Aktivity MŠ

Filipove dobrodružstvá

14/06/2018

Do našej MŠ zavítala bábka Filip, ktorý za pomoci uja lektora hravou a poučnou formou porozprával deťompríbeh o zdravých návykoch a zdravom stravovaní.

SAM_8431-1000_0.jpg SAM_8432-1000_0.jpg SAM_8434-1000_0.jpg SAM_8437-1000_0.jpg SAM_8454-1000_0.jpg SAM_8459-1000_0.jpg SAM_8485-1000_0.jpg SAM_8490-1000_0.jpg

Športová olympiáda

12/06/2018

,,V utorok 12. júna sa v areáli ihriska v Iliašovciach konala športová olympiáda materských škôl. Podujatie malo všetky olympijské prvky hymnu, fakľu či zástavu olympijského výboru. celkovo bolo prihlásených 28 materských škôl. našu MŠ reprezentovali Bibka Mikolajová, Timka Hmelárová, Karolínka Vilková, Samko Červený, Tomáško Jenča a Maxik Rumančík. Zmerali si sily v troch disciplínach: v skoku do diaľky z miesta, v hode kriketovou loptičkou  a v behu na 20 m. Títo malí športovci olympiádu zvládli úspešne do konca."

 

SAM_8373-1000_0.jpg SAM_8376-1000_0.jpg SAM_8384-1000_0.jpg SAM_8391-1000_0.jpg SAM_8393-1000_0.jpg SAM_8396-1000_0.jpg SAM_8406-1000_0.jpg SAM_8413-1000_0.jpg

MDD

01/06/2018

,,MDD je sviatok, na ktorý sa tešia všetky deti a patrí všetkým bez rozdielu. Aj deti našej Materskej školy ho prežívali naozaj super. Škôlkou sa niesli krásne melódie, deti plnením úloh hľadali ukrytý poklad a samozrejme nechýbal guľáš, ktorý prichystali tety kuchárky. Deti stolovali vonku z čoho mali nesmiernu radosť. No a v popoludňajších hodinách našu MŠ školu navštívila skupina historického šermu zo SNV, ktorí predviedli krásne predstavenie. Deti boli unesené a šťastné ".

 

SAM_8140-1000_0.jpg SAM_8143-1000_0.jpg SAM_8147-1000_0.jpg SAM_8154-1000_0.jpg SAM_8162_0.JPG SAM_8169-1000_0.jpg SAM_8209-1000_0.jpg SAM_8221-1000_0.jpg SAM_8249-1000_0.jpg SAM_8286-1000_0.jpg SAM_8324-1000_0.jpg

Pestovateľské políčko

,,Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila tento rok nový grantový program pre materské školy a základné školy na celom Slovensku ,,Zelená dobrovoľníkom". 

Do tohto programu, ktorého cieľom bolo skrášliť areály materských škôl sa zapojila aj naša Materská škola, ktorá získala od nadácie Volkswagen Slovakia grand na podporu projektu ,,Záhrada zvedavej lienky" v rámci grantového programu ,,Zelená dobrovoľníkom vo výške 500 eur.
A tak novinkou tohto šk. roka v našej MŠ je pestovateľské políčko s vyvýšeným záhonom pocitový chodník, kompostovisko a kvetinový záhon. Deti usilovne pestujú rôzne druhy zeleniny. A v neposlednom rade patrí veľká vďaka aj rodičom, ktorí prišli pomôcť skrášliť náš školský dvor."
 
 P4190352-1000_0.jpg P4190358-1000_0.jpg P4190359-1000_0.jpgP4190362-1000_0.jpg P4190390-1000_0.jpg P4190392-1000_0.jpg P4190400-1000_0.jpg SAM_7676-1000_0.jpg SAM_7677-1000_0.jpg SAM_7678-1000_0.jpg SAM_7684-1000_0.jpg SAM_7839-1000_0.jpg SAM_7840-1000_0.jpg 

Športový deň

29/05/2018

Dňa 29.5.2018 sa v našej MŠ konalo športové dopoludnie v spolupráci s 1. ročníkom Základnej školy. Deti si zašportovali v rôznych športových disciplínach – rýchly beh slalom, hod loptou do basketbalového koša, preskakovanie cez prekážky. Potom sme sa presunuli do Základnej školy na multifunkčné ihrisko, kde deti čakali ďalšie súťaže s loptami. Bolo to príjemne strávené športové dopoludnie.

