logo

26. 7. 2017

mshrusovuvod

  

Príležitostné akcie v materskej škole:

október  - 

 november

 december

 marec

 máj -

 jún - 


images

Riaditeľstvo MŠ v Spišskom Hrušove oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na šk.rok 2016/2017 sa uskutočni v mesiaci máj od 2.5.2016 do 16.5.2016 v čase od 11.30 do 12.30hod. 

Podmienky prijatia dieťaťa:

1. Podanie písmnej prihlášky do materskej školy /vydá vám riaditeľka pri osobnom pohovore.

                                       2. Dobrý zdravotný stav umožňujúci dochádzku do MŠ.

                                       3. Ovládanie základných sebaobslužných činností: stravovanie,                                                        hygiena, obúvanie.

                                       4. Dovŕšenie tretieho veku dieťaťa.

                                       5. Dovŕšenie piateho veku dieťaťa pred plnením povinnej školskej 

                                           dochádzky. 

dining-icon-300x300Oznamujeme rodičom že odhlásiť dieťa zo stravy môžu telefonicky do 8:30 hod.

V materskej škole je zakázané podávať akékoľvek potraviny domácej stravy.

Zameranie školy:

  • Osobnostne orientovaný prístup
  • Esteticko – umelecké aktivity školy
  • Enviromentálna a zdravotná výchova
  • Celostný rozvoj osobnosti
  • Postupne pripravovať dieťa na celoživotné vzdelávanie

Špecifiká:

  • Postupná adaptácia detí na kolektívne zariadenie
  • Režim dňa prispôsobený od danej situácie dieťaťa a pedagóga
  • Pestrý edukačný program na každý deň podľa Školského vzdelávacieho

Rozlet detskými očami

  • Realizácia školských aktivít
  • Krúžková činnosť

Počet detí v MŠ: 1.trieda-  18

                         2.trieda - 23

MS

 

obr_linka_jablka

 

 

                  1323333182_package_games_kids


Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.