Aktivity MŠ

ZAMERANIE ŠKOLY rok 2017-18

18/04/2018

Šk. rok 2017-18 triedy:

3-4 ročné deti – trieda ,,Motýliky“

Učiteľky: Bc Anna Petáková

                 Helena Farkašovská

 

5-6 ročné deti – trieda ,,Lienky“

Učiteľky: Emília Šoltésová

                 Mgr. Miroslava Melegová

 

 

ZAMERANIE ŠKOLY:

Materská škola v Spišskom Hrušove je dvojtriedna s priestranným a moderne vybaveným školským dvorom.

V materskej škole pracujeme so školským vzdelávacím programom ,,Zvedavá lienka“ so zameraním v oblastiach:

,,Zdravá škola“ - ,,Dorotka a jej priatelia“- ,,Školské ovocie“

Ponúkame:

-           cvičenia s profesionálnou fyzioterapeutkou 1x v týždni počas celého školského roka ( cvičenia s fit loptami, loptičkami ježko) – ,,Zdravý chrbátik“

-          rozvíjanie pohybových zručností každodenným cvičením a realizáciou zdravotných cvičení, pobytom vonku a vychádzkami do prírody

-          zapojenie do projektu ,,Školské ovocie“ zamerané na odbúravanie zlých stravovacích návykov a zabezpečením zdravej výživy

-          osvojovanie si poznatkov zameraných na formovanie základov starostlivosti o zdravie konkrétnymi aktivitami 1x v mesiaci podľa vypracovaného plánu ( udreté kolienko,

boľavé bruško, zlomená ruka, špinka v oku...)

 

,,Pestovateľské práce na školskom políčku“

Ponúkame:

-           pestovanie vlastnej zeleniny a ovocia, osvojovanie si poznatkov o prácach v záhrade priamou aktívnou činnosťou ( sadenie, okopávanie, polievanie, siatie...)

-          rozširovanie  poznatkov v oblasti enviromentálnej výchovy pozorovaním drobných živočíchov pod mikroskopom, separáciou odpadu, kompostovaním, starostlivosťou o zvieratá a vtáčiky prikrmovaním ( v zime)

-          zapojenie do aktivít s enviromentálnym zameraním  ,,Deň zeme“, ,,Svetový deň vody“, ,,Deň stromov“ a iné, návštevy výstav v Múzeu Spiša ,,Žijem na strome a je mi dobre“, ,,Keď drevo spieva“ ( Letohrádok Markušovce)

 

,,Ctíme si ľudové tradície“

Ponúkame:

-          oboznámenie s ľudovými tradíciami v MŠ vlastným prežívaním a aktívnou účasťou detí na ich realizácii ( sv. Lucia, pečenie medovníkov,  Štedrá večera v MŠ, Pochovávanie basy, Vynášanie Moreny...)

-          kultúrne vystúpenia so zameraním na ľudové tradície ( piesne a tance s doprovodom hry na akordeón, básne, ľudové pásma ...)

-          zapájanie sa do aktivít organizovaných SŠÚ Smižany a obcou Spišský Hrušov -  Špivanka, Folklórne slávnosti v obci, Deň matiek, Mikuláš, Vianočná besiedka

 

Karneval v MŠ

01/02/2018

Február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov. Tak tomu bolo aj v našej MŠ. Mohli sme tu vidieť rôzne víly, rozprávkové, či fantazijné bytosti. Deti mali z masiek obrovskú radosť. Na záver ich čakalo pohostenie pri spoločnom stole.

Adventný čas klope na dvere

20/12/2017

Adventný čas klope na dvere a aj naše detičky z materskej školy sa takto realizovali pri výrobe adventného venca

Od Lucie do Vianoc

13/12/2017

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. Stridží deň, Aj takto sa volal 13. december, ktorý je sviatkom svätej Lucie, vraj najväčšej bosorky..Aj do našej Materskej školy dnes zavítala Lucia, ktorá deťom priblížila tento tradičný predvianočný sviatok.

ŠTEDRÁ VEČERA V MŠ

11/12/2017

K Vianociam neodmysliteľne patrí štedrá večera a všetky zvyky a tradície, ktoré naši predkovia zachovávali a odovzdávali svojim potomkom z generácie na generáciu. naši najmenší si tieto zvyky priblížili takto

Vyvrcholením predvianočného obdobia

09/12/2017

Vyvrcholením predvianočného obdobia v našej Materskej škole bola Vianočná besiedka, v ktorej deti pozdravili svojich najbližších vianočnými básničkami , pesničkami, tancom a vinšovačkami. Po Vianočnej besiedke nasledovala Vianočná burza, kde si rodičia mohli za symbolickú cenu kúpiť vianočné výrobky, ktoré ich najmenší s láskou vyrábali. 

Návšteva vlastivedného múzea a kaštieľa Letohrádok Dardanely v Markušovciach

01/11/2017

Veľká skupina z našej MŠ sa zúčastnila exkurzie vlastivedného múzea v SNV kde mohli vidieť výstavu dravých vtákov a v kaštieli Letohrádok Dardanely  ich čakala výstava drevených hudobných nástrojoch pod názvom ,,Drevo spieva". 

Svetový deň mlieka

26/09/2017

Každý rok koncom septembra si školy pripomínajú výnimočný deň. Je to svetový deň mlieka v školách. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách a zvýšenie jeho spotreby. Aj v našej Materskej škole sme si ho pripomenuli zážitkovo a tvorivo. Deti sme motivovali kravičkou Eličkou, ktorá im porozprávala o význame mlieka a dôležitosti pre zdravie človeka. Deti od rána tvorili, strihali, lepili. O spríjemnenie celého dňa sa postarali aj pani kuchárky, ktoré pre nás pripravili ochutnávku mliečnych produktov.

Špivanka

01/09/2017

Tento mesiac sa konala územná prehliadka detí materských škôl v speve ľudovej piesne pod názvom Špivanka. Našu Materskú školu reprezentoval Maximilán Rumančík s piesňou ,,Pod horou", ktorého pripravila p. riad. Šoltésová.

Dorotka a jej priatelia

17/05/2017

V tento deň sa na Košiarnom briežku konala územná zdravotná prehliadka pod názvom "Dorotka a jej priatelia". Ako uzdraviť Dorotku pomocou byliniek a podať jej prvú pomoc pri zranení predviedlo dvojčlenné družstvo z našej materskej školy- Karolínka Kušniráková a Martinko Ľudvik.

Stránky

Web vytvoril progrup