logo

22. 1. 2018
Informátor 2 obce Spišský Hrušov Tlačiť

Informácie pre občanov

                                                                                                        135px-Spissky_Hrusov_Coat_Arms_1.jpg

 

Spišský Hrušov

 

 

Plán investičného rozvoja obce

      V súčasnosti sa dokončuje  projekt voda, kanalizácia splašková a cestná   pre lokalitu Lenkava. Projekt je veľmi náročný z dôvodu zložitosti terénu.

Projekt na cestnú komunikáciu Lenkava – Jurovec je už spracovaný,  prebiehajú práce na stavebnom povolení a čakáme na vhodnú výzvu z eurofondov, alebo z ministerstva pôdohospodárstva. Predpokladaná investícia je 393 tis. eur.

      V súčasnej dobe sa pre nepripravenosť zo strany ministerstiev pozastavilo čerpanie eurofondov celoplošne. Starostovia obcí vyjadrujú nespokojnosť s ich čerpaním a prostredníctvom ZMOS-u  apelujú na kompetentné orgány.

      Bol vypracovaný projekt na zateplenie a rekonštrukciu MŠ, ktorý nebol schválený v prvom kole. O finančné prostriedky sa však budeme uchádzať v druhom kole.

V materskej škole pripravujeme výmenu elektrickej rúry, ktorá je v havarijnom stave. Momentálne prebieha jej oprava a plánujeme ju premiestniť do kultúrneho domu.

Do školskej jedálne bude zakúpený nový konvektomat na prípravu jedál, ktorý uľahčí prácu v kuchyni, vzhľadom na to, že sa každoročne počet stravníkov zvyšuje. 

V októbri sa začala oprava  kultúrneho domu. V havarijnom stave bol strop, urobí  sa  výmena okien a vonkajšia fasáda. Predpokladaná investícia  je 52 tis. eur.

        V lokalite Lenkava je podľa úpravy územného plánu 11 pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu, z ktorých niektoré sú už obsadené.

Zmenou územného plánu vzniklo ďalších 5 pozemkov na IBV v lokalite Kamenica.

      V budúcom roku plánujeme spojiť chodníkom cesty Kamenica – ihrisko . V súčasnej dobe prebiehajú konania. Na Kamenici sa kladie  dláždený rigol pre odvedenie vody z poľa Kamenica.  Pokračovať sa bude  v budúcom roku  prekopaním cesty ,  uložením rúry a prepojením rigolov na konci dediny (pri p. Lačnej).

                                                                                                                  Cintorín

 

      Pripomíname občanom , aby vo zvýšenej miere triedili  odpad pri cintoríne:

Prosíme využívať umiestnené kontajnery na plast, papier, sklo a bioodpad. Je potrebné zvýšiť pozornosť pri triedení odpadu a do veľkého kontajnera, ktorý je

v areáli cintorína, vyhadzovať iba umelé vence, pretože netriedený odpad taktiež zaťažuje obecný rozpočet.

Všetky stavebné práce, alebo úpravy na hroboch je potrebné vopred odsúhlasiť u správcu cintorína t.j. OcÚ v pracovnom čase.

Vjazd  motorových vozidiel je možný len s povolením správcu cintorína.

     Upozorňujeme občanov, ktorí nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatené za hrobové miesto (hlavne na starom cintoríne a na cintoríne pod múrom), aby prišli na Obecný úrad do 30. novembra 2016, kde vyhotovíme nájomnú zmluvu. V opačnom prípade bude hrobové miesto zrušené.

 

Pozvánka

      Srdečne Vás pozývame na „Paraňe piera“, ktoré sa uskutoční pod záštitou OZ Brižečky a Únie žien Slovenska v priestoroch hospodárskej budovy kaštieľa dňa 12. 11. 2016 v čase od 17:00 do 20:00.

      Pre zdravý životný štýl žien a dievčat sme  v našej obci zabezpečili„ cvičenie mix kalanetika a aerobik“. Pozývame ženy a mladé dievčatá. Precvičuje pani Vargová zo Spišskej Novej Vsi každú stredu o 17 : 00 v priestoroch Základnej školy. Potrebné je zobrať si podložku (karimatku) a dobrú náladu.

Tak ako každý rok sa 6. decembra uskutoční pre deti rozsvietenie vianočného stromčeka pri kultúrnom dome. Deti sa môžu tešiť na Mikuláša a sladké odmeny.

                                                                                                                 Udialo sa

      Dňa 16. októbra sa tak ako každý rok pri príležitosti úcty k starším uskutočnilo posedenie s našimi dôchodcami. Program tohto posedenia tvorilo divadelné predstavenie Rysavá jalovica , ktorú predviedli profesionálni herci - Divadlo NA DOSKE z Prešova. Pri tejto príležitosti sme zároveň pozdravili jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili vek 80 a 85 rokov. Katarína Švačová, Agnesa Švačová, Mária Rumančíková, Ján Jánošík, Štefan Bendík, Anna Džačovská, Alžbeta Šofranková.Všetkým ešte raz srdečne blahoželáme.

      Dobrovoľní ochotníci z Oravy nám 23.10.2016 predviedli literárne pásmo o živote Jána Vojtašáka. Predstavenie bolo veľmi dojímavé , profesionálne zahrané a stretlo sa s veľmi dobrou odozvou u občanov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

 

Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.