day

 

DESIATA - STOLOVANIE

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena.

colors

 

DOPOLUDNEJSIE CIELENE VZDELÁVACIE AKTIVITY

package_games_sports-64

 

 

POBYT VONKU
Spojený s vychádzkou do blízkeho okolia príp. realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním pohybovým, dopravným, ekologickým, environmentálnym.

Hygiena

 

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena/.

11:30-12:00

obed

 

OBED

36981_sleep-64

 

Odpočinok.

 

14:30-14:45

bread-pic-th-64

 

 

OLOVRANT

 

14:45- 16:00

abc

 

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity. 

Hry a činnosti podľa voľby detí do odchodu detí domov. 

 

16:00

koniec

 

KONIEC PREVÁDZKY MŠ

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE

OTVORENIE     MATERSKEJ ŠKOLY                                                                                  

  Schádzanie detí , hry a hrové  činnosti podľa priania a predstáv detí- navodené priamo  i nepriamo

  usmernené

  Plánovanie a navrhovanie aktivít: individuálne , skupinové , frontálne činnosti a aktivity

  Edukačné aktivity

  Osobná hygiena

 Inviduálne jazykové chvíľky, rozhovory, diskusie

Pohybové a relaxačné cvičenia
 

 

                  1323333182_package_games_kids


Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.