 

SAM_8023_0.JPG SAM_8028_0.JPG SAM_8037_0.JPG SAM_8041_0.JPG SAM_8043_0.JPG SAM_8046_0.JPG SAM_8061_0.JPG SAM_8079_0.JPG SAM_8089_0.JPG

Hasiči

28/05/2018

Dňa 28.5.2018 zavítali do našej MŠ školy dobrovoľní hasiči, ktorí boli pre všetkých naozajstným zážitkom a pre mnohých chlapcov aj inšpiráciou. Mnohoraké náradie a pomôcky, ktoré pomáhajú pri záchrane ľudských životov a k tomu zrozumiteľné vysvetľovanie obohatili deti o nové poznatky skúsenosti. S nadšením si skúsili ochranné prilby, goliere a tí odvážnejší aj hasenie imaginárneho ohňa. Za ukážku a besedu pekne ďakujeme.

 

SAM_7943_0.JPG SAM_7949_0.JPG SAM_7961_0.JPG SAM_7984_0.JPG SAM_7991_0.JPG SAM_8002_0.JPG SAM_8008_0.JPG

Evička nám ochorela

17/05/2018

Dňa 17.5.2018 sa v MŠ v Betlanovciach uskutočnila zdravotno-bezpečnostná súťaž detí pod názvom ,,Evička nám ochorela – Dorotka a jej priatelia“ Našu MŠ reprezentovali dve deti Mirko Klein a Ema Tkáčová. Deti si tu preverili svoje zručnosti a poznatky z prvej pomoci a a z dopravnej výchovy.

 

SAM_7768_0.JPG SAM_7769_0.JPG SAM_7777_0.JPG SAM_7803_0.JPG SAM_7812_0.JPG

Deň matiek

15/05/2018

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi a tak ako každý rok aj tento si deti pripravili pre svoje mamičky sviatočnú besiedku. Každé dieťa piesňou, tancom, básňou, či ľudovým vystúpením vyjadrilo, aká je pre nich mama dôležitá. V závere deti venovali svojim mamičkám vyrobené srdiečko.

 

SAM_7700_0.JPG SAM_7711_0.JPG SAM_7724_0.JPG SAM_7731_0.JPG SAM_7740_0.JPG SAM_7751_0.JPG SAM_7756_0.JPG SAM_7759_0.JPG

 

Predplavecký výcvik

09/04/2018

Tento rok sa predškoláci z našej MŠ zúčastnili od 9.4.2018 predplaveckého výcviku na plavárni Čingov. Predplavecký výcvik trval 5 dní, ktorého cieľom bolo postupné oboznamovanie s vodou, odstránenie strachu z vody ako aj osvojenie si elementárnych základov plávania. Formou hry sa deti učili základom splývania, správnym pohybom paží a nôh. Pri ukončení predplaveckého výcviku deti obdržali mokré vysvedčenie.

 

SAM_7363_0.JPG SAM_7378_0.JPG SAM_7387_0.JPG SAM_7396_0.JPG SAM_7406_0.JPG SAM_7410_0_0.JPG SAM_7438_0.JPG SAM_7439_0.JPG SAM_7509_0.JPG SAM_7503_0.JPG SAM_7520_0.JPG

Vynášanie Moreny

26/03/2018

V tento sme s deťmi MŠ privítali jar. Dopoludnia sme všetci  v spoločnom zástupe a s ozdobenými halúzkami kráčali k potoku s doprovodom harmoniky. Pri potoku deti predniesli krátku scénku o Morene, ktorú sme potom spoločne zapálili a hodili do potoka. 

 

SAM_7299_0.JPG SAM_7316_0.JPG SAM_7325_0.JPG SAM_7332_0.JPG SAM_7339_0.JPG SAM_7344_0.JPG

Stránky

Web vytvoril progrup