Faktury

Dátum zverejnenia Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma s DPH Dodávateľ IČO Adresa
30/04/2020 17/04/2020 telefón mobil st. Int.č.133/20 42,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
30/04/2020 17/04/2020 telefón OcÚ Zmluva č.1139101506 Int.č.132/20 29,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
30/04/2020 14/04/2020 rukavice-DHZ Int.č.131/20 336,30 € FIRE systém 41827449 023 21 Korňa, Nižná Korňa
30/04/2020 14/04/2020 trovy exekúcie/Mizenčík Int.č.130/20 42,00 € JUDr. Stacho Chladný 42009766 Stráž 223, 960 01 Zvolen
30/04/2020 14/04/2020 dezinfekčné prostriedky Int.č.129/20 293,50 € Lekáreň ATRIUM 36607487 Spišský Hrušov č.432, 053 63 Spišský Hrušov
30/04/2020 14/04/2020 tabuľa srdce dibond Int.č.128/20 48,00 € PROGRUP SK, s.r.o. 51014751 Klincová 35, 821 08 Bratislava
24/04/2020 15/04/2020 montáž vodomeru 388,01 € Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 Rudňany 433, 053 33 Rudňany
14/04/2020 14/04/2020 prúdnica-DHZ Obj.č.-prúdnica Int.č.127/20 243,40 € PS12 Group, s.r.o. 50760521 Pažitie 519/35, 010 09 Žilina
14/04/2020 09/04/2020 uloženie odpadu z cintorína 67,74 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
14/04/2020 08/04/2020 bezpečnost.SIM 10,76 € Jablotron 31645976 Sasinková 14, 010 01 Žilina
14/04/2020 08/04/2020 TKO 3/20 Int.č.124/20 1465,30 € Brantner Nova, s.r.o. 31659641 Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
14/04/2020 08/04/2020 plyn-MŠ 10/19 Zmluva č.9105165932 Int.č.123/20 679,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
14/04/2020 08/04/2020 plyn OKŠ 3/20 Zmluva č.91005589679 Int.č.122/20 138,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
14/04/2020 08/04/2020 benzínový nosič-DHZ Obj.č.24/2020 Int.č.121/20 199,00€ IBO, s.r.o. 36340073 Bratislavská 50, 911 05 Trenčín
14/04/2020 08/04/2020 prevádzkovanie verej.vodovodu Zmluva č.016 v/2013 Int.č.120/20 98,00 € Aqua Spiš plus, s.r.o. 46321942 Rudňany 433, 053 33 Rudňany
14/04/2020 08/04/2020 plyn-OcÚ,KD,ZS 4/20 Int.č.119/20 949,00 € Innogy Slovensko, s.r.o. 442910809 Mlynská 31, 042 91 Košice
14/04/2020 08/04/2020 GDPR 10/19 Zmluva č.23.4.2018 Int.č.118/20 38,50 € GDPR Slovakia, s.r.o. 51776901 Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce
14/04/2020 08/04/2020 internet OcÚ 3/20 Int.č.117/20 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
14/04/2020 08/04/2020 internet ŠJ 4/20 Int.č.116/20 11,99 € Levonet, s.r.o. 36480983 Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča
14/04/2020 08/04/2020 telefón MŠ 3/20 Int.č.115/20 22,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
14/04/2020 06/04/2020 prevádzkovanie kanaliz. a ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.114/20 298,90 € PROX T.E.C POPRAD s.r.o. 31677550 Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad
14/04/2020 31/03/2020 telefón OcÚ 3/20 Int.č.113/20 19,99 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
14/04/2020 06/04/2020 telefón 3/20 SSÚ,ČOV Int.č.112/20 32,92 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
14/04/2020 03/04/2020 príspevok zo SF na stravu zamest.3/20 Int.č.111/20 42,50 € Školská jedáleň Obec Spišský Hrušov 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
14/04/2020 03/04/2020 príspevok na stravu dôchodcom 3/20 Int.č.110/20 41,00 € Školská jedáleň Obec Spišský Hrušov 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
14/04/2020 03/04/2020 strava zamestnanci 3/20 Int.č.109/20 140,25 € Školská jedáleň Obec Spišský Hrušov 329606 Spišský Hrušov č.216, 053 63
