logo

22. 1. 2018

Oznamy PDF Tlačiť E-mail
Napísal administrátor   
Utorok, 01 Október 2013 15:12

 

 

Rozpočet na roky 2018 - 2020

 

Dodatok č.6, ktorým sa dopĺňa VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a škol.zariadenia 

 

VZN č.2/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Spišský Hrušov

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na 1. polrok 2018

 

Výsledky volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja v Spišskom Hrušove 4.11.2017

 

VZN č.1/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

 

 Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na 2. polrok 2017

                                                      

Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2016 

 

 

15994482 670213039805945 1302416471362631308 o

 Národné informačné centrum Slovenskej republiky /NiS SR/ každý rok hodnotí

všetky obce ( 2926) v rámci finančnej politiky a hospodárenia s majetkom obce. 

Naša obe

c Spišský Hrušov za r. 2015 a 2016 bola vyhodnotená ako jedna z 30,28 % obci, kde

 

vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj, za čo nám bola udelená Pečať rozvoja

obcí a miest.

 

 

 

 

 

 

 

Schválený rozpočet Obce Spišský Hrušov na roky 2017 - 2019

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na obdobie 1. polroku 2017

 

Dodatok č.5 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka MŠ a ŠZ

 

Návrh rozpočtu Obce Spišský Hrušov na roky 2017 - 2019

 

Informátor Obce Spišský Hrušov 2

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ v Spišskom Hrušove

  

VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadoma,drobným stavebným odpadom a objemným odpadom 

 

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na 2.pol.2015 

 

Záverečný účet obce Spišský Hrušov 2015

 

Sadzobník cien / služieb Obce Spišský Hrušov

 

VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Spišský Hrušov

 

 Výsledky volieb do NR SR dňa 5.3.2016 v Spišskom Hrušove 

 

  VZN č.1/2016 o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci

     

 Obec Spišský Hrušov navštívil vo štrvrtok 21.1.2016 prezident SR, pán Andrej Kiska. 

 Hlavu štátu sme privítali pred zrekonštruovanou budovou Kaštieľa o 15.15 hod. Po niekoľkominútovom vystúpení FS Brižečky a detí z MŠ sa návšteva prezidenta presunula za dvere zasadacej miestnosti, kde prebiehalo rokovanie prezidenta s predstaviteľmi obce a podnikateľskej sféry.

 

     DSCN0859-800    návšteva prezidenta-800                                            

     viac foto tu - Fotogaléria

 

                                                                                                

  Komplexná rekonštrukcia Kaštieľa v Spišskom Hrušove - klikni tu

       

  Dňa 7.11.2015 sa v našej obci konalo slávnostné odovzdanie hasičského vozidla  a

  protipovodňového vozíka, nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru, podpredsedom vlády

  a ministrom vnútra SR JUDr. Róbertom Kaliňákom.

 

   ben6430-800

 

 

Kalendár zvozu KO a separovaného odpadu na rok 2016

    

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra na 1.polrok 2016

 

Dodatok č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

 

Schválený rozpočet na roky 2016-2018

             

Dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrušov č. 3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zaiadenia

 

Dodatok č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

 

Smernica č.2/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

 

Záverečný účet obce Spišský Hrušov za r.2014

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo ropVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vlajka eú

Rekonštrukcia Kaštieľa - Od marca do októbra r.2015 budú prebiehať stavebné práce na rekonštrukcii Kaštieľa, ktoré sú spolufinancované z NFP, z prostriedkov EÚ a ŠR.

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Spišský Hrušov na II.pol. 2015

 

VZN č.3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 

VZN č.2/2015 o určení mesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školkej dochádzky v základnej škole,ktorej zriaďovateľom je Obec Spišský Hrušov

 

Dodatok č.2 k VZN č.2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a šk. zariadenia

 

Rozpočet na roky 2015-2017

 

VZN č.1/2015 - Zmeny a doplnky č.1/2013 ÚPN

 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Spišský Hrušov dňa 15.11.2014 

 

 

OZNAM

 

Oznamujeme, že folklórna skupina Brizečky funguje pod vedením novej vedúcej

folklórnej skupiny: Ing. Andrey Šutyovej, v prípade spolupráce kontaktujete sa:

tel.č. 0915 297 778,

mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

=================================================================

 

Rozpočet obce Spišský Hrušov na r.2014-2016

 

Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 2/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Spišský Hrušov

 

 

____________________________________________________________________________

ÚZEMNÝ PLÁN obce SPIŠSKÝ HRUŠOV - po prerokovaní


  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody  v čase jej nedostatkua o spôsobe náhradného zásobovania pistnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

 

Dodatok č.2 k VZN č.1/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a šk.zariadenia

 

 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Spišský Hrušov

 

Rozpočet obce Spišský Hrušov na r.2013-2015

 

 

 


 

 

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo eu download
Posledná úprava Utorok, 19 December 2017 11:10
 
Základné informácie o obci Tlačiť

Obec Spišský Hrušov sa nachádza východne od okresného mesta Spišská Nová Ves. Je súčasťou Spiša a Hornádskej kotliny, čo je zaujímavosťou aj dejín. Patrí medzi najstaršie lokality na Spiši. V stredovekých listinách sa obec po prvýkrát spomína v r. 1253. Obec vznikla skôr ako v 12. storočí. Pôvodne kráľovský majetok sa stal v r. 1279 vlastníctvom šľachty Theokeovcov a Mariássyovcov. Obyvatelia sa zaoberali väčšinou poľnohospodárstvom. Z terajšieho pomenovania vyplýva, že názov obce bol odvedený od slovanského slova hruška. Pôvodné osídlenie dediny bolo slovanské.

 

Kaštieľ Mariássyho

Kaštieľ Mariássyho

 

OOCR SPIŠ

OOCRSpiš PBanner 190 Color SH

 Cyklookruh 26

Mapa

sat-mapa

Máme online 6 hostí 


Pre obec Spišský Hrušov spracoval - © 2010, Designed by: Joomla Template, domains. Valid XHTML and CSS.