logo

25. 11. 2017

Oznamy Tlačiť

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na 1. polrok 2018

 

Výsledky volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja v Spišskom Hrušove 4.11.2017

 

VZN č.1/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na 2. polrok 2017

                                                      

Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2016 

 

 

15994482 670213039805945 1302416471362631308 o

 Národné informačné centrum Slovenskej republiky /NiS SR/ každý rok hodnotí

všetky obce ( 2926) v rámci finančnej politiky a hospodárenia s majetkom obce. 

Naša obe

c Spišský Hrušov za r. 2015 a 2016 bola vyhodnotená ako jedna z 30,28 % obci, kde

 

vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj, za čo nám bola udelená Pečať rozvoja

obcí a miest.

 

 

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet Obce Spišský Hrušov na roky 2017 - 2019

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na obdobie 1. polroku 2017

 

Dodatok č.5 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ a ŠZ

 

Návrh rozpočtu Obce Spišský Hrušov na roky 2017 - 2019

 

Informátor Obce Spišský Hrušov 2

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ v Spišskom Hrušove

  

VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadoma,drobným stavebným odpadom a objemným odpadom 

 

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na 2.pol.2015 

 

Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2015

 

Sadzobník cien / služieb Obce Spišský Hrušov

 

VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Spišský Hrušov

 

 Výsledky volieb do NR SR dňa 5.3.2016 v Spišskom Hrušove 

 

  VZN č.1/2016 o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci

     

 Obec Spišský Hrušov navštívil vo štrvrtok 21.1.2016 prezident SR, pán Andrej Kiska. 

 Hlavu štátu sme privítali pred zrekonštruovanou budovou Kaštieľa o 15.15 hod. Po niekoľkominútovom vystúpení FS Brižečky a detí z MŠ sa návšteva prezidenta presunula za dvere zasadacej miestnosti, kde prebiehalo rokovanie prezidenta s predstaviteľmi obce a podnikateľskej sféry.

 

     DSCN0859-800    návšteva prezidenta-800                                            

     viac foto tu - Fotogaléria

 

                                                                                                

  Komplexná rekonštrukcia Kaštieľa v Spišskom Hrušove - klikni tu

       

  Dňa 7.11.2015 sa v našej obci konalo slávnostné odovzdanie hasičského vozidla  a

  protipovodňového vozíka, nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru, podpredsedom vlády

  a ministrom vnútra SR JUDr. Róbertom Kaliňákom.

 

   ben6430-800

 

 

Kalendár zvozu KO a separovaného odpadu na rok 2016

    

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na 1.polrok 2016

 

Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

 

Schválený rozpočet na roky 2016-2018

             

Dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrušov č. 3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zaiadenia

 

Dodatok č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

 

Smernica č.2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

 

Záverečný účet obce Spišský Hrušov za r.2014

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo ropVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vlajka eú

Rekonštrukcia Kaštieľa - Od marca do októbra r.2015 budú prebiehať stavebné práce na rekonštrukcii Kaštieľa, ktoré sú spolufinancované z NFP, z prostriedkov EÚ a ŠR.

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na II.pol. 2015

 

VZN č.3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 

VZN č.2/2015 o určení mesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školkej dochádzky v základnej škole,ktorej zriaďovateľom je Obec Spišský Hrušov

 

Dodatok č.2 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a šk. zariadenia

 

Rozpočet na roky 2015-2017

 

VZN č.1/2015 - Zmeny a doplnky č.1/2013 ÚPN

 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Spišský Hrušov dňa 15.11.2014 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme, že folklórna skupina Brizečky funguje pod vedením novej vedúcej

folklórnej skupiny: Ing. Andrey Šutyovej, v prípade spolupráce kontaktujete sa:

tel.č. 0915 297 778,

mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

=================================================================

 

Rozpočet obce Spišský Hrušov na r.2014-2016

 

Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

 

 

____________________________________________________________________________

ÚZEMNÝ PLÁN obce SPIŠSKÝ HRUŠOV - po prerokovaní


  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody  v čase jej nedostatkua o spôsobe náhradného zásobovania pistnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

 

Dodatok č.2 k VZN č.1/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a šk.zariadenia

 

 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Spišský Hrušov

 

Rozpočet obce Spišský Hrušov na r.2013-2015

 

 

 


 

 

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo eu download
 

OOCR SPIŠ

OOCRSpiš PBanner 190 Color SH

 Cyklookruh 26

Mapa

sat-mapaPre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.