14/04/2020 03/04/2020 za verejný rozhlas zmluva č.1611818 Int.č.108/20 38,40 € SLOVGRAM 17310598 JAKUBOVO NÁMESTIE 14 813 48 BRATISLAVA
14/04/2020 01/04/2020 odber pitnej vody Zmluva č.780/809/07C Int.č.107/20 1605,19 € Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 36500968 Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
06/04/2020 30/03/2020 aerovideo-letecké filmy Obj.č.21/2020 Int.č.106/20 151,20 € CBS spol.s.r.o. 36754749 Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
06/04/2020 27/03/2020 knihy Čarovný Spiš Obj.č.82/2019 Int.č.105/20 181,50 € CBS spol.s.r.o. 36754749 Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
06/04/2020 27/03/2020 mikrofón PRO45 Obj.č.10/2020 Int.č.104/20 223,99 € JV musika - Michaela Valkoššáková 47819804 Lesná 5, 05361 Olcnava
06/04/2020 27/03/2020 archivačné sponky Obj.č.22/2020 Int.č.103/20 60,00 € Sponka SK, s.r.o. 36613983 Štefánikova 817, 020 01 Púchov
06/04/2020 27/03/2020 knihy Čarovný Spiš Int.č.101/20 495,00 € CBS spol.s.r.o. 36754749 Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
06/04/2020 27/03/2020 prenájom a čistenie rohože/OcÚ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.100/20 21,66 € Lindstrom s.r.o. 35742364 Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
06/04/2020 27/03/2020 prenájom a čistenie rohoží/MŠ Zmluva č.29.10.2019 Int.č.99/20 45,44 € Lindstrom s.r.o. 35742364 Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
06/04/2020 27/03/2020 rozbor odpadovej vody ČOV Zmluva č.3.2-008-11 Int.č.98/20 98,88 € PROX T.E.C POPRAD s.r.o. 31677550 Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad
06/04/2020 25/03/2020 tabuľa,farbičky/MŠ Int.č.97/20 390,97 € Zábavné učení, s.r.o. 29261651 Mariánske námestie 14, 688 01 Uherský Brod
06/04/2020 25/03/2020 antivírus Int.č.96/20 79,99 € Eset, spol. s.r.o. 31333532 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
06/04/2020 25/03/2020 vývoz kalu z ČOV Int.č.95/20 321,26 € JOGA, spol.s.r.o. 31708251 Lesná 5, 05361 Olcnava
06/04/2020 27/03/2020 vybavenie det.ihriska MŠ/hojdačky Obj.č.95/2019 Int.č.101/2020 10080,84 € ENERCOM s.r.o. 44658591 Novozámocká 102, 949 05 Nitra
20/03/2020 18/03/2020 telefón st. Int.č.94/20 46,70 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
20/03/2020 18/03/2020 telefón-mobil OcÚ Int.č.93/20 29,00 € Slovak Telekom, a.s. 35763469 Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
20/03/2020 16/03/2020 zásahová obuv 6ks Int.č.92/20 840,00 € FIRE systém 41827449 023 21 Korňa, Nižná Korňa
20/03/2020 16/03/2020 zásahový odev 5ks/DHZ Int.č.91/20 1230,00 € PS12 Group, s.r.o. 50760521 Pažitie 519/35, 010 09 Žilina
20/03/2020 13/03/2020 metodická príručka/MŠ Obj.č.7/2020 Int.č.90/20 19,00 € Eva Gašparovičová - Inšpirácia 50030060 Stará Kremnička 26, 965 01 Žiar nad Hronom
20/03/2020 11/03/2020 mixážny pult Obj.č.10/2020 Int.č.89/20 815,99 € JV musika - Michaela Valkoššáková 47819804 Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
20/03/2020 11/03/2020 el.energia OKŠ,MŠ 2/20 Int.č.88/20 438,38 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
20/03/2020 11/03/2020 el.energia 2/20 ČOV Int.č.87/20 767,84 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
20/03/2020 11/03/2020 el. energia OcÚ 2/20 Int.č.86/20 114,65 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice
20/03/2020 11/03/2020 el.energia VO 2/20 Int.č.85/20 257,20 € Východoslovenská energetika, a.s. 36211222 Mlynská 31, 042 91 Košice

Stránky

Web vytvoril progrup