Aktivity MŠ

Deň matiek

16/05/2017

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamkám, ako ich máme radi a čo pre nás znamenajú. Ďňa 16. mája dýchala atmosféra aj v našej Materskej škole nedočkavosťou osláviť tento krásny sviatok. Deti sa nevedeli dočkať popoludnia, aby svojim mamičkám predviedli, čo si pre ne s pani učiteľkami dlhšie pripravovali. V závere svojim mamičkám venovali kvietok s venovaním.

Beh ulicami Spišského Hrušova

01/05/2017

1. mája sa v našej obci konal beh ulicami našej obce pod záštitou olympionika Františka Kunzu. Behu sa zúčastnili aj deti z našej materskej školy. V prvej kategórii obasadil tretie miesto Rastik Žifčák a na prvom mieste sa umiestnil Samko Pavol.

Karneval v MŠ

14/02/2017

február sa nesie v znamení plesov a karnevalov. Tak tomu bolo aj v našej MŠ. Mohli sme tu vidieť rôzne princezné, rozprávkové, či fantazijné bytosti. Deti mali z masiek veľkú radosť. Odmenené boli všetky detičky puzzlami a sladkosťou.

Divadielko Slniečko

08/02/2017

Našu MŠ navštívilo bábkové divadlo "Slniečko" z Piešťan s predstavením "Abeceda zdravia" . Pán Kazík v ňom deťom porozprával o zdravom stravovaní, cvičení a spoločne poznávali písmena abecedy. Predstavenie bolo veľmi podnetné, plné pekných pesničiek k danej tématike. Deti sa s radosťou zapajáli.

Spišská paleta

13/01/2017

Deti z našej MŠ školy sa zúčastnili výstavy malieb a kresieb pod názvom "Spišská paleta" v priestoroch Obecného úradu v Spišskom Hrušove.

Vianočná besiedka

13/12/2016

V tento deň sa v našej MŠ uskutočnila vianočná besiedka. Deti z oboch tried si pre rodičov pripravili vianočný program plný vianočných piesní, básni, vinšov a tančekov. Na detičky sa prišiel pozrieť aj Mikuláš s košom plných balíčkov. Za krásne vystúpenie deti obdaril.

Mikuláš v obci

06/12/2016

Mikuláš na deti nezabudol ani tento rok a prišiel k nám so svojou nádielkou. Deti Mikuláša privítali básňami, piesňami a spoločne rozsvietili stromček v našej obci. Mikuláš deti odmenil sladkosťami.

Slávnostné odovzdanie výhry

10/11/2016

Naša materská škola je zapojená do programu "Školské ovocie", ktoré má vzdelávací a výchovný charakter smerom k deťom. Firmou HOOK sme boli zaradení celoslovenskou súťažou do zlosovania, kde sme boli vyžrebovaní 1. miestom a ocenení sumou 2000 eur.

Špivanka

10/11/2016

V tento deň sa v materskej škole v Bystranoch konala prehliadka detí materských škôl v spve ľudovej piesne pod názvom "ŠPIVANKA". Našu matešrskú školu reprezentovala Natálka Satalová s piesňou "A ja taka dzivočka", torú pripravila pani učiteľka Bc. Anna Petáková. Za interpretáciu piesní získali súťažiaci ocenenie.

Šarkaniáda

08/11/2016

Jeseň je ročné obdobie v ktorom nemôžu chýbať šarkany, preto naše ručičky na triedach zhotovavli všakovakých šarkaníkov. Tých sme si na školskom dvore spoločne púšťali. Detičky mali z toho obrovskú radosť. Za usilovnú prácu pri výrobe šarkaníkov boli detičky odmenené čokoládkou.

Stránky

Web vytvoril progrup